This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mészöly Miklós: Magasiskola

Portre of Mészöly Miklós

Magasiskola (Hungarian)

Furcsán összemosódnak ezek az első benyomások, nincs egymásutánjuk. Pedig pontos napirend szabályoz mindent, hajnaltól szürkületig, aztán másnap ugyanúgy. A reggeli etetés a leghangosabb, az akácos visszhangzik a rikácsolástól. Sorba hordjuk ki a bárdolórönkhöz az eleséget; csak a nagyobb tollakat kell leszaggatni, a jó emésztéshez szükséges a gyengébb pihetoll. A fejek, lábak kupacba gyűlnek – halomnyi totemjelvény. Tulajdonképpen meg is mozdulhatnának, de már nem akarnak. A gémet a hátán kell felmetszeni, a varjút és galambot begytől hasaljig; így mindjárt a legtáplálóbb falatokra kap rá a sólyom. Egy bőrkápás, fiatal kerecsent Lilik külön etetett; láthatólag idegesebb volt a többinél.
– Beteg? – kérdeztem.
– Dehogy, csak nyugtalan még, pár napja fogtam csapdával. Ilyenkor hetekig ügyelni kell, hogy le ne fogyjon. Ahányszor kér, annyiszor kap – s egy frissen ölt pockot lökött eléje. – Kap persze mást is – mondta –, de most ez a fontos. Amit vadon megszokott, attól meg is nyugszik… – S karjára ültette a madarat. – Nézze, micsoda lábak! Hát nem vétek pockot fogni ilyennel? Majd ha a libát vájja, az igen… arra szeretném betanítani.
Lilik előlegezte a bizalmat a kerecsennek, és a nemes Diljahán névre keresztelte. Persze, olyan vadász sose lesz, mint a hajdani Dianna – de hát az vándorsólyom volt, falco peregrinus, s micsoda példány! Lilik csak szenvedéllyel tudott beszélni róla. Egyébként kivesző fajta nálunk, mindössze három volt a telepen. A mindennapos munkára inkább kerecseneket használtak; ezek szaporák, nem olyan érzékenyek, s amit megtanulnak egyszer, bigottul bevésik a fejükbe – de ez a hibájuk is. Lilik azt szereti, ha a madár nemcsak gépként engedelmeskedik, hanem rögtönözni is képes, ha kell – a parancs szellemében; és ezt nem tudják a kerecsenek. Jó sorkatonák, de… („Beranek kedvencei” – Lilik így fogalmazta meg).
Félóra múlva ismét csendes a szállás, a Diljahánok, Tamarák jóllakottan pislognak, szárnyukat lazán szétvetik. Az akácost hamvas piheréteg fedi, a szél alája fúj, odébb teríti le; mint a pattogzó zománc, olyan törékeny ez az álmos csillogás a füvön. A pihék közt egy apró sólymocska lépked, csak mikor elénk ér, akkor látom, hogy több méter hosszú zsineget húz maga után. Volt ebben a madárban valami játékos és kedves, Lilik is másképp nyúlt hozzá, mint a többihez. Kis káráló hívóhanggal felröptette a térdére.
– Na, te Bogarász! – és egy szöcskét tartott a csőre elé; Bogarász rögtön bekapta. Csak ennek az egy kabának volt ilyen közönséges neve.
– Fura szerzet – mesélte Lilik. – Olyan erős, hogy foglyot is vághatna nyugodtan, de nem lehet megbízni benne. Ha eszébe jut, otthagyja a zsákmányt, és bogarak után kapdos. Mint egy gyerek…
Eloldotta a zsinegről a kabát, és kivitte az akácos mellé. A madár éles ívben mindjárt fölfelé tört. Gyönyörű, egyre szűkülő körökben emelkedett a magasba, szinte előre lehetett látni a pontot, ahol majd megáll – s csakugyan, mintha odatűzték volna, fent libegett pillanatokig, aztán cifra zuhanásokkal úsztatta magát, fürdött a szélben, minden látható, értelmes cél nélkül – csak úgy eljátszott önmagában; ennyi volt a tudománya.
– Ezért haragszom rá – dörmögte. – Úgy köröz fölfelé, hogy a vándorok se jobban, aztán mégse jó semmire. Pedig nem gyáva; csak ambíció nincs benne…
A madár az első kiáltásra kesztyűre szállt, s elégedetten vadászott tovább a fűben szöcskére, szitakötőre; társai, a vaskos lanariusok és karcsú peregrinusok rá se hederítettek.
Még aznap délelőtt (vagy másnap?) kint a röptetőtéren segédkeztem; tűző napsütés volt. A parti volierből egy veterán gémet cipeltem ki a rétre, az volt a soros prédaállat. Lilik már reggel belakatta cigányhallal. A hónom alatt vittem; úgy csapkodott, hogy muszáj volt felhúzni csőrére a bőrpapucsot. A papucs elgyöngítette a hangját, de mint a dobrezgés, még akkor is lüktetett a nyakában a kvakkogás, éreztem a meztelen bőrömön. Lilik először a gémet készítette elő munkára. Öt-öt evezőtollát összefűzte zsineggel, aztán kikötötte egy cövekhez, és letakarta zsákkal; míg rá nem kerül a sor, ott nyugton van legalább. Közben elmagyarázta: két kezdő kerecsent akar páros vadászatra betanítani, ez a legbiztosabb, leghumánusabb fajtája a vágatásnak. Amíg az egyik fölfelé tör, a másik zuhanva bukik le, így egymást váltva csapnak a prédára – a harc rövid, a zsákmány hamar kifárad. De ehhez nagy összeszokottság kell, két test, de egy tudat és szándék – ez pedig nem megy magától.
Lilik gémszárnyból készített bábuval kezdte a gyakorlatozást. Két oldalára friss gémhúst erősített, aztán elröptette a kerecseneket. Előbb csak alacsonyan köröztek, szemüket szúrósan ránk szegezve, árnyékuk fantomként követte őket a füvön – majd mikor látták, hogy a gazdájuk nem mozdul, türelmetlen rikácsolással felsuhantak a magasba, száz-százhúsz méternyire. Lilik erre várt. Bal kezére felhúzta a tollbábut, és rikkogva meglóbálta a feje fölött. A sólymok azonnal szétváltak odafent. Más-más oldalról, de hajszálra egyforma ívben zuhantak rá a bábura, és vadul tépni kezdték a húst, mindegyik a maga adagját. Lilik ravaszsága csupa ilyen apró fogásból állt: a vadösztön azt diktálná, hogy egymásnak essenek a koncon, ő viszont azt diktálja, hogy mindent megosszanak. És ha már ez megy, mért ne üldöznék a zsákmányt is közösen?
– Bezzeg egy hete még, akkor volt marakodás! De most már? Mint a jó testvérek. És még csak nem is ördöngösség – hiszen látja: etesd őket együtt, ugyanazon a dögön… Ezt is Thaymurtól tanultuk.
A két madár kevesellte a húst, dühösen csapkodtak, tetszett nekik az ingyen lakoma. De az igazi gyakorlat még hátravolt. Lilik újra elröptette őket, és előszedte a gémet a zsák alól. A papucsot rajta hagyta, sőt, a nyakára is csatolt egy bőrzsákot, és most erre kötötte az újabb húsadagot. Aztán ellódította a kipróbált veteránt, hogy feldühödjön, és verdesve futkosson körbe.
Pár pillanat múlva felhallatszott a magasból a kerecsenek ideges vijjogása. Észrevették a prédát. Mint a torpedók, úgy zuhantak lefelé, és két oldalról süvítve ragadtak rá a gém nyakára, de az hirtelen felágaskodott, s egy erőteljes mozdulattal lerázta őket – a kemény bőrzsákba nem tudtak jól belekapaszkodni. A gém először felénk bukdácsolt kétségbeesetten, majd tétován újra megfordult. Aztán többet nem közeledett hozzánk. Ritmikusan felugrált, éles cikcakkokat írt le, elképesztő leleményességgel védekezett, s még azt is kipróbálta, hogy maga körül forogjon, mint egy motolla. Két elkötött szárnya suta mankóként seperte a földet, amitől végképp megdühödtek a kerecsenek, talán ettől a legjobban; s közben a felvert por mindhármójukat eltakarta. Végül a gém szédülten, imbolyogva megállt, s csak akkor csaptak rá megint, utoljára. Még percekig teperték, vonszolták egymást, aztán a gém föladta a küzdelmet, a két rátelepedő madár karmai alatt már csak megemelkedni tudott, fölállni nem. A sólymok még akkor is csapkodták a bőrzsákot, mikor már csipetnyi hús sem volt rajta, s ha Lilik rájuk nem kiált, a védtelen begyet kezdik hasítani – a kiáltásra azonban megcsendesedtek, felugrottak a gém hátára, és büszkén néztek ránk. Lilik mindkettőt megdicsérte, majd sapkát húzott rájuk. De kijárt a dicséret a veteránnak is; föltámogattuk, és leszedtük róla a papucsot meg a zsákot. Mindjárt visszahanyatlott a földre. Furcsán meggörbítve elfektette a nyakát, s közben felhúzta, leengedte az egyik lábát, ez volt az egyetlen, ami elárulta, hogy él.
– Pedig sajnálnám – mondta Lilik –, ez mindig jól megdolgoztatja őket… – s lehajolt, és visszafelé borzolta a gém hátát; egy helyen véres volt a toll. – No, ezt kibírja még – dörmögte –, még kitanítom a két kerecsent rajta.
S intett, hogy vegyem fel a madarat, és vigyem vissza a volierbe. A veterán nem mozdult a hónom alatt; az volt az érzésem, hogy nehezebb, mint mikor kihoztam – de Lilik csak mosolygott.
– Ha lemérnénk, pontosan ugyanannyi volna.


PublisherMagasiskola, p. 246-249., Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1985

Bettlertanz (German)

Diese ersten Eindrücke sind auf sonderbare Weise verquickt, sie haben keine Reihenfolge. Dabei regelt vom Morgengrauen bis zum Abenddämmer eine genaue Tagesordnung all und jedes, und am nächsten Tag ist es das gleiche. Die Morgenfütterung ist am lautesten, der Akazienhain hallt wider von dem Geschrei. Wir tragen die Futtertiere zum Hauklotz; nur die größeren Federn müssen ausgerissen werden, die schwächeren, flaumigen sind für eine gute Verdauung nötig. Köpfe und Beine werden auf einen Haufen geworfen - ein Totemhaufen. Eigentlich könnten sie sich bewegen, aber sie wollen nicht mehr. Der Reiher muß am Bauch aufgeschnitten werden, die Krähe und die Taube vom Kropf bis zum Unterbauch; so erwischt der Falke gleich die nahrhaftesten Teile.
Einen verkappten jungen Würgfalken fütterte Lilik gesondert;'das Tier war offensichtlich nervöser als die anderen.
» Ist er krank? « fragte ich.
»Nein, er ist nur noch unruhig, ich habe ihn erst, vor ein paar Tagen mit der Falle gefangen. Auf solche Tiere muß man wochenlang achtgeben„ daß sie nicht vom Fleische fallen. Er bekommt Futter, sooft er welches verlangt.« Lilik stieß ihm eine frischgetötete Maus hin. »Natürlich bekommt er auch anderes«, sagte er, »aber jetzt ist das am wichtigsten. Wenn er erhält, woran er freilebend gewöhnt war, beruhigt er sich… « Er nahm den Vogel auf den Arm. »Sehen Sie sich seine Greifer an! Ist es nicht eine Sünde, damit Feldmäuse zu fangen? Gänse, die ja… darauf möchte ich ihn abrichten.«
Der Falke bekam einen Vertrauensvorschuß, Lilik taufte ihn, auf den edlen Namen Diljahan. Freilich, ein Jäger wie einst Dianna würde er nie werden - aber Dianna war ein Wanderfalke gewesen, falco peregrinus, und was für einer! Lilik konnte nur begeistert von ihm sprechen. Übrigens ist diese Rasse bei uns im Aussterben, in der Farm gab es nur drei Exemplare. Zur Alltagsarbeit verwendet man lieber Würgfalken, sie pflanzen sich schnell fort und sind nicht so sensibel, und was sie einmal lernen, wenden sie auf bigotte Weise an - aber das ist auch ihr Fehler. Lilik mag es, wenn der Vogel nicht nur automatisch gehorcht, sondern notfalls auch - im Geiste des Befehls - improvisieren kann, und dazu sind die Würgfalken nicht imstande - »Beraneks Lieblinge«, wie sich Lilik ausdrückte.
Eine halbe Stunde später war es im Gehege wieder still, die Diljahans und die Tamaras blinzelten satt und fächerten locker die Flügel. Eine weiche Flaumschicht bedeckte den Akazienhain, der Wind blies hinein; sie schwebten ein Stückchen weiter; wie blätterndes Email, so zart war dieses matte Leuchten im Gras. Zwischen den Flaumfedern trippelte ein winzig kleiner Falke, erst als er ganz nahe war, sah ich, daß er eine mehrere Meter lange Schnur hinter sich herzog. Er hatte etwas Verspieltes, Liebenswürdiges an sich, auch Lilik ging mit ihm ganz anders um als mit den übrigen. Mit leiser Gluckenstimme lockte er ihn auf sein Knie. »Na, du Käferfänger?« Er hielt ihm einen Grashüpfer hin, Käferfänger schnappte sofort zu. Nur dieser eine Baumfalke hatte einen so gewöhnlichen Namen.
»Ein wunderlicher Kerl«; sagte Lilik. »Er ist so kräftig, daß er ohne weiteres ein Rebhuhn schlagen könnte, aber man kann sich nicht auf ihn verlassen. Urplötzlich überlegt er sich's anders, läßt Beute Beute sein und geht auf Käferjagd. Wie ein Kind…«
Er löste den Baumfalken von der Schnur und trug ihn zu den Akazien. In weitem Bogen stieg der Vogel sogleich in die Höhe. In herrlichen, sich unablässig verengenden Kreisen flog er immer höher, fast war der Punkt vorauszusehen, an dem er innehalten würde - und in der Tat schwebte er einige Augenblicke lang wie festgenagelt, darin ließ er sich in kuriosen Schwüngen fallen, badete im Wind, ohne ersichtlichen, sinnvollen Zweck -nur zum Spiel, für sich selbst, darin bestand, sein Können.
»Deshalb bin ich ihm böse«, brummte Lilik. »Er kreist hinauf, wie es kein Wanderfalke besser kann, trotzdem ist er zu nichts nütze. -Dabei ist er nicht feige, er hat nur keinen Ehrgeiz…«
Der Vogel kam auf den ersten Ruf auf den Handschuh geflogen und jagte zufrieden im Gras weiter nach Grashüpfern und Libellen. Seine Kameraden, die gedrungenen Lanariusse und die schlanken Peregrinusse, würdigten ihn keines Blickes.
Noch am selben Vormittag (oder war es am Tag, darauf?) ging ich Lilik auf der Flugwiese zur Hand. Die Sonne brannte. Aus der Ufervoliere schleppte ich einen Reiherveteranen herbei, das Beutetier vom Tage. Lilik hatte ihn schon am Morgen reichlich mit Schleien gefüttert. Ich trug ihn unterm Arm; er zappelte dermaßen, daß mir nichts übrigblieb, als ihm eine Ledermanschette über den Schnabel zu ziehen. Die Manschette schwächte seine Stimme, aber wie die Schwingungen einer Trommel pulsierte das Krächzen weiter in seinem Hals, ich spürte es an meiner bloßen Haut. Lilik bereitete zuerst den Reiher zur Arbeit vor. Je fünf Schwungfedern schnürte er mit einem Bindfaden zusammen, dann band er ihn an einen Pflock und bedeckte ihn mit einem Sack; so blieb er wenigstens ruhig, bis er an die Reihe kam. Dabei erklärte er. Er wollte zwei unerfahrene Würgfalken zur gemeinsamen Jagd abrichten, das sei die sicherste und humanste Art der Beize. Während der eine an Höhe gewinnt, läßt sich der andere fallen, so stoßen sie abwechselnd auf die Beute. Der Kampf ist kurz, das Beutetier ermüdet rasch. Das setzt jedoch voraus, daß sie gut aneinander gewöhnt sind, zwei Körper, aber ein Bewußtsein und eine Absicht - und das kommt nicht von allein.
Lilik begann das Üben mit einer Puppe aus Reiherfedern, dem Federspiel. An beiden Seiten befestigte er frisches Reiherfleisch, dann ließ er die Falken fliegen. Anfangs kreisten sie nur in geringer Höhe, die Augen unverwandt auf uns gerichtet, ihr Schatten folgte ihnen auf dem Rasen wie ein Phantom - dann, als sie sahen, daß ihr Herr sich nicht bewegte, stießen sie mit ungeduldigem Rufen in die Höhe, auf hundert, hundertzwanzig Meter. Darauf hatte Lilik gewartet. Er zog sich das Federspiel über die rechte Hand und schwenkte es schreiend über dem Kopf. Die Falken in der Höhe trennten sich sofort. Von verschiedenen Seiten, aber in haargenau gleichem Bogen stießen sie auf das Federspiel herab und fielen wie wild über das Fleisch her, jeder über seine Portion. Liliks Findigkeit bestand aus lauter solchen kleinen Tricks: Der Urinstinkt geböte, daß sie an der Beute übereinander herfielen, er aber gebot, daß sie sich alles teilten. Und wenn das geht, warum sollten sie dann nicht auch gemeinsam die Beute jagen?
»Wie sie sich vor einer Woche noch gerauft haben! Aber jetzt? Wie Bruder und Schwester. Und es ist nicht einmal Hexerei - Sie sehen ja: füttere sie am selben Aas… Auch das haben wir von Thaymur gelernt.«
Die beiden Vögel schlugen wütend mit den Flügeln, das Gratismahl hatte ihnen geschmeckt, sie verlangten mehr. Doch die eigentliche Übung stand noch aus. Lilik ließ sie wieder fliegen und holte den Reiher unter dem Sack hervor. Den Schnabel ließ er in der Manschette, zusätzlich schnallte er ihm noch eine um den Hals, und daran befestigte er eine weitere Fleischportion. Dann schleuderte er den bewährten Veteranen von sich, damit er in Wut geriet und flügelschlagend im Kreise lief.
Kurz darauf war, aus der Höhe das nervöse Schreien der Würgfalken zu hören. Sie hatten die Beute erspäht. Wie Torpedos sausten sie herab und stießen von beiden Seiten auf den Hals des Reihers zu, doch der reckte sich jäh und schüttelte sie ab - sie konnten sich an der harten Ledermanschette nicht festhalten. Der Reiher stolperte verzweifelt auf uns zu, dann machte er zögernd wieder kehrt. Von nun an näherte er sich uns nicht mehr. Er sprang rhythmisch in die Höhe, bewegte sich in scharfen Zickzacklinien und wehrte sich mit erstaunlichem Einfallsreichtum, er versuchte sogar, sich wie ein Kreisel um die eigene Achse zu drehen. Die gebundenen Flügel schleiften wie plumpe Krücken über den Boden, was die beiden Falken endgültig in Rage brachte, das vielleicht am meisten. Allmählich verschwanden alle drei in einer Staubwolke. Schließlich. blieb der Reiher schwindlig und schwankend stehen, und erst da stießen sie wieder zu, zum letztenmal. Minutenlang zerrten und zogen sie noch aneinander, dann gab der Reiher auf. Unter den Krallen der beiden Falken, die auf ihm. hockten, konnte er sich gerade noch etwas erheben, aber nicht mehr aufstehen. Die Falken stießen noch nach der Ledermanschette, als sich längst kein Fleisch mehr daran befand, und hätte Lilik sie nicht gerufen, sie hätten nach dem ungeschützten Kropf gehackt. So aber beruhigten sie sich, richteten sich auf dem Rücken des Reihers auf und blickten stolz zu uns herüber. Lilik lobte beide, dann zog er ihnen die Kappe über. Aber auch der Veteran wurde belobigt, wir halfen ihm aufstehen und befreiten ihn von den Manschetten. Er sank sofort wieder zu Boden, legte auch den Hals eigenartig gekrümmt nieder, zog einen Lauf an und streckte ihn wieder, das war das einzige Lebenszeichen.
»Es täte mir leid um ihn«, sagte Lilik, »er macht ihnen immer ganz schön zu schaffen… « Er bückte sich und strich dem Reiher gegen den Federwuchs über den Hals; an einer Stelle waren die Federn blutig. »Na, das übersteht er noch«, brummte er, »an ihm kann ich noch die beiden Würger abrichten.«
Dann hieß er mich den Vogel aufheben und in die Voliere zurückbringen. Der Veteran regte sich nicht unter meinem Arm, er kam mir schwerer vor als auf dem Herweg. Aber Lilik lächelte nur. »Beim Wiegen wäre er kein Gramm schwerer.« Source of the quotationHohe Schule, Erzählungen, Verlag Volk und Welt, Berlin, 1981

minimap