This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Works

1 ^
2 ^
A ^
A „Meredek Út” egyik példányára (English) – Radnóti Miklós
A 15 éves lány (English, Slovak) – Petőcz András
A 27281 (English) – Röhrig Géza
„A Babiloni Parázna” (XII. 30.) (Slovak) – Kálnoky László
A bak jegye (German) – Balla Zsófia
A bánat (English) – József Attila
A becsapódás (English) – Pintér Tibor
A becsapódás helye (Slovak) – Zilahy Péter
[A béke más] (English) – Fodor Ákos
A birka-iskola (English) – Weöres Sándor
A boldog szerelem (142.) [Minden vizek kicsapának...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (16.) [Más a világ ábrázatja...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (163.) [Ne csudáld, hogy majd minden szó...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (164.) [Minden nap új kellemekkel...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (171.) [Libyának homokjain...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (197.) [Kendericzék! fülemilék!] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (2.) [Musám te! ki zokogással...] (English) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (35.) [A bereknek gyors kaszási...] (English) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (35.) [A bereknek gyors kaszási...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (41.) [Tőle jönnek, hozzá térnek...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (51.) [A szokáshoz, emberekhez...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (53.) [Egy istenért, egy hazáért...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (87.) [Ez órának lejártával...] (German) – Kisfaludy Sándor
A bujdosó (English) – Radnóti Miklós
A csend hintája (English) – Utassy József
A csillagos ég (Slovak) – Petőfi Sándor
A csodatétel (XII. 31.) (Slovak) – Kálnoky László
A dalnok búja (Slovak) – Arany János
A Danaidák (English) – Babits Mihály
A Duna vallomása [video] (Slovak) – Ady Endre
A fecskének árnyéka (English) – Szép Ernő
A fehér csönd (English) – Ady Endre
A fekete zongora (English, Polish, Slovak) – Ady Endre
A félelmetes angyal (English) – Radnóti Miklós
A felnőttek (English) – Fodor Ákos
A feltaláló (English) – Dragomán György
A fiam bölcsőjénél [video] (English) – Ady Endre
A föl-földobott kő (English) – Ady Endre
A folyami költő (English) – Kántor Péter
A fordító (Részlet) (English) – Reményik Sándor
A formákról (English) – Fodor Ákos
A franciaországi változásokra (English) – Batsányi János
A fürdőruha (részlet a Máglya c. regényből) (English) – Dragomán György
A Gare de l'Esten (English, Slovak) – Ady Endre
A gazdagság álma (Slovak) – Ady Endre
A gejzír (English) – Nemes Nagy Ágnes
A gyermek és szivárvány (Slovak) – Arany János
A gyermekkor vége (English, Slovak) – Sebestyén Péter
A haiku (English) – Fodor Ákos
A Halál a Ramblán (German) – Térey János
A halál lovai (English) – Ady Endre
A Halál rokona (English, Slovak) – Ady Endre
A halálról (English) – Weöres Sándor
A hangod akkor a legszebb* (English) – Weöres Sándor
A harmadik időszámítás (Slovak) – Acsai Roland
A harmadik történet (English) – Balla Zsófia
A hóesésben (English) – Benjámin László
A hegy vendégei (English) – Acsai Roland
A helyzet tisztázása (English) – Sebestyén Péter
a holnap eltolódott (English) – Pintér Tibor
A jó öreg kocsmáros (Slovak) – Petőfi Sándor
A kalauz (English) – Kosztolányi Dezső
A kékszakállú herceg vára [video] (English) – Balázs Béla
A képernyő imádása (German) – Balla Zsófia
A kérés (English) – Fodor Ákos
A kesergő szerelem (7.) [Mint a szarvas, kit megére...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (13.) [Boldog vagy te, czifra madár!] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (22.) [A kutyáktól üldöztetvén...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (44.) [Mint előzi akaratom...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (47.) [Sok s nagy, a mit szenvedek én!] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (51.) [Midőn a hold világában...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (90.) [Hallottam én szép szavának...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (100.) [A világból kiszakadva...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (126.) [Napok jönnek, napok mennek...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (172.) [Téged látlak az egeknek...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (173.) [Elérem majd nyúgalmamat...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (176.) [Szelid Musák! jól tudom én...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (VII. ének) [Két szeme, szép arczúlatján...] (German) – Kisfaludy Sándor
A két lúd (English) – Reviczky Gyula
A kezdet szabadsága (English) – Rab Zsuzsa
A koboldkórus délelőtti dala (English) – Kemény István
A ködbe-fúlt hajók (Slovak) – Ady Endre
A költészet [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
A költő hazája [video] (Slovak) – Arany János
A költő mit tehet? (English) – Szilágyi Domokos
A könnyek asszonya (Bús arcát) (English) – Ady Endre
A kürtösök szava (English) – Ady Endre
À la recherche… (English) – Radnóti Miklós
A lápon [video] (English) – Pintér Tibor
A lárma születése (Slovak) – Birtalan Balázs
A leckét megtanultam (English) – Hervay Gizella
A Léda aranyszobra (Slovak) – Ady Endre
A legszebb időszak (Slovak) – Kiss Ottó
A lelkem oly kihalt, üres (English) – Kosztolányi Dezső
A lírai én meg amit zárójelbe tett (English) – Petri György
A lusta légy (English) – Eörsi István
A lyukas zokni (English) – Lázár Ervin
A madár fiaihoz (English) – Tompa Mihály
A magyarokhoz (I) (English) – Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz (II) (English) – Berzsenyi Dániel
A mai nap (English, Slovak) – Sebestyén Péter
A másik (English) – Heltai Jenő
A másik kettő (English) – Ady Endre
A medve töprengése [video] (English) – Weöres Sándor
A megfáradt Odysseus (English) – Rónay György
A megvénhedt Isten (Slovak) – Petőcz András
A méh románca (Slovak) – Arany János
A mi házunk (English) – Kosztolányi Dezső
A mi időnkben (English) – Sebestyén Péter
A mozdulat (English) – Nemes Nagy Ágnes
A műfordító halála (English) – Kálnoky László
A nagy Cethalhoz (English) – Ady Endre
A nemes (Slovak) – Petőfi Sándor
A népszerűtlenség felé (English) – Reményik Sándor
A Nyúl mint tolmács (English) – Lázár Ervin
A paprikajancsi szerenádja [video] (English) – Weöres Sándor
A pókhálóba (English) – Beney Zsuzsa
A pokol hetedik köre (English) – Pilinszky János
A puszta, télen (Slovak) – Petőfi Sándor
A rab gólya (Slovak) – Arany János
A rablelkek (German) – Arany János
A régi panasz (German) – Arany János
A rózsa (English) – Balla Zsófia
A Sion-hegy alatt (English) – Ady Endre
A sötétség verse (English) – Dsida Jenő
A szamóca (German) – Csokonai Vitéz Mihály
A századvég költőihez (English) – Baka István
A szegedi Dómban (English) – Gyukics Gábor
A szegény jobbágy (Slovak) – Arany János
A személyi követő éji dala (English) – Petri György
A szép fegyverkovácsné elköszön a régi fiúktól (German) – Balla Zsófia
A szép leány (German) – Vörösmarty Mihály
A szeplő (German) – Csokonai Vitéz Mihály
[A szerelem lerombol és] (English) – Fodor Ákos
A szerelem olykor... (English) – Ladányi Mihály
A szerelem, a szerelem… (Slovak) – Petőfi Sándor
A szerelem sivataga (German, English, Polish) – Pilinszky János
A szomorúság pusztulása (Slovak) – Petőcz András
A szomorúság pusztulása (English) – Petőcz András
A szomszéd asztalnál (English) – Szilágyi Domokos
A szomszédok kara [video] (English) – Kemény István
A szonett (English) – Tandori Dezső
A társ (English) – Weöres Sándor
A te akaratod... (English) – Reményik Sándor
A te melegséged (German) – Ady Endre
A tékozló fiú keresése (English) – Pilinszky János
A téli esték [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
A teljes kör (English) – Acsai Roland
A tengerhez (English) – Baka István
A tengerpartra (English) – Pilinszky János
A tengerre néző szoba (English, Slovak) – Petőcz András
A teremtmény éneke (English) – Fodor Ákos
A Tisza-parton (German, Slovak) – Ady Endre
A tisztválasztás (German) – Ungvárnémeti Tóth László
A tó nevetett (English) – Ady Endre
A többi kegyelem (English) – Pilinszky János
A tudós macskája (Slovak) – Arany János
A tükör széttört (English) – Baka István
A válasz (English) – Sebestyén Péter
A vár fehér asszonya (English) – Ady Endre
A varró leányok (Slovak) – Arany János
A védtelen bőr (English) – Pintér Tibor
A vén cirkuszosné monológja (English) – Demény Ottó
A világ (German) – Arany János
A világ (English) – Pintér Tibor
A világ végén (English) – Bella István
A virág szebb (English) – Szép Ernő
A virágnak megtiltani nem lehet… (Slovak) – Petőfi Sándor
A völgy emlékei (German) – Győrffy Ákos
A völgy s a hegy (Slovak) – Petőfi Sándor
A bánat? Egy nagy oceán (English) – Petőfi Sándor
ABC (Slovak) – Pintér Tibor
A Biblia (Czech) – Nádas Péter
A birsalmasajtról (German) – Borbély Szilárd
A boldogság (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
A bor filozófiája (Czech, German, Slovak) – Hamvas Béla
Ábránd (German) – Vörösmarty Mihály
A büfti gének (German, English) – Parti Nagy Lajos
A bűn (Slovak) – József Attila
A burok (English) – Beney Zsuzsa
A cinkos (Czech, English) – Konrád György
A csend (English) – Beney Zsuzsa
Adagio (English) – Weöres Sándor
Ádám (English) – Fodor Ákos
»Ádám, hol vagy?« (English) – Ady Endre
A darvaknak szól (German, English) – Balassi Bálint
Adáshiba: első szünetjel (English) – Sebestyén Péter
Adatok (English) – Mezei András
Add nekem a szemeidet (German, Slovak) – Ady Endre
Addig nézegetted (English) – Reményik Sándor
A diktatúrát élvezem (German) – Kukorelly Endre
Adj már csendességet (English, Polish) – Balassi Bálint
Adjon az Isten (English) – Nagy László
A Dunánál (German, English, Polish, Slovak) – József Attila
A fa (English) – Beney Zsuzsa
A falak négyszögében (English) – Nagy László
A farkasok dala (German, English, Slovak) – Petőfi Sándor
A fekete város (Polish, Slovak) – Mikszáth Kálmán
A feleségem története. I. (Czech, German, English, Slovak) – Füst Milán
A feleségem története. II. (Czech, German, English) – Füst Milán
A fordító (English) – Beney Zsuzsa
A fűzfa poeta gratulál őtet mellőzött egykori Maecénásának (English) – Kisfaludy Károly
Ág (English) – Hervay Gizella
Agglegény esti védőbeszéde (English) – Ladányi Mihály
Ágnes asszony (Slovak) – Arany János
A gólyához (English) – Tompa Mihály
A gólyakalifa (Czech, German) – Babits Mihály
Agonia christiana (German, English) – Pilinszky János
A Guttenberg-albumba (German, English) – Vörösmarty Mihály
A hetedik (German, English, Slovak) – József Attila
A Hindu énekekből (English) – Nemes Nagy Ágnes
[Ahogy a tenger] (English) – Fodor Ákos
A Hortobágy poétája (Czech, German, English) – Ady Endre
Ajándék (English) – Márai Sándor
Ajándék az ittmaradónak (English) – Rab Zsuzsa
Ajánlás (English) – Áprily Lajos
Ajtófélfámon jel vagy (English) – Gergely Ágnes
Akarsz-e játszani (German, English) – Kosztolányi Dezső
A kezdet (German) – Kukorelly Endre
Aki el (Slovak) – Zilahy Péter
Akiket illet, megértik (XII. 28.) (Slovak) – Kálnoky László
A kiközösítő (Czech) – Déry Tibor
A kilencvenegyedik (English) – Faludy György
[Akire nagyon] (English) – Fodor Ákos
A kis fenevad (English) – Csoóri Sándor
Akit szeretsz (English) – Hajnal Anna
A közelítő tél (English) – Berzsenyi Dániel
A kutyák dala (German, English) – Petőfi Sándor
Alapszabályok (English) – Fodor Ákos
A láthatatlan elem (English) – Vas István
A latin betűk (Czech) – Hajnóczy Péter
A látó (English) – Batsányi János
A látogató (Czech, German, English) – Konrád György
A legrövidebb novella (Czech, German, English, Polish, Slovak) – Darvasi László
A lírikus epilógja [video] (German, English) – Babits Mihály
Alku (English) – Cseke Gábor
Állampolgárság (Polish) – Határ Győző
Állok… (English) – Beney Zsuzsa
Álmodott rím versbe szerkesztése (English) – Ferencz Győző
Álmom: az Isten (English) – Ady Endre
Álom (English) – Kormos István
Álom a havon (English) – Demény Ottó
A ló meghal a madarak kirepülnek (Záró részlet) (English) – Kassák Lajos
Álomi beszédem (Polish) – Nagy László
Álommalom (English) – Tóth Krisztina
Altató [video] (English, Slovak) – József Attila
Aludj (English) – Radnóti Miklós
A magánossághoz (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
A magyar messiások (English) – Ady Endre
A magyar nemes (Czech, Slovak) – Petőfi Sándor
A magyar Ugaron (English, Polish) – Ady Endre
A mélypont ünnepélye (German, English) – Pilinszky János
A merengőhöz (German, English) – Vörösmarty Mihály
Ami hátravan (XII. 1.) (Slovak) – Kálnoky László
Ami örökre elveszett (XII. 19.) (Slovak) – Kálnoky László
Ami elmarad (Polish) – Bella István
amíg még itt vagyunk [video] (English) – Gyukics Gábor
Amiként kezdtem (English) – Pilinszky János
Amikor rájössz milyen (English, Slovak) – Birtalan Balázs
Amióta... (German) – József Attila
Amit szivedbe rejtesz (German, English) – József Attila
[A múzeum kávéház teraszán hold kél vörösboros tűnődéseink…] (English) – Zalán Tibor
A nagy folyamat (German) – Várady Szabolcs
A nagyvárosban éltem, hol a börzék (German) – Kosztolányi Dezső
Anakamphos (German, English, Slovak) – Mészöly Miklós
András evangéliuma (German, English) – Kovács András Ferenc
A négyökrös szekér (German, English) – Petőfi Sándor
A népek atyja (English) – Orbán Ottó
Angyalhaj (Slovak) – Markó Béla
Anitra meghalunk (English) – Tamkó Sirató Károly
Anna örök [video] (German, English) – Juhász Gyula
Anna után (English) – Juhász Gyula
[Annak, ki írna] (English) – Fodor Ákos
Annyi ábrándtól remegett a lelkem (German) – Kosztolányi Dezső
[a nőket kikről a verseket írjuk nem ismerjük. talán a ködök mögött...] (German) – Zalán Tibor
A Noszty fiú esete Tóth Marival (German) – Mikszáth Kálmán
Antarktisz hegyvidéke (English) – Sebestyén Péter
Anyagyilkosság (German, Slovak) – Csáth Géza
Anyai lista (English) – Tóth Krisztina
Anyám fekete rózsa (English) – Csoóri Sándor
Anyám szavai (English) – Csoóri Sándor
Apa ajándéka (English) – Mezei András
Apa szíve (English, Polish) – Nagypál István
Apa barátai (Czech) – Kemény István
A Pál utcai fiúk (Czech, German, Slovak) – Molnár Ferenc
A Pál utcai fiúk (2.) (Polish) – Molnár Ferenc
A Pendragon legenda (Czech) – Szerb Antal
Apokrif (Czech, German, English, Polish) – Pilinszky János
Áprilisi eső után (English) – Radnóti Miklós
Aranyevés (English) – Pintér Tibor
Arany Jánoshoz (English) – Petőfi Sándor
Aranykoporsó (German, Slovak) – Móra Ferenc
Arany Lacinak (English) – Petőfi Sándor
Aranysárkány (Czech) – Kosztolányi Dezső
Aranyvasárnap (English) – Rab Zsuzsa
Arckép (English) – Radnóti Miklós
A reményhez (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Arról le kell majd mondani (German, English) – Kukorelly Endre
Ars Poetica [video] (English) – Weöres Sándor
Ars poetica (English) – Heltai Jenő
Ars poetica (English) – Fodor Ákos
Ars poetica (Czech, English, Slovak) – József Attila
Árva fiú (Slovak) – Arany János
A sötétről (English) – Szabó T. Anna
[asszonyom ma hullócsillagos az ég ma megint túl sok a megalvadt vér...] (German) – Zalán Tibor
A süketnéma kislány (English) – Vas István
A szabadsághoz (English) – Nemes Nagy Ágnes
A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából (részlet) (Polish) – Juhász Ferenc
[a szél az éjszaka a végtelen havazás talán ezek...] (German) – Zalán Tibor
A szent (Polish) – Thurzó Gábor
A szép teremtés (German, English) – Parti Nagy Lajos
Aszinkron (English) – Fodor Ákos
A szőke ciklon (Czech, English) – Rejtő Jenő
A szomj (German, English) – Nemes Nagy Ágnes
A szomszédban egy (German) – Kukorelly Endre
A táncok (German) – Berzsenyi Dániel
A tenger (English) – Beney Zsuzsa
A természet vadvirága (Polish, Slovak) – Petőfi Sándor
A tihanyi ekhóhoz (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
A Tisza (Czech, German, English, Slovak) – Petőfi Sándor
Átkelés (German) – Győrffy Ákos
A tó (German, English) – Nemes Nagy Ágnes
A tölgyek alatt (German) – Arany János
[Attól még, hogy orvos vagy] (English) – Fodor Ákos
Áttűnés (Polish) – Határ Győző
Átváltozás (German, English) – Pilinszky János
Átváltozások (English, Slovak) – Pilinszky János
Aufklärung (English) – Fodor Ákos
Auschwitz (English) – Pilinszky János
Auto-da-fé 2. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 3. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 5. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 6. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 7. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 8. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 9. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 10. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 11. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 12. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 13. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 14. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 15. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 17. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 18. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 19. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 20. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 21. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 1. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 16. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 4. (Slovak) – Pintér Tibor
A vaáli erdőben (English) – Vajda János
A valóság édessége (German, English) – Kukorelly Endre
A vén cigány (German, English, Polish) – Vörösmarty Mihály
A vendég (English) – Beney Zsuzsa
A világ legszomorúbb zenekara (German, Slovak) – Darvasi László
A visszajáró (German, English) – Nemes Nagy Ágnes
Avraham Bogatir hét napja (German) – Kardos G. György
A walesi bárdok (German, English) – Arany János
Axióma (ahol) (English) – Fodor Ákos
Axióma [A szeretésen] (English) – Fodor Ákos
Axióma [Isten nem hívő] (English) – Fodor Ákos
Axióma [ki nem vigasztal] (English) – Fodor Ákos
A XIX. század költői (Czech, German, English, Slovak) – Petőfi Sándor
Az a kis fény (English, Slovak) – Pintér Tibor
Az ágyam hívogat (English) – Ady Endre
Az álarcoshoz (Slovak) – Kálnoky László
Az Alföld (German) – Petőfi Sándor
Az álmodó (XII. 23.) (Slovak) – Kálnoky László
Az álom (German) – Petőfi Sándor
Az alvó lovasok (English) – Nemes Nagy Ágnes
Az alvó Vénusz (German) – Térey János
Az egyéniségről (English) – Fodor Ákos
Az élet értelme (German, English) – Örkény István
[Az élet minden] (English) – Fodor Ákos
Az első reggel (English) – Spiró György
Az ember (English) – Ladányi Mihály
Az ember itt (English) – Pilinszky János
az ember szivárog, kifelé (English, Slovak) – Sebestyén Péter
Az én boldogítóm (Milliók közt sincs...) (German) – Kazinczy Ferenc
Az én istenem (English) – Ferencz Győző
Az én magyarságom (English) – Ady Endre
(Az én szivem sokat csatangolt…) (English) – József Attila
Az erdei lak (Slovak) – Petőfi Sándor
Az erdélyi hadsereg (English) – Petőfi Sándor
Az esetleges (German) – Jász Attila
Az EU-regény (German, English) – Spiró György
Az idő és hörnév (English) – Zrínyi Miklós
Az időnek (English) – Juhász Gyula
Az isten balján (English) – Ady Endre
Az ítélet (English) – Székely Magda
Az ő képe (German) – Kazinczy Ferenc
Az obsitos és Napoleon (English) – Garay János
Az öreg költő (English) – Rónay György
Az öreg szomszéd (English) – Rába György
Az öregedés gondjai (English) – Kassák Lajos
Az öregek faggatása (Czech) – Oravecz Imre
Az ős Kaján (Slovak) – Ady Endre
Az őszi lárma [video] (English) – Ady Endre
Az ünnep előérzete (German) – Balla Zsófia
Az Úr érkezése (English) – Ady Endre
Az utcán (English) – Mezei András
Az utolsó alamizsna (Slovak) – Petőfi Sándor
Az utolsó mosoly (English) – Ady Endre
Az utolsó mosoly (English) – Gyukics Gábor
Az utolsó rap (English) – Kiss Judit Ágnes
Az 1984-es kijárat (German, English) – Kukorelly Endre
Az ajtó (German, English) – Szabó Magda
Az apostol (részlet) (English, Slovak) – Petőfi Sándor
Az aranyember (German, Polish, Slovak) – Jókai Mór
Azarel - Megszabadítottál a haláltól (German, English) – Pap Károly
Az autóvezető (Slovak) – Örkény István
Az elalvás nehézségei (English) – Rakovszky Zsuzsa
Az eltévedt lovas (English) – Ady Endre
Az emberek [video] (German, English) – Vörösmarty Mihály
Az ember tragédiája (German, English, Polish, Slovak) – Madách Imre
Az én menyasszonyom (German, Slovak) – Ady Endre
Az Értől az Oceánig (German) – Ady Endre
Az estve (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Az idegen szemével (English) – Orbán Ottó
Az igazi (English) – Károlyi Amy
Az Ikszek (részlet) (Czech) – Spiró György
Az Illés szekerén (English) – Ady Endre
Az isten háta mögött (German) – Móricz Zsigmond
Az nehéz súlyokat cipel (German) – Kukorelly Endre
azon (Slovak) – Pintér Tibor
Az ötödik pecsét (German) – Sánta Ferenc
Azt hiszitek (English) – Bari Károly
Azt hiszem (Czech, English, Slovak) – Pilinszky János
Azt mondja aki él (German, English, Slovak) – Kukorelly Endre
Azután (German) – Balla Zsófia
Az út vége (German) – Garaczi László
B ^
Bábel [video] (Slovak) – Sziveri János
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb (English) – Juhász Ferenc
Babylon egerei (English) – Babits Mihály
Bácsi, délen (German, English) – Kemény István
Bájoló (English) – Radnóti Miklós
Balaton (English) – Nemes Nagy Ágnes
Balaton (English) – Tóth Krisztina
Balázsolás (English) – Babits Mihály
Baleset (English) – Pilinszky János
Ballada (English) – József Attila
Bamba napraforgó (English) – Pintér Tibor
Bánat (English) – József Attila
Bánja, hogy hajnalban kell a szerelmesétől elmenni (German, English) – Balassi Bálint
Bár Mátra-hegy lehetnék (részlet) (German) – Vitkovics Mihály
Bár színem fekete (English) – Pilinszky János
Barackfaág (German) – Rákos Sándor
Barangolók [video] (English) – Weöres Sándor
Barátomhoz (German) – Arany János
Barbár őszi vers (részlet) (English) – Csoóri Sándor
Barbár imádság (English) – Csoóri Sándor
Bartók Amerikában [video] (English) – Szilágyi Domokos
Basho-hommage (English) – Fodor Ákos
Bashō-visszhang (English) – Fodor Ákos
Batyuk (English) – Röhrig Géza
Bécs, 1930 (English) – Faludy György
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette (German) – Balassi Bálint
Bedekker [video] (English) – Erdős Virág
Befordúltam a konyhára… (Slovak) – Petőfi Sándor
Beírtak engem mindenféle Könyvbe (English) – Kosztolányi Dezső
Béke, borzalom (English) – Radnóti Miklós
Béres temető (English) – Illyés Gyula
Beryx decadactilus (Czech) – Tóth Krisztina
Beszél a fákkal a bús őszi szél... (German) – Petőfi Sándor
Beszélgetés az Istennel (English) – Gergely Tamás
Beteg szívemet hallgatod (German, English) – Ady Endre
Betegség, gyógyszerek: Élet ötven felé (German) – Orbán Ottó
[Betegségedből] (English) – Fodor Ákos
Betlehemi királyok (English, Slovak) – József Attila
Betömött szájjal, füllel (XII. 6.) (Slovak) – Kálnoky László
Betűk, sorok (German, English) – Pilinszky János
Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium! (German, English) – Kovács András Ferenc
Bizalom [video] (English) – Garai Gábor
Biztató (English) – József Attila
Bíztató (German) – Kalász Orsolya
Blaise Pascal emlékezetére (English) – Sebestyén Péter
Bogár (English) – Weöres Sándor
Boldog a gyufa (English) – Szenes Anikó
Boldog a gyufaszál [video] (Slovak) – Szenes Anikó
Boldog, szomorú dal (Czech, German) – Kosztolányi Dezső
Boldogság (Czech) – Varró Dániel
Bonfido Gatti első megkísértése (English) – Sebestyén Péter
Borbála (English) – Varró Dániel
Borivóknak való (German, English) – Balassi Bálint
Borostyánkőbe zárt bogár (English) – Hajnal Anna
Bosznia (English, Slovak) – Kiss Judit Ágnes
Bot és fa (English) – Somlyó György
Bowen monológja, sötétben (Slovak) – Márton László
Brazil, Brazil!!! (German) – Esterházy Péter
Brodszkij-triptichon (English) – Petrőczi Éva
Búcsú (English) – Szabó Lőrinc
Búcsúja hazájától (German) – Balassi Bálint
búcsúlevél-rap (English, Slovak) – Kiss Judit Ágnes
Búcsúzás (German) – Berzsenyi Dániel
Budapest, százszorszép (German) – Kalász István
Bugyi a szélben (English) – Eörsi István
Bukj föl az árból (English) – József Attila
Bűn (English) – Nemes Nagy Ágnes
Bűn és bűnhődés (English) – Pilinszky János
Burger King (English) – G. István László
Bútorok (English) – Mándy Iván
C ^
Café Flore (English) – Faludy György
Camille Pissarro: Rue d’Amsterdam – 1897 (English) – Tandori Dezső
Cantata profana (German, English) – Bartók Béla
Catullushoz (English) – Orbán Ottó
Chiron (German) – Kukorelly Endre
Cigány helyzetállapot (English) – Rafi Lajos
Cigány ősz (English) – Rafi Lajos
Cilinder (English) – Arany János
(Cím nélkül) (English) – Fodor Ákos
Címerem (English) – Pilinszky János
Circumdederunt (English) – Baka István
Circus Maximus (English) – Fodor Ákos
Circus maximus (English) – Baka István
Civilizáció (German, English) – Arany János
Civilizáció (English) – Fodor Ákos
Csak a bárány (English) – Bella István
Csak a szavak (English) – Baka István
Csak az a fény (English) – Bella István
Csak csont és bőr és fájdalom (English) – Radnóti Miklós
Csak egy személy (English) – Petri György
Csak megmaradni (English) – Móricz Zsigmond
Csak téged (English) – Emőd Tamás
Családi ház manzárddal (Czech) – Kertész Ákos
Családi kör (German, English, Slovak) – Arany János
Csend (English) – Hervay Gizella
Csendes forma (German) – Kukorelly Endre
Csigabiga a jégen (English) – Gyukics Gábor
Csillog, de eltűnik (English) – Beney Zsuzsa
Csokonai Vitéz Mihály (English) – Ady Endre
Csolnak a holt-tengeren (Slovak) – Ady Endre
Csönd (English) – Bella István
Csöndes estéli zsoltár (English) – József Attila
Csontjaimhoz (English) – Jékely Zoltán
Csudálkozunk az életen (German) – József Attila
Csütörtök (Most hirtelen olcsó rúzst…) (German) – Szijj Ferenc
Cynismus (German) – Arany János
Czenczihez (German) – Vitkovics Mihály
D ^
E ^
Éber-álomkép Mayával, gyerekkel (German) – Petri György
Édes Anna (Czech, German, English) – Kosztolányi Dezső
Édesem, tegyél (German) – Kukorelly Endre
Édesen izzó (Slovak) – Z. Németh István
Ég és föld (German) – Balla Zsófia
Egri csillagok (German, English) – Gárdonyi Géza
Egy – kettő – három... (English) – Szenes Anikó
Egy angyal (Slovak) – Zilahy Péter
Egy Brassai-képre (English) – Petrőczi Éva
Egy életen keresztűl (English) – Pilinszky János
Egy exhumált tetem noteszéből (English, Slovak) – Sebestyén Péter
Egy fénykép hátlapjára (English, Slovak) – Pilinszky János
Egy gyakorlat (English) – Fodor Ákos
Egy gyakorlat (mindennapi teszt-kérdés/2.) (English) – Fodor Ákos
Egy harci Jézus-Mária (English) – Ady Endre
Egy hellenista arab költő búcsúverse (English) – Füst Milán
Egy jelenségre (English) – Ferencz Győző
Egy kis etika (English) – Fodor Ákos
Egy másik világ (English) – Weöres Sándor
Egy medúza szoknyája alatt (English) – Acsai Roland
Egy mondatban (German, English) – Kalász Orsolya
Egy ócska konflisban (English) – Ady Endre
Egy régi Kálvin-templomban (English) – Ady Endre
Egy románc szinopszisa (English) – Fodor Ákos
Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára (English) – Pintér Tibor
Egy szenvedély margójára (English, Slovak) – Pilinszky János
Egy szép napon (English) – Pilinszky János
Egy szó (English) – Fodor Ákos
Egy titok margójára (English) – Pilinszky János
[Egy tökéletes] (English) – Fodor Ákos
Egy virtuózhoz (English) – Fodor Ákos
Egy zseni fércművéről (English) – Fodor Ákos
Egy barackfára (English, Slovak) – Illyés Gyula
Egy családregény vége (English, Slovak) – Nádas Péter
Egyéb nem (English) – Szabó Lőrinc
Egyedül a tengerrel [video] (English) – Ady Endre
[egyedül heversz a halott parton a homok kék lángjában elolvadnak...] (German) – Zalán Tibor
Egy egyiptomi sírkövön… (Czech) – Füst Milán
Egy estém otthon (German, Slovak) – Petőfi Sándor
Egyesülni jó (German) – Garaczi László
Egy gondolat bánt engemet... (German, English, Slovak) – Petőfi Sándor
Egy gyógynövény-kert (German, English) – Kukorelly Endre
Egy hajszálrepedt fazék (German, Slovak) – Parti Nagy Lajos
Egy hosszú kávé (German, English, Slovak) – Parti Nagy Lajos
Egyirányú (German, English) – Kiss Judit Ágnes
Egyirányú utca (German, Polish) – Rakovszky Zsuzsa
Egy katonaének (German, English) – Balassi Bálint
Egy katonaének, in laudem confiniorum - 'az „Csak búbánat” nótájára' (English) – Balassi Bálint
Egy mondat anyai vállamon (Czech) – Esterházy Péter
Egy mondat a zsarnokságról (German, English) – Illyés Gyula
Egy nap az élet (German) – Kemény István
Egy nő (German, English, Slovak) – Esterházy Péter
Egy pár vers (German) – Tandori Dezső
Egysoros versek XVII (Czech) – Weöres Sándor
Egyszer csak (English) – Mezei András
Egyszer. Mindig csak egyszer. (English) – Hamvas Béla
Együgyű dal a feleségről (English) – Radnóti Miklós
Egy vendég Berlinben (German) – Kemény István
Egy zsinagóga leírása (German, English) – Kovács András Ferenc
Ein Traum (English, Slovak) – Sebestyén Péter
Éjfél (Polish) – Lászlóffy Aladár
Éjszaka (English) – Radnóti Miklós
Éjszaka (English) – Bari Károly
Ekhnáton jegyzeteiből (English) – Nemes Nagy Ágnes
El (German) – Kemény István
El a faluból (Slovak) – Ady Endre
El kéne indulni (English) – Balla Zsófia
Elbocsátó, szép üzenet (German, English) – Ady Endre
Elég (English) – Pilinszky János
Elég egy oldalpillantás (English) – Csukás, István
Elégia (English) – Illyés Gyula
Elégia (Slovak) – Balla Zsófia
Elégia (Durva planéta) (English) – Petri György
Elégia és értekezés (English) – Petri György
eleinte (German) – Kiss Judit Ágnes
Élektra (English) – Petri György
Élet és irodalom (Czech) – Esterházy Péter
Életfogytiglan (English) – Pilinszky János
Elfojtódás (English) – Kölcsey Ferenc
Elhagyottak (English) – Pintér Tibor
Élhettem volna gyönyörűen (English) – Ladányi Mihály
Elkészítési javaslat (English) – Fodor Ákos
Elmaradt Találkozás Pilinszky Jánossal (English) – Kányádi Sándor
Elmondanám (Slovak) – Petőfi Sándor
Élni, míg élünk ... [video] (German) – Ady Endre
Előhívás (Slovak) – Garaczi László
Előkészítő látogatás [video] (English) – Kemény István
Előszó (German, English) – Vörösmarty Mihály
Előszó (English) – Karinthy Frigyes
Első ecloga (English) – Radnóti Miklós
Email (Czech) – Varró Dániel
Ember az embertelenségben (German) – Ady Endre
Emberek (English) – József Attila
Emberszag (English) – Szép Ernő
Emeld be (German) – Pintér Tibor
Emeld be (English) – Pintér Tibor
Emlék (Aj, feszeskemellü...) (English) – Radnóti Miklós
Emlékezés egy nyár-éjszakára (English) – Ady Endre
Emlékezet (German) – Szemere Pál
Emlékiratok könyve (German, English, Slovak) – Nádas Péter
Emlékszel- még? (German) – Pintér Tibor
Emlények (German) – Arany János
Empátia (English) – Fodor Ákos
En philosophe (German) – Arany János
Én vagyok itt… (Slovak) – Petőfi Sándor
Enciklikák (English) – Sebestyén Péter
Ének három hangra (English) – Hervay Gizella
énekeink (German) – Thiele-Csekei Enikő
Én nem engedlek (German) – Kukorelly Endre
Enteriőr (Polish) – Kovács András Ferenc
Enyhülés (English, Slovak) – Arany János
Epepe (Polish) – Karinthy Ferenc
Epilogus (German, Polish) – Arany János
Epilógus (English) – Kemény István
Epilógus (English) – Ladányi Mihály
Erdélyi töredék (German, English) – Kovács András Ferenc
Erdőkertes (Slovak) – Pintér Tibor
Eredet (English) – Sebestyén Péter
Eretnekek (English) – Hervay Gizella
Erőltetett menet (German, English) – Radnóti Miklós
Érted haragszom, nem ellened (English) – József Attila
Érthetetlen kép (English) – Kassák Lajos
És mosolygok (English) – Demény Ottó
És Christophorus énekelt (German, English) – Kovács András Ferenc
Esik (English) – Rakovszky Zsuzsa
Esőcsepp (English) – Szép Ernő
Esőfront (English) – Tóth Imre
Esős nyár (Czech) – Tóth Krisztina
Este (English) – Ladányi Mihály
Esti imádság (English) – Gergely Ágnes
Esti rigó (English) – Hárs Ernő
Esti kérdés [video] (Czech, German, English, Polish, Slovak) – Babits Mihály
Esti sugárkoszorú (German, English) – Tóth Árpád
Eszmélet (German, English) – József Attila
Étellel, csenddel... (English) – Hervay Gizella
Etűd (English) – Fodor Ákos
Eugène Boudin, strandfestő (English) – Kántor Péter
Európa (German, English) – Kosztolányi Dezső
Europink (German, English) – Parti Nagy Lajos
Eurydiké (English) – Beney Zsuzsa
Évek, ti még jövendő évek [video] (Slovak) – Arany János
Évnapra (German) – Arany János
Évszakok (English) – Juhász Ferenc
Existentia (English) – Weöres Sándor
Exit (English) – Sebestyén Péter
Ez az élet... (German) – Arany János
Ezüst (Slovak) – Tőzsér Árpád
F ^
Fabula (English) – Pilinszky János
Fáj (English) – Choli Daróczi, József
Fájdalom (English) – Hervay Gizella
Fák (English, Slovak) – Nemes Nagy Ágnes
Fa leszek, ha… (English) – Petőfi Sándor
Falu végén kurta kocsma (Slovak) – Petőfi Sándor
Falun (Slovak) – Petőfi Sándor
Farkasverem (Slovak) – Fellinger Károly
Fától fáig (German) – Kányádi Sándor
Fátyol (English) – Pilinszky János
Februári hajnal (German) – Petri György
Fehér-fekete (Czech) – Rakovszky Zsuzsa
Félelem (German, English) – Nemes Nagy Ágnes
Felelet (English, Slovak) – Pilinszky János
Felemás őszi ének (English) – Kányádi Sándor
Felhők (English) – Weöres Sándor
Félig csókolt csók (English) – Ady Endre
Fenyegetés (English) – Sebestyén Péter
férfi (English) – Röhrig Géza
Fiamnak (English, Slovak) – Arany János
Figyelmeztet meztet (English) – Gergely Tamás
Figyelmeztető I. II. (English) – Pintér Tibor
Figyelmeztető táblácska (English) – Fodor Ákos
Film (German) – Kukorelly Endre
Film rövidre vágva* (English) – Pintér Tibor
Fogas kérdés (English) – Petri György
Fogság (German) – Spiró György
Fogságom naplója (Czech) – Kazinczy Ferenc
Főhajtás a második előtt (English) – Fodor Ákos
Fokról-fokra (English) – Pilinszky János
Földi csendesség (German) – Balla Zsófia
Földrajz (English) – Tóth Imre
Fölszállott a páva… [video] (English) – Ady Endre
Föltámadás (English) – Orbán Ottó
Föltámadás után (English) – Juhász Gyula
Föltámadott a tenger (German, English, Slovak) – Petőfi Sándor
Folyt. köv. (English) – Gyukics Gábor
Folytonosság (English) – Kányádi Sándor
Forgandó szerencse (English) – Faludi Ferenc
Fragmentum (German, English) – Kovács András Ferenc
Francia fogoly (English) – Pilinszky János
freskó (English, Slovak) – Kiss Judit Ágnes
Fuimus troes (Polish) – Határ Győző
Fülszövegek (Slovak) – Kálnoky László
Fürdik a holdvilág az ég tengerében (Slovak) – Petőfi Sándor
Füredi pásztor dala (German) – Vitkovics Mihály
Füstbement terv (German, English, Slovak) – Petőfi Sándor
Füstös képek (German, Polish) – Lakatos Menyhért
Futó bosszúság (English) – Fodor Ákos
G ^
H ^
H. Diotima (German) – Kukorelly Endre
Ha a halál is ilyen volna csak... (English) – Reményik Sándor
Ha a szemem lefogták (Slovak) – Ady Endre
Ha arra ébredsz (English, Slovak) – Podolszki József
Ha elhagysz (English) – József Attila
Ha igaz az (English) – Pintér Tibor
[ha közelebb van] (English) – Fodor Ákos
Ha vihar jő a magasból* (English) – Weöres Sándor
Háború (English) – Fodor Ákos
Háborús napló (English) – Radnóti Miklós
Hagyaték (English) – Pintér Tibor
Haiku-rondó (English) – Fodor Ákos
Haikuk a vörös jóslatokból [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
Haikuk egy kellemetlen vasárnapon [video] (English, Slovak) – Sebestyén Péter
Haikuk Musashi Úr arany-éveiből [video] (English, Slovak) – Sebestyén Péter
Haikuk Musashi Úr nyugtalan délutánján [video] (English, Slovak) – Sebestyén Péter
Haikuk tengerszürkében (English) – Sebestyén Péter
Haj, száj, szem (German) – Vörösmarty Mihály
Hajnal (English) – Szilágyi Domokos
Hajnal felé egy déli városban (English) – Kányádi Sándor
Hajnalban kel föl, mint a pékek (English) – József Attila
Hajnali imádság (English) – Somlyó Zoltán
Hajnali kürt (Slovak) – Arany János
Hajnali kút (English) – Acsai Roland
Hajnali lány (Slovak) – Z. Németh István
Hajnali részegség [video] (Czech, German, English) – Kosztolányi Dezső
Hálaének (German) – Kassák Lajos
Halak sírása (English) – Pásztor Béla
Halak a hálóban (English) – Pilinszky János
Halál házasító (részletek) (English) – Szabédi László
Halálos villanella (English) – Kiss Judit Ágnes
Hálám jeléül (English) – Emőd Tamás
Halárus (English) – G. István László
Hälfte des Lebens (German) – Kukorelly Endre
Halk, talmi vers az irodalom házához (German, English) – Parti Nagy Lajos
Halottak napja (English) – Baka István
Halotti beszéd (English) – Márai Sándor
Halotti beszéd (German, English) – Kosztolányi Dezső
Halotti beszéd és könyörgés (1192–1195 között) (English) – Nyelvemlékek
Halottvivők éneke (English) – Csanádi Imre
Hamlet elkallódott monológja (English) – Kálnoky László
Hanem (German) – Jász Attila
Hangyaboly (13. fejezet) (English, Slovak) – Kaffka Margit
Hangyaboly (8. fejezet) (Polish, Slovak) – Kaffka Margit
Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja (English) – Sebestyén Péter
Hanyas vagy? [video] (English) – Szilágyi György
Harangjáték (English) – Juhász Gyula
Harbach 1944 (German, English) – Pilinszky János
Harc a Nagyúrral [video] (Slovak) – Ady Endre
Harmadik ecloga (English) – Radnóti Miklós
Harmadnapon (English) – Pilinszky János
Harminc év mulva (German) – Arany János
Harmonia Cælestis (131, 132) (Czech, Polish, Slovak) – Esterházy Péter
Harmonia Cælestis (141) (Czech, German, English, Polish, Slovak) – Esterházy Péter
Harmonia Cælestis (172) (German, English) – Esterházy Péter
Három madár [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
Három őszi könnycsepp [video] (English) – Ady Endre
Három Ifjú Éneke (English) – Borbély Szilárd
Hárun ar-Rasid (English) – Fodor Ákos
Háry János bordala (English) – Baka István
Határok (English) – Szilágyi Domokos
Határtalan (English) – Gergely Tamás
Havak éve (English) – Tóth Krisztina
Hazafelé (German) – Várady Szabolcs
Hazai szakaszok (German) – Kukorelly Endre
Hazajöttél, a szonettek meg strandra mentek (Czech, German, English, Slovak) – Parti Nagy Lajos
Hazámban (Slovak) – Petőfi Sándor
Házassági emlék-mű (English) – Fodor Ákos
Házasságterápia (English) – Petri György
Hazatérés (English) – Károlyi Amy
Hazátlanul (Czech) – Határ Győző
Hegeso sírja (English) – Babits Mihály
Hegyen űlök (German) – Petőfi Sándor
Héja-nász az avaron (German, English, Slovak) – Ady Endre
Hely és idő (English) – Sebestyén Péter
Hét krajcár (English) – Móricz Zsigmond
Hetedik ecloga (German, English) – Radnóti Miklós
Hetedik szimfónia (English) – Weöres Sándor
Hétfő (Egy hatalmas, szürke gömböt…) (German) – Szijj Ferenc
Hetvenkettő (English) – Márai Sándor
Heuréka (Slovak) – Birtalan Balázs
Hiába kísértsz hófehéren (English) – Ady Endre
Hiány (English) – Pintér Tibor
Hibernitia felett a hegyen (English, Slovak) – Sebestyén Péter
Híd (English) – Demény Ottó
Híd-avatás (Czech, German, Polish) – Arany János
Hideg szél (English) – Pilinszky János
Hideg napok (Czech, Polish) – Cseres Tibor
Higiéné (English) – Fodor Ákos
Himnusz (German, English, Polish) – Kölcsey Ferenc
Himnusz a békéről (English) – Radnóti Miklós
Himnusz minden időben [video] (Czech) – Nagy László
Hívogató (German, English) – Tóth Árpád
(English) – Orbán Ottó
Hó a hegyeken (English) – Sík Sándor
(hófolt) (English) – Benő Attila
Hogy elérjek a napsütötte sávig… [video] (English) – Petri György
Hogy tűz ne hulljon (English) – Székely Magda
Hogyan vártalak? (English) – Beney Zsuzsa
Hogy Júliára talála így köszöne neki (German, English, Polish) – Balassi Bálint
Hol a leány, ki lelkem röpülését (Slovak) – Petőfi Sándor
Hold és tanya (English) – Weöres Sándor
Holdbanán (German, English) – Parti Nagy Lajos
Hölderlin (German, English) – Pilinszky János
Holdfényt vetettem* (English) – Weöres Sándor
Holdtölte (English) – Kassák Lajos
Homlokom lassan leáldoz (English) – Szép Ernő
Hommage à Isaac Newton (English, Slovak) – Pilinszky János
(homok-történelem) (English) – Benő Attila
Honfidal (Slovak) – Petőfi Sándor
Horác (English) – Berzsenyi Dániel
Horatius születésnapja (Czech) – Orbán Ottó
Horgodra tűztél, uram (German, English, Polish) – Petri György
Hortobágyi kocsmárosné (Czech, Slovak) – Petőfi Sándor
Hosszú az Úristen (English) – József Attila
Hozzád, ki olvasod (Polish) – Petri György
Hullik a hajnal mint a haj (English) – Hervay Gizella
Hunyhat a máglya (English) – Ady Endre
Hűség (English) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
Húsz év múlva (German, English, Polish) – Vajda János
I ^
Ibn Ámár Ál-Ándálúzi (English) – Faludy György
Idegen sírok közt (English) – Juhász Gyula
Idegenből (English, Slovak) – Kiss Judit Ágnes
időgép (German) – Thiele-Csekei Enikő
Időjárási helyzetkép (English) – Fodor Ákos
Igaz ember (German) – József Attila
Igen, a lomb (English) – Pilinszky János
Így bocskorosan [video] (Slovak) – Gérecz Attila
Így döntöttem! (English) – Szabó Lőrinc
Ikarosz [video] (English) – Sebestyén Péter
Ikarusz (Slovak) – Garaczi László
Ikerbátyám (English) – Bella István
ili (English) – Röhrig Géza
Ima Baál istenhez (English) – Ady Endre
Imátlan ima (English) – Devecseri Gábor
Ime, hát megleltem hazámat [video] (English) – József Attila
Impromptu (English) – Pilinszky János
Impromptu (English) – Fodor Ákos
In cognito (English) – Páskándi Géza
In memoriam Dr. K. H. G. (English, Polish) – Örkény István
In memoriam F. M. Dosztojevszkij (English) – Pilinszky János
In memoriam Kondor Béla (English) – Sebestyén Péter
In memoriam P. T. (English, Slovak) – N. Ullrich Katalin
In modo d'una marcia (English) – Baka István
Indiánok és a halál (English) – Pásztor Béla
Infinitívusz (English) – Pilinszky János
Intelem (English) – Pilinszky János
Introitusz (German, English) – Pilinszky János
Írás a palackban (English) – Emőd Tamás
Irrationale (English) – Szabédi László
Iskola a határon (részlet) (Czech, German) – Ottlik Géza
Isola (German) – Győrffy Ákos
Isten törött csellója, hallgatok (English) – Tóth Árpád
Istenem (Czech, German, Slovak) – József Attila
Isten háta mögött (English) – Kányádi Sándor
Istenről (English) – Nemes Nagy Ágnes
Istentelen karikatúra (XII. 5.) (Slovak) – Kálnoky László
Ítélet (English) – Fodor Ákos
Itt (English) – Mezei András
itt álltak tegnap (English) – Pintér Tibor
Itt benn vagyok a férfikor nyarában... [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
Itt és most (English) – Pilinszky János
Itt kezdődik (English) – Demény Ottó
Itt van az ősz, itt van újra (English) – Petőfi Sándor
Itt, ott / Negyven cigarettám (German) – Tandori Dezső
Itthon (Slovak) – Arany János
Ivás közben (Slovak) – Petőfi Sándor
Izolda levele (English) – Baka István
J ^
K ^
K. S. - Emlékkoncert (English) – Fodor Ákos
Kaddis a meg nem született gyermekért (Czech, Slovak) – Kertész Imre
Kaleidoszkóp (English) – Demény Ottó
[Kapaszkodókat] (English) – Fodor Ákos
Karácsony (Harang csendül) (German, English) – Ady Endre
Karácsonyi szekvenciák (English) – Borbély Szilárd
Karóval jöttél (German, English, Polish, Slovak) – József Attila
Kasszazárás (Slovak) – Birtalan Balázs
Katicabogaramról (English) – Eörsi István
Kavics (English) – Fodor Ákos
Kedd (Néhány madár…) (German) – Szijj Ferenc
Kedves Bópeer…! (Czech) – Déry Tibor
Kedvesebb hazát (English) – Ladányi Mihály
Kegy (English) – Petri György
Kegyelem (English) – Mezei András
Kegyelem (English, Slovak) – Pilinszky János
kék (English) – Röhrig Géza
Kék szemek (English) – Mezei András
Kéket mutatnak még… (Slovak) – Petőfi Sándor
Kék szín (English) – Kukorelly Endre
Kelet-európai triptichon (English) – Tóth Krisztina
Képek (English) – Beney Zsuzsa
Kérdés (English) – Pilinszky János
Keret és tükör (German, English) – Kukorelly Endre
Kérvény (English) – Kornis Mihály
Kérvény [video] (English) – Szilágyi Domokos
Kései sirató (German, English) – József Attila
Keserű (English) – József Attila
Keserű élet, édes szerelem (Slovak) – Petőfi Sándor
Keserű pohár (German, English) – Vörösmarty Mihály
Keskeny ágy a tavon (English) – Gyukics Gábor
Keskeny határ (English) – Bene Zoltán
Keskeny út, széles út* (English) – Weöres Sándor
Késői ősz (English) – Rafi Lajos
Kész (English) – Pintér Tibor
Kész a leltár (Czech, German, English) – József Attila
Két arckép (English) – Pilinszky János
Két hang (English) – Győrffy Ákos
Két karodban (German, English) – Radnóti Miklós
Két miniatűr (English) – Hervay Gizella
Két testvér (Slovak) – Petőfi Sándor
Két vélemény (English, Slovak) – Birtalan Balázs
Két hexameter (English) – József Attila
Kétsoros (English) – Sebestyén Péter
Kettesben önmagammal (English) – Váci Mihály
Kettő (English) – Pilinszky János
Kezdetben van (English) – Hárs Ernő
Keze nedves kavics… (English) – Gyukics Gábor
Kezed, kezem (English) – Pilinszky János
Kháron ladikján (Polish) – Illyés Gyula
Ki egyszer elveszett (English) – Hárs Ernő
Ki minek gondol, az vagyok annak...* (English) – Weöres Sándor
Ki-be ugrál… (English) – József Attila
Kiáltozás (English) – József Attila
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott (English) – Balassi Bálint
Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől (German, English) – Balassi Bálint
Kicsit majd kevesebbet járkálok (Polish) – Kukorelly Endre
Kihűlt világ (English) – Pilinszky János
(kilátás) (English) – Benő Attila
Kimerítő feltámadás (English) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
Ki nem gyanakszik (German) – Kukorelly Endre
Királyi gyakorlatok (German) – Kukorelly Endre
Királyok hajdani kertje (German) – Borbély Szilárd
Kis majom (English) – Kemény István
Kis nyelvtan (German, English) – Radnóti Miklós
Kis éjizene (German, English) – Pilinszky János
Kísértések (English) – Sebestyén Péter
Kísértetek (German) – Rakovszky Zsuzsa
Kis Magyar Pornográfia (Czech) – Esterházy Péter
Kisztő ének (German) – Faludi Ferenc
[Kit, mit nem volnál] (English) – Fodor Ákos
Kívánság (English) – Kányádi Sándor
Ki viszi át a Szerelmet (Czech, English, Polish, Slovak) – Nagy László
Kivizsgálás (Slovak) – Fellinger Károly
Klárisok (English) – József Attila
Kőbölcsőm körül (English) – Orbán Ottó
Kocsi-út az éjszakában (English) – Ady Endre
Köd (Polish) – Fekete István
Kő hull apadó kútba (Polish) – Szilágyi István
Kolozsvári éjjel (English) – Áprily Lajos
Költemény (English) – Pilinszky János
Költészetem (English) – Kassák Lajos
Költészettankák (German, English) – Kovács András Ferenc
Költő a huszadik században (German) – Kosztolányi Dezső
Koncert (English) – Juhász Gyula
Könnyű, fehér ruhában (English) – József Attila
Könnyű, fehér ruhában (Slovak) – Petőcz András
Konstancinápoly (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Könyörög Istennek, hogy bujdosásában... (German, English) – Balassi Bálint
(könyv) (English) – Benő Attila
Kopogtatás nélkül (English) – József Attila
Koportos (Polish) – Balázs József
Körúti hajnal (English) – Tóth Árpád
Kosmopolita költészet (Czech, English) – Arany János
Köszönöm, köszönöm, köszönöm (English) – Ady Endre
Kőtábla (English) – Székely Magda
Kotyogó-kő egy korsóban (English) – Tandori Dezső
Köznapok, emblémák (Slovak) – Birtalan Balázs
Közös ebéd (English) – G. István László
Között (Czech, German, English) – Nemes Nagy Ágnes
Kráter (English) – Pilinszky János
Krisztus-kereszt az erdőn (English) – Ady Endre
Krúdy Gyula (English) – Kosztolányi Dezső
Kuli (Czech, English) – Weöres Sándor
Különbség (English, Slovak) – Pilinszky János
Különitélet (English) – Pilinszky János
Külvárosi éj (English, Slovak) – József Attila
küszöbök (German) – Kalász Orsolya
Kutya (Czech) – Tóth Krisztina
Kutya (English) – Baka István
L ^
Lábujjhegyen (English) – Beney Zsuzsa
Lángok lobognak (English) – Radnóti Miklós
Lassú égés (English) – Gyukics Gábor
Látod a tárgyakat (English) – Pintér Tibor
Láttam én már (German) – Kányádi Sándor
Lázár (English) – Nemes Nagy Ágnes
Lázár a palota előtt (Slovak) – Ady Endre
Léda a hajón (English) – Ady Endre
Léda ajkai között (English) – Ady Endre
Lege artis (English, Slovak) – Sebestyén Péter
Legtisztább emlékem (English) – Demény Ottó
Légy jó mindhalálig (German, English, Slovak) – Móricz Zsigmond
Légy ostoba (German) – József Attila
Lehet, hogy most ez a Gulág? (Polish) – Bertók László
Lehetőség-vizsgálat [video] (English) – Erdély, Miklós
Léket vágni jó (German) – Tolnai Ottó
Lelet (English) – Rab Zsuzsa
[Lelkem kiszikkadt mezején...] (German, English) – Babits Mihály
Leltár (English) – Sebestyén Péter
Lement a nap (English) – Nemes Nagy Ágnes
Leningrádi képeslap (German) – Tolnai Ottó
Lesz macska is (Polish) – Tóth Krisztina
Letészem a lantot [video] (German, English, Slovak) – Arany János
Levegőt! (German, Slovak) – József Attila
Levél a hitveshez (German, English) – Radnóti Miklós
Levél Jókaihoz (German) – Arany János
[Levél vagyok] (English) – Fodor Ákos
Levél Arany Jánoshoz (German) – Petőfi Sándor
Lidércnyomás (English) – Kosztolányi Dezső
Limes (English) – Sebestyén Péter
Liszt Ferenc éjszakája a Hal téri házban (English) – Baka István
Liszt Ferenchez (German, English) – Vörösmarty Mihály
Litánia (German) – Kaffka Margit
Lódenkabát Keleteurópa szegén (English) – Hervay Gizella
Lomtalanítás (English) – Kiss Judit Ágnes
Love story (Részlet a Vakvágta c. versből) (English) – Fodor Ákos
lujo (English) – Röhrig Géza
M ^
Macskajáték (Czech, Slovak) – Örkény István
Madár (German, English) – Nemes Nagy Ágnes
Madrigál-féle (English) – Heltai Jenő
Madrigálszezon (German, English) – Kovács András Ferenc
Magadnak felelj (English) – Fodor Ákos
Magamhoz (English) – Pilinszky János
Magánhalott (English) – Gyukics Gábor
Magányban (German) – Arany János
Magányos éjszakai csavargás (English) – Szép Ernő
(magasban) (English) – Benő Attila
Magasiskola (German) – Mészöly Miklós
Magyar fa sorsa (English) – Ady Endre
Magyar jakobinus dala (English) – Ady Endre
Magyarok (Polish) – Balázs József
Magyarok (English) – Weöres Sándor
Magyarország, a határon (English) – Faludy György
Majd (German) – Jász Attila
Majd elnézem (English) – Pilinszky János
Majomország [video] (English) – Weöres Sándor
Májusi súlytalanság (English) – Hárs Ernő
Makra (German) – Kertész Ákos
Mama (German, English, Slovak) – József Attila
Mandelstam a kerítésnél (English) – Faludy György
(Már réges-rég...) (English) – József Attila
Maradj velem (English) – Rafi Lajos
Marasztaló (English) – Rafi Lajos
Március (English) – József Attila
Március (English) – Áprily Lajos
Márciusban a mólón (English, Slovak) – Birtalan Balázs
Marcus Aurelius (German, English) – Kosztolányi Dezső
Mári néninek (English) – Pilinszky János
Mária (English) – Radnóti Miklós
Mariann a kádban (German) – Nadányi Zoltán
[már mindent megtehetsz velem csak szeretned nem szabad. nagy kertben...] (German) – Zalán Tibor
Mártír (English) – Székely Magda
Más-világi megfigyelések (German) – Tillmann J(ózsef). A(dalbert)
Második bornholmi elégia [video] (English) – Sebestyén Péter
Második ecloga (English) – Radnóti Miklós
Második énem (English) – Rafi Lajos
(másvilágok) (English) – Benő Attila
Mátyás anyja (Czech, Slovak) – Arany János
Mécsvivő ember (English) – Weöres Sándor
Medáliák (German) – József Attila
Meddő-órán (German) – Arany János
Meditáció (English) – Ladányi Mihály
Meg akarlak tartani (English, Slovak) – Ady Endre
Még alig volt reggel… (German) – Petőfi Sándor
Még nem elég! (English) – Váci Mihály
Még szorítással így viselem (German) – Kalász Orsolya
Megátalkodottság (English) – Fodor Ákos
Még egyszer Lillához (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Meghalálok (German) – Németh Gábor
Meghalni (English) – Weöres Sándor
Mégis (English) – Pilinszky János
(megkésett tavasz) (English) – Benő Attila
Megkezdett szépség. Az ikonfestés szabályai (German) – Jász Attila
Megkövülés (German) – Pintér Tibor
Megkövült virág (English) – Gyukics Gábor
Megmaradás (English) – Páskándi Géza
Megölt szerelem sírkövére (English) – Juhász Gyula
Mégse (English, Slovak) – Pilinszky János
(megszólalás) (English) – Benő Attila
Megtalált karaván-napló (English) – Illyés Gyula
Megtanulni élni (English) – Kántor Péter
Megvakulok? (English) – Faludy György
Megy a juhász a szamáron (Slovak) – Petőfi Sándor
Mellkasi CT (Slovak) – Fellinger Károly
Mélyebb, távoli (German) – Győrffy Ákos
Merre, hogyan? (English) – Pilinszky János
Mert dalaimnak… (German) – Heltai Jenő
Mert engem szeretsz (English) – Ady Endre
Mért is tettem? (English) – Ady Endre
Mert szemben ülsz velem... [video] (English) – Illyés Gyula
Merülő Saturnus (English) – Weöres Sándor
Mese (English) – Ladányi Mihály
Mese (English) – Juhász Gyula
Mese arról, ki hogyan szeret [video] (English) – Somlyó György
Meseország [video] (English) – Ladányi Mihály
Messze alszik (German) – Győrffy Ákos
Messze, messze (Czech, Slovak) – Babits Mihály
Metafora (English) – Petrőczi Éva
Metaoptika (ha közelebb van) (English) – Fodor Ákos
Metaoptika (Némelyik árnyék) (English) – Fodor Ákos
Metronóm (English) – Pilinszky János
Metszet (English) – Kányádi Sándor
Mezítlábas Psyché (English) – Tóth Imre
Mi és ők (English) – Pilinszky János
Mi lesz ebből? (English) – Dsida Jenő
Mi meg... (Slovak) – Garaczi László
Mi urunk: a pénz [video] (Slovak) – Ady Endre
|Mi volnék?| (English) – Weöres Sándor
Miatyánk (English) – Rab Zsuzsa
Michelangelo utolsó imája (English) – Faludy György
Mielőtt (English) – Pilinszky János
Miért (English) – Károlyi Amy
Miért? (English) – Tóth Árpád
Mikes (English) – Lévay József
Mikor szülőföldje határát megpillantja (English) – Kányádi Sándor
Mikor az uccán átment a kedves (German, English) – József Attila
Milyen felemás (English) – Pilinszky János
Milyen jó lenne nem ütni vissza (English) – József Attila
Milyen volt… [video] (German, English) – Juhász Gyula
Minden lélekzetvétel (English) – Pilinszky János
Mindenki nevessen (Slovak) – Kiss Ottó
Mindig van remény (Czech, German, English, Slovak) – Örkény István
Mindkettő emberül (English) – Baranyi Ferenc
Mindvégig (German) – Arany János
Minek nevezzelek? (German, English, Slovak) – Petőfi Sándor
Minnyihez (German) – Kazinczy Ferenc
Mint a bika (English) – Radnóti Miklós
Mint aki (English) – Nemes Nagy Ágnes
Mint kémnek lenni Estorilban (German) – Térey János
Mintha... (Slovak) – Zilahy Péter
Mire jó a tenger (German, English) – Kukorelly Endre
Mire megjössz (German, English) – Pilinszky János
Miserere (English) – Tóth Krisztina
Mit csinálunk? (German) – Arany János
Mit kell tudnia istennek? (German, English) – Kántor Péter
Mogorva az ég [video] (English) – Pintér Tibor
Mögöttem a múlt (English) – Petőfi Sándor
Mohács (English) – Kisfaludy Károly
Mondd, mit érlel… (English) – József Attila
Mondogatnivaló (English) – Petri György
Monológ életre halálra (English) – Faludy György
Morning smile (English) – Fodor Ákos
Mosoly (English) – Petri György
Mosolyogj rám! (Slovak) – Petőfi Sándor
Mostanság az Isten (Slovak) – Petőcz András
Mostan színes tintákról álmodom (English) – Kosztolányi Dezső
Most harminckét éves vagyok (English) – Kosztolányi Dezső
[most írom leglágyabb versemet amikor már nem szerethetsz szerelemmel...] (German) – Zalán Tibor
Mottó (English) – Fésűs Éva
Mozart-kontakt (English) – Fodor Ákos
Műhely-haiku (English) – Fodor Ákos
Műkő és homok (English) – Károlyi Amy
Műmenyasszony és twist-pulóver (Czech, English) – Parti Nagy Lajos
Musashi Úr a kolostorban [video] (English, Slovak) – Sebestyén Péter
Musashi úr hazatér (English) – Sebestyén Péter
Musashi Úr kilenc halála [video] (English, Slovak) – Sebestyén Péter
Múzsám és menyasszonyom [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
N ^
Nagycsütörtök (English) – Dsida Jenő
Nagy Imréről (English) – Petri György
Nagyon fáj (German, English, Slovak) – József Attila
Nagyvárosi ikonok (German, English) – Pilinszky János
(napforduló) (English) – Benő Attila
Napló (German) – Pilinszky János
Napló (Slovak) – Pintér Tibor
Napoleonhoz (English) – Berzsenyi Dániel
(navigare neszesszer est) (German, English) – Parti Nagy Lajos
Ne hidd! [video] (English) – Szép Ernő
(Ne légy szeles…) (German, English) – József Attila
Nefelejcs (English) – Szabó Lőrinc
Ne féljetek (Czech, German, English, Polish) – Jókai Anna
Négy mondat a hegyről és a tóról (German) – Győrffy Ákos
Negyedik ecloga (English) – Radnóti Miklós
Négysoros (Czech, German, English, Slovak) – Pilinszky János
Néhai Vajda János (English) – Ady Endre
Neked (English) – Pintér Tibor
Nem akar (German) – Jász Attila
Nem mehetek hozzád [video] (English) – Ady Endre
Nem mozdul (English) – Győrffy Ákos
Nem tudhatom… (English) – Radnóti Miklós
…/Nem túl távol/ (English) – Pintér Tibor
Nem a végső perc (English) – Beney Zsuzsa
Nem egészen úgy van mint a falvédőn (German) – Kukorelly Endre
Nem emel föl (German, English, Slovak) – József Attila
Nem én kiáltok (English) – József Attila
Német zsoldosdal (English) – Faludy György
[nem haragszom csak a felnyitott zongorafedelek vetnek árnyékot...] (German) – Zalán Tibor
Nem lehet, mivel tilos (German) – Kukorelly Endre
Nemzeti dal (German, English, Slovak) – Petőfi Sándor
Nép & szabadság (English) – Fodor Ákos
Ne pirkadjon. Ne legyen pirkadat (German) – Kukorelly Endre
Nevelési tanácsadó (English) – Fodor Ákos
New Age (English) – Fodor Ákos
Nézz, Drágám, kincseimre (English) – Ady Endre
Nihil (English) – Karinthy Frigyes
Niki (German, Polish) – Déry Tibor
Nincs egyéb örömöm (English) – Szép Ernő
Noé bárkája felé (English) – Kányádi Sándor
Norvég leányok [video] (English) – Weöres Sándor
Novemberi ég alatt (English) – Illyés Gyula
Nudista strandon (English) – Utassy József
Nyár (English) – Rafi Lajos
Nyár, némafilm (German, English) – Parti Nagy Lajos
Nyelvtanlecke (German, English) – Kovács András Ferenc
Nyolc sor (English) – Ladányi Mihály
Nyolcadik ecloga (English) – Radnóti Miklós
[nyugodj meg a múzsák is itt lesznek időre keresztbe tett lábbal ülnek...] (German) – Zalán Tibor
Nyujtózás (English) – Szép Ernő
O ^
Ó én szeretem a bús pesti népet (English) – Kosztolányi Dezső
Ó, mért oly későn... (English) – Kiss József
Ó, régi börtönök (English) – Radnóti Miklós
Ócska taxik (Slovak) – Pintér Tibor
Óda (Czech, German, English, Polish) – József Attila
Óda egy hivatalba lépő afgán miniszterhez (English) – Illyés Gyula
Oh! Ne nézz rám… (Slovak) – Arany János
Óhaj (English) – Sebestyén Péter
Október, délután (English) – Radnóti Miklós
Oldódó jelenlét (English) – Weöres Sándor
[Oldódó képed] (English) – Fodor Ákos
Olyan világban éltem (English) – Kálnoky László
Ómagyar Mária-siralom (Íródott: 1300 körül) (English) – Nyelvemlékek
Omega (English) – Pilinszky János
Önarckép 1944-ből (English) – Pilinszky János
Önéletrajz (Slovak) – Weöres Sándor
Optimizmus (English) – Ladányi Mihály
Öreg színész (English) – Juhász Gyula
Öregasszony (German) – Rakovszky Zsuzsa
Öregek könyve (részlet) [video] (English) – Szilágyi Domokos
Öregség (German, English) – Füst Milán
Öregség (2.) (English) – Fodor Ákos
Öreg szerelmesek (German, English) – Orbán Ottó
Őrizem a szemed [video] (German, English) – Ady Endre
Örmény sírkövek (English) – Kányádi Sándor
Örök pillanat (English) – Weöres Sándor
Öröklét (English) – Weöres Sándor
Örökmozgó (English) – Pilinszky János
Örömök (English) – Cseke Gábor
Orpheus (English) – Beney Zsuzsa
Orpheus útja (English) – Beney Zsuzsa
Ősszel [video] (German, English, Slovak) – Arany János
Ősz (English) – Ratkó József
Ősz (English) – József Attila
Ősz és tavasz között (English) – Babits Mihály
Őszi anzix (English) – Sebestyén Péter
Őszi madrigál (English) – Hárs Ernő
Őszi rózsa (English) – Reviczky Gyula
Őszi tájék (English) – Vajda János
Őszi vázlat (English) – Pilinszky János
Őszi levélke Balla Zsófiának (German, English) – Kovács András Ferenc
Őszi reggeli (German, English) – Kosztolányi Dezső
Őszi sötétség. Részlet. I. Nyilas-hava [video] (German) – Füst Milán
Osztályrészem (Polish) – Berzsenyi Dániel
Ötödik ecloga (English) – Radnóti Miklós
Otthagyott városomban (English) – Rab Zsuzsa
Övön alul (English) – Szilágyi Domokos
Özvegy a villamosban (English) – Kosztolányi Dezső
P ^
Pacsirta (English, Slovak) – Kosztolányi Dezső
Pacsirtaszót hallok megint ... (German) – Petőfi Sándor
Palota és kunyhó (Slovak) – Petőfi Sándor
Panasz (German, English) – Pilinszky János
Pannon ég alatt (English) – Gergely Ágnes
Paradicsomkert (English) – Nemes Nagy Ágnes
Parafrázis (English) – Pilinszky János
Parancsra (English) – Mezei András
Párbeszéd az időről (English) – Rakovszky Zsuzsa
Páris, az én Bakonyom (German, Slovak) – Ady Endre
Párizsban járt az ősz (Czech, German, English, Slovak) – Ady Endre
Passió (English) – Pilinszky János
Pató Pál úr (Czech, German, Slovak) – Petőfi Sándor
Pénelopé (English, Slovak) – Szilágyi Domokos
Pengő utca, Budapest (English, Slovak) – Sebestyén Péter
Péntek (Mint egy hosszú, lebegő…) (German) – Szijj Ferenc
peppe (English) – Röhrig Géza
Pertu (English) – Szvoren Edina
Petike (German, English) – Vörösmarty Mihály
Pilátus (English, Slovak) – Pilinszky János
Pincenapló (Czech, German) – Nagy Lajos
Pitypang (English) – Karinthy Frigyes
Pixel (részlet) (English) – Tóth Krisztina
Pizsamájában (Slovak) – Fellinger Károly
Planctus (English) – Borbély Szilárd
Pöcögtess (English) – Pintér Tibor
Pont (English) – Fodor Ákos
Pont [szórakozottan] (English) – Fodor Ákos
Post-existentia (English) – Weöres Sándor
Prae-existentia (English) – Weöres Sándor
Prológ – hétfő, estefelé (English) – Sebestyén Péter
Prológus - egy ősbemutatóhoz (English) – Petrőczi Éva
Prométheusz (German) – Kányádi Sándor
Proteusz palástja (English) – Horváth Elemér
Pügmalión (English) – Baka István
R ^
Rachmaninov zongorája (English) – Baka István
[Rács? fal?] (English) – Fodor Ákos
Ráolvasó (German) – Kalász Orsolya
Rapszódia egy őszi kertben (English) – Vas István
Ravensbrücki passió (German, English) – Pilinszky János
Razglednicák (1-2) (English) – Radnóti Miklós
Razglednicák (3-4) (English) – Radnóti Miklós
Reg és est (Slovak) – Arany János
Rege a csodaszarvasról [video] (English) – Arany János
Régebbi ujjgyakorlat (English) – Ferencz Győző
Régen elzengtek Sappho napjai… (English) – Babits Mihály
Regensburg (German) – Győrffy Ákos
Reggel (Czech) – Varró Dániel
Régimódi történet (Czech, Polish) – Szabó Magda
Rejtsétek el a csodát (English) – Csoóri Sándor
Rekonstrukció (English) – Tóth Imre
Rekviem (English) – Bari Károly
Remember (English) – Balázs F. Attila
Remény (German) – Szemere Pál
Reményem (Slovak) – Arany János
Reménytelenül (English) – József Attila
Rendben van, Uristen (English) – Ady Endre
Rendezvényszervezés (Slovak) – Birtalan Balázs
Repülő csészealjak (Slovak) – Faludy György
Részletekben rejti el (German) – Jász Attila
Rókadal* (English) – Bartók Béla
Rókatárgy alkonyatkor (Czech, German, English) – Parti Nagy Lajos
Rokonok (German, Slovak) – Móricz Zsigmond
Rolf Bossert halálára (German) – Petri György
Rom A szovjetónió történetéhez (German, Polish) – Kukorelly Endre
Rossz fölvétel (English) – Pilinszky János
Rozgonyiné (Slovak) – Arany János
rózsamama (English) – Röhrig Géza
Rozsdatemető (German, English) – Fejes Endre
Russell Square, Tavistock Place (English) – Tandori Dezső
S ^
S. W.-hez (English) – Pilinszky János
Sánta Vénusz (English) – Páskándi Géza
Sár (Slovak) – Petri György
Sárga füvek (English) – József Attila
Sárkány-paripa (English) – Weöres Sándor
Sárkányölés (English) – Jékely Zoltán
Sarusok (German) – Göncz Árpád
Sas (English) – József Attila
Sátántangó (Czech, German) – Krasznahorkai László
Scriptum (részletek) (English) – Károlyi Amy
Sem emlék sem varázslat (English) – Radnóti Miklós
Semmi (English) – József Attila
Semmi, semmi (German) – Tolnai Ottó
Semmiért egészen (Czech, English, Polish) – Szabó Lőrinc
Senkid, barátod (English) – Csoóri Sándor
Senkiföldrajz (German, English, Polish) – Kovács András Ferenc
Sétálgat az Isten (Slovak) – Petőcz András
Sétálnak, kiülnek a parkba (German, English, Slovak) – Kukorelly Endre
Sikoly (Slovak) – Fellinger Károly
Sír (a) felirat (English) – Rejtő Jenő
Siralmas énnéköm... (English) – Bornemisza Péter
Sirató I. (Slovak) – Báthori Csaba
Sirató II. (Slovak) – Báthori Csaba
Sirató III. (Slovak) – Báthori Csaba
Siremlék (English) – Babits Mihály
Sírfelirat (English) – Beney Zsuzsa
Sírkő helyett (English) – Ország-Land, Thomas
sms (Czech) – Varró Dániel
sms #2 (Czech) – Varró Dániel
sms #6 (Czech) – Varró Dániel
Soha egy szót se (Czech) – Tóth Krisztina
Soha mégegy kert (English) – Weöres Sándor
Sóhaj (English) – Fodor Ákos
Sokféle városom (English) – Gömöri György
Sorakozó (English) – Sebestyén Péter
Sors, nyiss nekem tért... (English) – Petőfi Sándor
Sorstalanság (Czech, German, English, Polish, Slovak) – Kertész Imre
Sötét házban (Slovak) – Pásztor Béla
Sötét hintó jön (English) – Szép Ernő
Sötétség (English) – Beney Zsuzsa
Stigmák (English) – Pintér Tibor
Strand (Slovak) – Kukorelly Endre
Struggle for life (English) – Karinthy Frigyes
Sumér szonett (German) – Kányádi Sándor
Summa (English) – Fodor Ákos
Suttogás a sötétben (English) – Weöres Sándor
Szabad gyakorlatok 2. (Slovak) – Sebestyén Péter
Szabadság (English) – Fodor Ákos
Szabadság, szerelem (German, English, Slovak) – Petőfi Sándor
Szakadék (English) – Székely Magda
Szakmai önérzet (Slovak) – Örkény István
(Szállj költemény…) (English) – József Attila
Számlálgatom... (English) – Reviczky Gyula
Számok (English) – Mezei András
Szárny nélkül (English) – Weöres Sándor
Szavak (English) – Juhász Gyula
Szegény ember vízzel főz (XII. 25.) (Slovak) – Kálnoky László
Szegény Yorick (English) – Kormos István
Szegényember balladája (English) – József Attila
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Szélfogó (Slovak) – Fellinger Károly
Szelíd fohász (English) – Kányádi Sándor
Szelíden, mint a szél (English) – Váci Mihály
Szellemek utcája [video] (German) – Füst Milán
Szem hatalma (German) – Kisfaludy Károly
Szembesítés (German) – Lengyel József
Szemelvény a Nagy Receptkönyvből (English) – Fodor Ákos
(szemtenger) (German, English) – Jász Attila
Széndioxid (English) – Nemes Nagy Ágnes
Szent Margit legendája (English) – Ady Endre
Szent együgyűség (English) – Határ Győző
Szentpéterváron újra (English) – Baka István
Szép napkeletnek (Slovak) – Petőfi Sándor
Szép vagy (English) – Ladányi Mihály
Szép? (German) – Kukorelly Endre
Szép Ilonka (German, English) – Vörösmarty Mihály
Szeptember (English, Slovak) – Pilinszky János
Szeptember elején (English) – Kosztolányi Dezső
Szeptemberi áhítat (German, English) – Kosztolányi Dezső
Szeptember végén [video] (German, English, Polish, Slovak) – Petőfi Sándor
Szerda (A kereszteződésben a pánik…) (German) – Szijj Ferenc
Szerda (A végállomáson abroncsmintás…) (German) – Szijj Ferenc
Szerda (Ez az ablakban megülő napfény…) (German) – Szijj Ferenc
Szerelem (German, English, Polish) – Déry Tibor
Szerelem (English) – Fodor Ákos
Szerelem (English) – Mezei András
Szerelem, 1959 (English) – Hervay Gizella
Szerelem? (Slovak) – Juhász Gyula
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Szerelmes vers (English) – Faludy György
Szerelmi ciklus 1927-28-ból 1. (English) – Radnóti Miklós
Szerelmi öngyilkosság (English) – Karinthy Frigyes
Szeress engem, Istenem (English) – Ady Endre
Szeretlek (English) – Szabó Lőrinc
[Szeretlek, mondom.] (English) – Fodor Ákos
Szeretném, ha szeretnének [video] (German, English, Slovak) – Ady Endre
Szeretők (English) – Petri György
Szerkezet (English) – Pintér Tibor
[Széthulltam] (English) – Tandori Dezső
Szigetek (XII. 2.) (Slovak) – Kálnoky László
Szikvója-erdő (English) – Nemes Nagy Ágnes
Szindbád (English) – Krúdy Gyula
Szindbád [video] (Slovak) – Fellinger Károly
Szindbád - Rozina (Czech, English) – Krúdy Gyula
Színek és évek (English, Slovak) – Kaffka Margit
Szmrty vagy amit akartok (German) – Garaczi László
Szó (English) – Károlyi Amy
Szó (English, Slovak) – Kiss Judit Ágnes
Szobrok (English, Polish) – Nemes Nagy Ágnes
Szociálpszichológiai axióma (English) – Fodor Ákos
Szöcskék a harangon (English) – Nagy László
Szódalovaglás. Részlet (German) – Parti Nagy Lajos
Szőke Panni (Slovak) – Arany János
Szökevények a fák közt (German) – Dsida Jenő
[szólítom magam: anyádnak írj verset mely nem hasonlít rád de...] (German) – Zalán Tibor
Szondi két apródja (German, English, Slovak) – Arany János
Szondy utcai helyzet (German) – Kukorelly Endre
Szonett, gyönge csattanóval (Slovak) – Kálnoky László
Szörnyű fegyver (English) – Illyés Gyula
Szörnyű idő... (English) – Petőfi Sándor
Szösz néne (Túl a Maszat-hegyen. Muhi Andris és a pacák birodalma, részlet) (English) – Varró Dániel
Szóváltás (German) – Kányádi Sándor
Szózat (German, English) – Vörösmarty Mihály
Sztavrogin elköszön (English, Slovak) – Pilinszky János
Sztavrogin visszatér (English, Slovak) – Pilinszky János
Szüleim halálára [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
Születésnapomra (German, English, Polish, Slovak) – József Attila
Szülőföldemen (English) – Petőfi Sándor
Szvidrigajlov utolsó éjszakája (English) – Kálnoky László
T ^
Tabernákulum (English) – Pilinszky János
Táj (German) – Győrffy Ákos
Tajtékos ég (English) – Radnóti Miklós
Találkozások (English, Slovak) – Pilinszky János
(Talán eltünök hirtelen...) (German, English) – József Attila
Tamburás öreg úr (German) – Arany János
Tanár úr kérem (German) – Karinthy Frigyes
Táncdal (English) – Weöres Sándor
Tanítás a szerelemről (English) – Baranyi Ferenc
Tántorgó (English) – Rab Zsuzsa
Tanuld meg ezt a versemet (English) – Faludy György
Tanuljunk idegen nyelveket! (Czech, German, English, Slovak) – Örkény István
Tanulni kell (English) – Nemes Nagy Ágnes
Tanúvallomás (English) – Mezei András
Tárgyeset (English) – Károlyi Amy
Társasélet (English) – Fodor Ákos
Társuk leszek (German) – Szabó Lőrinc
Tartózkodó kérelem (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Tavaly, április (English) – Tóth Imre
Tavasz (English) – Faludi Ferenc
Távolból (Slovak) – Petőfi Sándor
Távolodóban (English) – Kányádi Sándor
Te Atya ég, János (Slovak) – Fellinger Károly
Te Deum (English) – Sík Sándor
Tedd a kezed (German, English) – József Attila
Tegnap és ma (English) – Radnóti Miklós
Tegnapi tegnap siratása (English) – Ady Endre
Tekintet nélkül (English) – Dsida Jenő
Tél lesz (English) – Petri György
Téli ég alatt (English) – Pilinszky János
Téli út (English) – Baka István
Téli éjszaka (German) – József Attila
Télies (English) – Pintér Tibor
Teljes zavar (English, Slovak) – Pintér Tibor
Temetés ősszel (English) – Pintér Tibor
(temetés után) (English) – Benő Attila
Temetőben (German) – Arany János
Templomtorony (English) – Fodor Ákos
Tenger (English) – Szabó Lőrinc
Tengeri fű (English) – Orbán Ottó
Tenger Könnyek Csillaga (English) – Borbély Szilárd
Tényvers (English) – Mezei András
Térden (English) – Nemes Nagy Ágnes
Terek (English, Slovak) – Pilinszky János
Teremtmények (English) – Ladányi Mihály
Testamentum (English) – Baka István
Testvérek (German, English) – Illyés Gyula
Tetemre hívás (Slovak) – Arany János
Tétova óda (English) – Radnóti Miklós
Thomas Mann üdvözlése (Czech, German, English, Polish) – József Attila
Tiltott csillagon (English) – Pilinszky János
Tiszta szívvel (Czech, German, English, Slovak) – József Attila
Titania (German) – Kovács András Ferenc
Titok (English) – Fodor Ákos
Titok (English) – Pilinszky János
Tíz év után (German, English) – Balla Zsófia
Tizennégy sor (German) – Zelk Zoltán
Tizennégy Budapest-sor (German) – Kukorelly Endre
Több ismeretlenes álom (English) – Kemény István
Többé sohasem (English) – Reményik Sándor
Töredék (English) – Radnóti Miklós
Töredék (Örökkön…) (English) – József Attila
Torony és tövis (German, English) – Kovács András Ferenc
Torzó - 1992 (German, English) – Kovács András Ferenc
Tóték (Czech, English, Polish, Slovak) – Örkény István
Trapéz és korlát (German, English) – Pilinszky János
Tudod, hogy nincs bocsánat (German, English) – József Attila
Tudod... (English) – Kányádi Sándor
Tüdőgyúladásomról (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Tudta? (English) – Grecsó Krisztián
Tükör előtt (English) – Nemes Nagy Ágnes
Túlcsorduló haiku: a szépségről (English) – Fodor Ákos
tűrésfok (German) – Kalász Orsolya
Türkiz-kék üzenet (Slovak) – Petőcz András
Tűz (English) – Nagy László
Tüzem, lobogóm (English) – Utassy József
Tüzes seb vagyok (English) – Ady Endre
U ^
V ^
V. László (Czech, Slovak) – Arany János
Vad szirttetőn állunk (English) – Ady Endre
Vadászat, lagzi, télidő (German, English) – Kovács András Ferenc
Vadszőlő (English) – Baka István
Vágy (English) – Kányádi Sándor
Vakvágta (English) – Fodor Ákos
Valahogy [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
Valaki (English) – Pilinszky János
Valaki értem imádkozott [video] (English) – Reményik Sándor
[valakiért a várost most tűvé teszed ismét és rettegsz...] (German) – Zalán Tibor
Valaki jár a fák hegyén (English, Slovak) – Kányádi Sándor
Valaki követ álmodik (German, English) – Kovács András Ferenc
Válasz Petőfinek (German, English) – Arany János
Választás (English) – Mezei András
Vallomás (English) – Heltai Jenő
Vallomás (English) – Fodor Ákos
Vallomás a városhoz (English) – Csoóri Sándor
Válóok (English) – Sebestyén Péter
Van egy ív (German) – Győrffy Ákos
Van Gogh imája (English) – Pilinszky János
Van ilyen (English, Slovak) – Pilinszky János
[Van, ki gyorsan fut.] (English) – Fodor Ákos
Varázs (German) – Petri György
Város (English) – Bari Károly
Városom (German) – Fazekas István
Vásárban (German) – Arany János
Vasárnap (Az érzékelhetetlen dagály boldogsága…) (German) – Szijj Ferenc
Vasárnap (Vigyázni kell…) (German) – Szijj Ferenc
Vasco Nùnez de Balboa kijut a Csendes-óceánhoz (English) – Sebestyén Péter
Védd meg (English) – Nemes Nagy Ágnes
Végkifejlet (English) – Pilinszky János
Végrendelet (English) – Eötvös József
Végrendelet (English) – Reményik Sándor
Végül (English) – József Attila
Végül (German) – Kányádi Sándor
Veled vagyok (English) – Kassák Lajos
Vén diák üdvözlete (English) – Ady Endre
Venit summa dies... (English) – Juhász Gyula
Vér és arany [video] (English, Slovak) – Ady Endre
Veresmart (English) – Radnóti Miklós
Véríz (XII. 3.) (Slovak) – Kálnoky László
Vers cím nélkül (English) – Szép Ernő
Versek a vers körül. Részletek. (English) – Kányádi Sándor
"Verweile Doch!" (German) – Balla Zsófia
Vesztőhely télen (English) – Pilinszky János
Vígrendeletek (English) – Fodor Ákos
Vihar (Czech, German, English) – Nemes Nagy Ágnes
Vihar előtt (English) – Radnóti Miklós
Világlátott egérke (English) – Kányádi Sándor
világot jelentő kezek (German) – Kalász Orsolya
Világot járó hideglelés (English) – Csoóri Sándor
Villamos-végállomás (English) – Nemes Nagy Ágnes
Virágének (English) – Tamkó Sirató Károly
Vissza az égbe (Czech) – Tandori Dezső
Visszafele (English) – Pilinszky János
Visszatekintés (German, English) – Arany János
Visszatér a múlt (English) – Petőcz András
Visszatért a Földre a Magyar holdrakéta Beszélgetés a két utassal 1 (Slovak) – Örkény István
Visszatért a Földre a Magyar holdrakéta Beszélgetés a két utassal 2 (Slovak) – Örkény István
Viszlát (German) – Németh Gábor
Vizicsoda* (English) – Pintér Tibor
Vízkereszt előtt (English) – Sebestyén Péter
Vojtina ars poétikája (részlet) (English) – Arany János
Volna még (English) – Kányádi Sándor
Vonzás (English) – Pintér Tibor
Vörös havon (English, Slovak) – Pásztor Béla
W ^
X ^
Y ^
Z ^
Literature ::
Translation ::

minimap