This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kemény István: A szomszédok kara

Portre of Kemény István

A szomszédok kara (Hungarian)

„Ő volt Káin? Tényleg? Ne mondja!

Az a kisöreg? Pont az? Ki hitte volna!

Mindig olyan szerényen köszönt.

Várjon csak… ő csinálta a vízözönt!

Nem, az Noé volt, mi is tudjuk azért!

Szóval itt bujkált. Összeáll az egész.

Bizony, most így visszagondolva tényleg

Volt valami ereje a szemének.

A kerítés mellett, ha csak ott állt,

A kutyák is féltek, nem ugatták.

 

Mért ölték meg? Nézze: volt pénze, biztos!

Vagy tudott valamit, valami titkot.

Vagy betörtek, ő aludt, de megmozdult,

Vagy egy zsidó állt rajta bosszút.

És magyarázza tőlünk bárki másra,

Higgye el nekünk: egy zsidó csinálta!

És jól is tette, mondjon bárki bármit,

A bűnösön meg kell a bosszút állni!

Mert valami tábort csináltak ezek

És aztán oda bezárták ezeket…

 

Ja, meg se ölték? Hát akkor bocsánat.

Egyszerűen nekivágott a világnak?

És ez a sok rendőr? És a tévék?

Ja, hogy itt valami csoda történt!

Itt élt Káin? Tényleg? Ne mondja!

Az a kisöreg? Pont az? Ki hitte volna!

Mindig olyan szerényen köszönt.

Várjon csak… ő csinálta a vízözönt!”

 

(És így tovább.)Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.veritasnova.hu/index.php

The Chorus of Neighbors (English)

“That was Cain? Really? You don’t say!

That little old man? Him? Who would have thought!

He always greeted one so humbly.

Wait a sec... he was the one who caused the flood!

No, that was Noah, come on, we knew that!

So he was hiding away here. It’s all coming together.

Indeed, now thinking back there really was

A sort of strength to his gaze.

Along the fence, if he just stood there,

The dogs took fright and didn’t bark.

 

Why did they kill him? Look, he had money, that’s certain!

Or he knew something, some secret.

Or they broke in, he was asleep, but he stirred,

Or a Jew took revenge on him.

And blame it on someone else for all we care,

Believe us, a Jew did it.

And he was right to do it, no matter what anyone says,

One has to take revenge on the sinful.

Cause they set up some kind of camp

And then they shut them up in it...

 

Oh, so they didn’t kill him? Then pardon.

He simply set off into the world?

And all these police? And the cameramen?

Oh, 'cause some miracle took place here!

Cain lived here? Really? You don’t say!

That little old man? Him? Who would have thought!

He always greeted one so humbly.

Wait a sec... he was the one who caused the flood!”

 

(and so on.)Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.hlo.hu/news

Related videos


minimap