This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pilinszky János: Stavrogin sa vracia (Sztavrogin visszatér in Slovak)

Portre of Pilinszky János

Sztavrogin visszatér (Hungarian)

"Nem gondoltak a rózsakertre,
és elkövették, amit nem szabad.

Ezentúl üldözöttek lesznek
és magányosak, mint egy lepkegyűjtő.
Üveg alá kerűlnek valahányan.

Üveg alatt, tűhegyre szúrva
ragyog, ragyog a lepketábor.
Önök ragyognak, uraim.

Félek. Kérem a köpenyem."Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationhttp://mek.oszk.hu

Stavrogin sa vracia (Slovak)

"Nemysleli na ružovú záhradu,
a spáchali, čo nie je dovolené.

Odteraz budú prenasledovaní
a osamotení, ako zberač motýľov.
Všetci sa dostanú pod sklo.

Pod sklom, nabodnutí na hrot ihly
tábor motýľov sa ligoce, ligoce.
Páni, vy sa trblietate.

Bojím sa. Prosím si svoj plášť."[1][1] O otázke viny bolo napísané nespocetné množstvo štúdií, výkladov, vedeckých, filozofických, náboženských analýz, nevynímajúc umenie. S problémom viny, zasahujúcim svedomie, sa stretol každý clovek. Nás oslovuje tento fenomén cez dielo geniálneho ruského spisovatela Fjodora Michajlovica Dostojevského, osobitne cez román Diablom posadnutí. A to nielen vo vzťahu k vlastnému svedomiu, ale aj viny každého z nás za všetkých i za celé ľudstvo, ktoré nemožno rozdeliť na skupiny, zoskupenia pod zástavou ideológií, ktoré sa navzájom likvidujú. Zdroj: PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY, ISSN 1214-8725, Issue/Volume/Year: 3/X/2013, Úvahy o vine a svedomí v dotyku s románom F. M. Dostojevského Diablom posadnutí, Autor: Štefánia Kuzmová, http://paideia.pedf.cuni.czUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap