This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kemény István: Preparatory Visit (Előkészítő látogatás in English)

Portre of Kemény István

Előkészítő látogatás (Hungarian)

"Káin úr, ne féljen tőlünk.

Az életéért jöttünk ki önhöz,

de nem elvenni, csak följegyezni.

Beszélgetnénk, és ha hozzájárul,

be-bekapcsolnánk a kamerát -

 

Nem várunk azonnali választ.

Ez itt a szerződéstervezet.

Gondolja át, mi egyelőre

nem kérünk többet, csak gondolja át -

 

Önnek is meg kéne szólalnia végre.

Meg kéne törnie hallgatását.

Világméretű kihívások

érik az emberi civilizációt -

 

Értékválság van, Káin úr!

Szükség lenne a hiteles szóra,

apát keresnek az emberek,

és a Biblia azt mondja, önt -

 

Tragikus sorsú testvéréről,

aki miatt ön így él, morogva,

a világ zajától távol, úgymond,

nem is kérdezzük, ön dönti el,

kitér-e rá -

 

És egyelőre nem is zavarnánk tovább,

Káin bácsi, most elmegyünk -

 

A kertkapuja tárva volt,

kerti útján a lucskos ágak

áthajoltak, és a háza

kilincsnyomásra nyílt.

Kifelé menet zárjuk-e házát,

kössük-e félre ágait,

csukjuk-e be a kertkaput,

vagy minden maradjon így?" Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://kemeny.irolap.hu/hu/elobeszed-0

Preparatory Visit (English)

“Cain, sir, don’t fear us.

We came to you for your life,

but not to take it away, just to make a note of it.

We would chat, and if you agree,

we'd occasionally flip on the camera –

 

We don’t expect an immediate reply.

This is just a draft of the contract.

Think it over, for the moment

we ask nothing else, just think it over –

 

Eventually you should say something.

You should break your silence.

Challenges of global proportions

touch human civilization –

 

There is a crisis of values, Cain, sir!

A need for a credible word,

the people are seeking a father

and the Bible says, you –

 

We won’t even ask

about your ill-fated brother,

because of whom you live thus, grumbling,

far from the clamor of the world, as it were,

you decide whether or not to bring it up –

 

And for the moment we won’t bother you further,

Cain, old man, for now we take our leave –

 

The garden gate was wide open,

soggy branches bowing across

the path, and the door to your house

opened at the push of the handle.

On the way out should we lock the door,

tie the branches to one side,

close the garden gate,

or leave it all as it was?”Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.hlo.hu/news

Related videos


minimap