This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kovács András Ferenc: Geografia ziemi niczyje (Senkiföldrajz in Polish)

Portre of Kovács András Ferenc

Senkiföldrajz (Hungarian)

megszokható a hosszútávfutó fák
ütemes kék lihegése
a gladiátori menny dróthálója
mögött elhessenő pusztaságon
a vak szél
lebegő lantjátéka a póznasoron
győzedelmes csatavesztéskor
az örökösen átmeneti
az átmenetileg örökölhető
szó fegyverszünetében
megszokható a szellem
marathóni magánya
a homloklebeny surranó
árnyéka balhitek sarában
a menekülő
hátsóudvarok történelme
a fellobogózott roncstelepek
a temetők hadiüzenete
a kövek kitelepítése
a holtak száműzetése
megszokható hősi haláluk
a feledés provinciáiban
a sírkertek belháborújában
hol minden moccanó kavics megdöntött forradalmi sztélé
a fogadalmak senkiföldjén
eszmék senkiföldrajzában
az ígérgetések földjén
hatalmi hegyvízrajzban
ismeretlen partszakaszokon
megszokható az ország
a hatalom a dicsőség
a felszámolt bakterházak
kutyaólak tyúkketrecek
az eltűntnek nyilvánított
végállomasok emlékművei
a semmisnek nyilvánított
szabadság menetrendjei
az agylabirintusban a tudat
önkéntes zúzdáiban
megszokható az önkéntelen
táj törlődése
az önkény senkiföldrajzában
a beomlott alagutak
a váratlan váltók
a könyörtelen megváltók
egymást felváltó szobrok istenek
egyetlenegy bevált talapzaton
cserélt reklámok és röpiratok
megszokható törvények
színeváltozása
vasúti szabályzatok
mennybemenetele
az elaknásított emlékezetből
kihajolni veszélyes
elhajolni veszélyes meghajolni
ajánlott igazságosság
áldozatkészség sigsögságség
kokárdás szemétkonténerek
honvédelmi parádéján
drótháló mögött a szó
fegyverszünetében
lélekszakadtig
hány idegen diadalból
hány ismerős vereségbe
fák szelek holtak utazók
a senkiföldrajzban
az örökösen átmeneti
az átmenetileg örökíthető
két lábon járó néma apokalipszis
megszokhatóGeografia ziemi niczyje (Polish)

można przywyknąć do błękitnego sapania
drzew co ścigają się w maratonie
za drucianą siatką niebios gladiatorów
spokojnie śmiga pustka nicość
tam hula wiatr
pobrzękiwanie liry na rzędzie słupów
czas zwycięskich przegranych bitew
coś wiecznie przejściowego
przejściowo dziedzicznego
stowo w czas zawieszenia broni
można przywyknąć do samotności
maratończyka tak mówi umysł
ulotny cień kory mózgowej
rzucony na skrajny pesymizm
ucieczka
od historii nędzy podwórek-studni
i tego co ukryte w cieniu
nędzne slumsy właśnie wyszywają sztandar
cmentarze wypowiadają wojnę
z powodu wysiedlenia kamieni
zmarłych wygnanie z ojczyzny
zwykła dla nas jest bohaterska śmierć
w prowincjach zapomnienia
w wojnach wiecznych mogił
gdzie każdy kamień ważny
którego przesunięcie kataklizmem
ziemia niczyja wiecznych obietnic
ziemia niczyja idei przyjaciele
ziemia obiecana
dorzecze władzy
brzegi w sumie są nieznane
przywykliśmy do kraju
władzy naszej i chwały naszej
stróżówki przeznaczone do rozbiórki
psie budy i kurniki
oto pomniki krańcówek życia
ostateczne przystanki
rozkłady jazdy do wolności
uznawanej za pustkę
w labiryncie mózgu
w niszczarce świadomości
można przywyknąć że miele się wszystko
aż po horyzont
oto geografia tyranii ziemi niczyjej
zapadnięte tunele
zwrotnice nie wiedzieć gdzie
mesjasze bezlitośni
w posągi zmieniający się bogowie
tylko piedestat ten sam sprawdzony
zmieniające się reklamy i ulotki
prawa do których można
przywyknąć
regulaminy przewozowe
droga do nieba
nie wychylać się
z podminowanej pamięci
wypaczenia nie zaleca się natomiast
bić pokłony sprawiedliwość
ofiarność i inne takie
w czas defilady przystrojonych
pojemników na śmieci
słowo uwięzione za siatką
zawieszenie broni
do krwi ostatniej
z ilu obcych zwycięstw
w ile znanych klęsk
drzewa na wietrze umarli podróżni
w geografii ziemi niczyjej
nieustająco przejściowa
tymczasem do uwiecznienia
milcząca apokalipsa na dwóch nogach
można przywyknąćSource of the quotationBorussia 28/2002, Olsztyn

minimap