This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Orbán Ottó: Jelentés a versről

Portre of Orbán Ottó

Jelentés a versről (Hungarian)

Mostantól a föld. A földvonzás prózája. Vasbeton tenger.
Profiboxoló kiöregedése. Költészetnek túl nyers indulat
az üres kikötőben, ahol senki sem törülgeti könnyét:
„itt az idő!” Mert itt van, és a jóravaló költő
a famentes papírra fölírja: „Férfikor”,
és hangjában nemes pátosz és titkolt könny rezeg,
mint tócsán eldobott koton. Ebből elég.
Az agg hölgy kozmetikája untat. Párducot
szelidítsen bár felhős sétányain vagy angyal-tollasan
riszálja magát a díszlet-hold alatt. Süket áriáit
süketeknek cifrázva igérhet megváltást: tudom, mit ér.
Mostantól a történet mind fontosabb.
A Mindenkivel-Megeshet. A Csak-Velem. A Vissza-Nem-Fordítható.
A tény, amit nem másíthat meg a csillagokba szökő fogalmazás.
A rejtett indokok folytán egy célra irányuló sors
kisszerű ugyan, de vérre megy.
Mostantól a sarkutazás hadtáp-költészete. Fedezék-betük.
A mágikus szem- és fül-bűvölés helyett: bakancs, meleg ruhák.
A vers torokszorító, cirkuszi mutatványa,
a fejjel-a-földben szárnyalás.
Ez a nagy helyzet. Sajnálatos, hogy az isten-eszme mindig emberarcú.
Jobb volna részvét-szárnyakon repülni, de vallatottból lesz a vallató.
Porrá szívni a gerinc-finánclábas cigarettát,
harag és szerelem, adj tüzet!Uploaded byJakus Laura 1.
Source of the quotationwww.dia.hu

Report on the Poem (English)

From now on, the Earth. Prose of Earth's gravity. Ferroconcrete sea. Pro boxer grows old. Passions too raw for poetry in the empty harbor, where no one wipes off tears: `It's time!' It is too, and the decens poet inscribes on wood-free paper: 'Age of Manhood,' and noble emotion and restrained tears shake in his voice, like a condom thrown in a puddle. Enough of that.
It's the old girl's cosmetics that bore me. Let her tame panthers on her cloudlike walks or wag her hips in angel-feathers under the stagy moon. She can hold out her tricksy salvation, thick arias for thickheads: I know what it's worth. From now on, the story is more important.
The It-Happens-To-Us-All. The Only-To-Me. The Don't-Turn Back.
The fact that won't be changed by star-soaring composition.
The fate that from unseen motives aims at a single goal
may be smalltime, yet a matter of life and death.
From now on, the logistics-poetry of polar exploration. Foxhole letters.
In place of magic eye-and-ear enchantment: stout bonts, warm clothes.
Head-clutching verse, a circus stunt,
flight of fancy with head-in-sand.
That's how it is. Sad that our concepts of God are always man-faced.
Better to fly on wings of pity, but the interrogator comes from the interrogated.
To smoke cigarettes with spine-sized tobacco-stalks to ashes,
anger and love, give me a light!Uploaded byJakus Laura 1.
Source of the quotationonline

minimap