This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Arany János: Szőke Panni

Portre of Arany János

Szőke Panni (Hungarian)

Szőke Panni henyélve ül,
Mégis cifra, majd elrepül;
Apja földje és tinója
Mind fölment már viganóra.

De az apja mégse' bánja,
Mert kisasszony a leánya,
Ő maga is boldog jobbágy,
Elengedik a robotját.

Sem szántani, sem aratni,
Csak a vékát kell tartani:
Az uraság színig adja,
A kasznár meg el se csapja.

Szőke Panni felmegy Pestre,
Még ott is az emeletre,
És az apja - dehogy bánja!
Nevelőben a leánya.

Nevelőben jó dolog van:
Sok kisasszony lakik ottan,
Szép úrfiak, szép huszárok
Járnak mulatni hozzájok.

Mi lelt téged szőke Panni?
Fiatal vagy még meghalni;
Képeden volt egy pár rózsa:
Hova lett ily hamar róla?

Mi lelt téged Panna lyányom?
Elfonnyadtál, szép virágom,
Jer, kiviszlek a mezőre,
Éledjen a lelked tőle.

Panni nem szól, görnyedve űl,
Olyan rongyos, majd elrepűl;
Vidd ki apja, vidd mezőre,
Szép, virágos temetőbe.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://mek.oszk.hu

Švárna Hanka (Slovak)

Švárna Hanka, čo deň svätí,
preds’ páv, dobre neuletí;
otcov záhon, býčky, riady
všetko pošlo na parády.

Ale otec nedbá, bo veď
na dcére má slečnu; hovieť
i sám môž’ si. poddaný: nu,
nemusí ísť na panštinu.

Orbou-kosbou pariť štice
netreba mu: do merice,
len ju držať, dá pán zplna,
kasnár neshodí ni zrna.

Do Pešti až Hanka dôjde,
ešte i tam na poschodie,
a jej otec? — dbá ten! Povie:
dcéra jeho vo výchove.

V ústave tom nežial, ani...
Moc tam slečien býva; páni
mladi, husári až krása
chodia ku nim zabávať sa.

Čo ti, švárna Hanka, povedz?
Mladej umrieť včasná to vec;
v tvári malas’ pár ružičiek:
kde sú ti tak skoro s líček?

Čo ti, Hanka, moje dieťa?
Zvädla si mi, šumné kvieťa;
poď so mnou do polí rodných,
okraj ti tam duša od nich.

Dcéra čupí bez odvety;
sám strap, dobre neuletí;
ber ju, otec, nes do póla
kvetistého — u kostola.Uploaded byRépás Norbert
PublisherMatica slovenská a Kníhtlačiarsky Účastinársky Spolok, Turčiansky Sv. Martin
Source of the quotationSobrané spisy básnické, sväzok XV., preklady maďarských básnikov
Bookpage (from–to)91-93
Publication date

minimap