This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Petőcz András: Izba s výhľadom na more (A tengerre néző szoba in Slovak)

Portre of Petőcz András

A tengerre néző szoba (Hungarian)

  A teraszról messzire,
  távolra lát, aki vágyik
  távolra látni, messzire, messzire.
 
  Lábad előtt a part,
  a `plage`, rajta elnyúló
  testek, hívnak, hívogatnak.
 
  Nem térek vissza.
 
  Látom a napsütést,
  a partot, a tengert,
  de `az` a szoba már nem az enyém.
 
  Nem térek vissza, sohasem.
 
  És `az` az ajtó, amelynek
  kulcsa már nincs a kezemben,
  a hátam mögött csöndesen becsukódik.Uploaded byBandi András
Source of the quotationhttp://www.mek.iif.hu

Izba s výhľadom na more (Slovak)

  Ďaleko od terasy,
  ďaleko vidí, kto ďaleko
  vidieť túži, ďaleko, ďaleko.
 
  Pred tvojimi nohami pobrežie,
  pláž, na nej vystreté
  telá, volajú, privolávajú tam.
 
  Nevrátim sa.
 
  Slnečné žiarenie vidím,
  pobrežie, more,
  ale `tá` izba už nie je moja.
 
  Nevrátim sa, nikdy.
 
  A `tie` dvere, ktorých
  kľúče v mojich rukách už nie sú,
  za mojím chrbtom mlčky zatvoria sa.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap