This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Závada Pál: Das Kissen der Jadwiga (Jadviga párnája (1. részlet) in German)

Portre of Závada Pál

Jadviga párnája (1. részlet) (Hungarian)


Két héttel esküvésünk után, Február 21-én Jadviga vallomása, az az egy mondat. (Fölkeltem némán, az ablakhoz álltam, ő utánam jőve átölelt. Kibontakozván pirkadatig róttam föl-alá a szobában. Utána tettem föl csak az első kérdést.) Írni is, szólni is képtelen vagyok.

Mit tagadnám magam elől, hogy mielőtt följebb csavartam a kanócot, hogy e lapokon vergődő szívem hű krónikása legyek, fölhajtottam két pohárik terkelyica-snapszot,* s hogy ne vesszenek össze, egy butélia vadkerti savanyát hoztam ki még a komorából.** Muszáj szaporáznom a kortyokat, oly nervózus vagyok, s a merszhez is kell a bor, jegyezni efféle intim dolgokat. Jadviga alszik, én meg nem bírok.
Beleszagolok a kezembe… Ha máskor kámforillatú Jadvigám mosolya esténkint remélni enged, nőm elővillanó bőrét rozmaringszagosnak érzem, ellenben hajnaltájt, a kínzó testi s lelki vergődés után magunkat kaporszagúnak vélem. (Mamovka süt-főz annyi temérdek kaporral olykor, hogy csömöröm támad és undor fog el, s az asztaltól is föl kell állnom néha, de nem mondom.)
Hogy Jadviga vallomását leírhassam majd, ahhoz hátrébb kell lépni.
Nászéjszakánknál kéne kezdenem, hisz odakint Stralsundban a csókig volt csak előrehaladhatás, az is jó darabig ajkaink tapadása lehetett csupán, mert nyelvvel furakodni fogacskái közé egyedül a hazautazásunk előtti estén engedett. (S arcomat szorítani keble közé, pruszlikon át, de tenyérrel markolni még úgy sem.) Itthon legtöbbet Mamovkára hivatkozott, hogy beléphet. De soha nem taszított el, hanem mosollyal, szelíden tolt el magától, noha rendre pirulni, forrósodni látszott, légzése szaporázott, és csípője is megremegett lassúdan, kicsi vonaglásokkal.
A lakodalomból szobába későn kerülhettünk. A násznép kitartóbbja hatalmasan mulatott, barátaim, Rosza Pali, Szvetlik meg a többiek hajnal felé már csak marsol fúvattak, s csizmáikkal úgy rúgták a padlatot, hogy majd beszakadt, de utána előcsalták még a leányokat újra, és szlovák dalolósokra kezdtek forogni. Mi akkor hagytuk ott őket, pillantást váltottunk, és uzsgyi. (Csak Buchbinder Mikinek szóltam, Mamovkának nem, mert éppen hátul volt a konyhán.)
Kézenfogva futottunk haza, mostantól a mi kettőnk új otthonába, s fölfrissített a fagyos levegő. Szándékosan alig ittam egész éjjel, nehogy kába, erőtlen legyek s gyomorpanaszos, és bár alaposan bevacsoráltam (kivált Boszák fejedelmi pörköltjéből), mielőtt hazaszöktünk, sikerült könnyítenem is magamon, s lohasztani a már-már kínzó puffadáson. (Eltöprengtem én már, kibocsátván esténként egy-egy megváltó szelet a dunna alatt – hisz ezzel bizony nem úgy van az ember, mint a vizeléssel, hogy könnyít magán és kész, mert emezt ki kell türelemmel várni, no de nem őrizheti az ember a félreeső helyet órákig! –, hogy hát miként lesz ez, ha párosan kerülünk az ágyba. S hogy a puffadás, mely igen kínzó bír lenni olykor, nem fogja-e zavarni a test szerelmi cselekedeteit, melyek altesti izgalmaikkal a béltevékenységet is serkenthetik…? S akkor kiábrándító iszkolás lesz majdan kifelé? Vagy hogyan?)
Nem kezdtünk vetkezni rögtön (őrajta különben „újasszony”-ruhája volt már, hisz éjfélkor átöltözött), hanem a langyos kemencéhez és egymáshoz dűlve sugdolóztunk a jól sikerült lakodalomról (én előtte lerúgtam a csizmát és lejjebb csavartam a lámpát). Később Jadviga a konyhába osont, és a sötétben tisztálkodott a mosdó porcellán táljában. Utánalestem, s noha semmit se láttam, rám szólt. No, addig megbontottam az ágyat. Felöltözve jött vissza, és mikor már én is kiöblítettem a hónom alól az izzadságot, sőt, amit máskor csak nagymosdáskor, alulról is meglötyböltem sebtiben magam, s bejöttem, ugyanúgy ült a díványon. Akkor megcsókoltam, rögtön engedett, de azt a hevülést, amit legutóbb, nem éreztem rajta. Ahogy elkezdtem motozni elöl a mellin a gombokkal, elvonta a kezem. Csak lassan, azt súgta, s hogy inkább egyedül, és az a másik a maga oldala, Ondrisko, tolt el magától. Hallottam, vetkőzik, s alsóingben ült le az ágyra. Letoltam a nadrágot, tétovázás után magamon hagyva az inget-gatyát, túlnanról bemásztam, s megérintettem.
Nyakára hajolva öleltem át, kicsit ülve maradt még, aztán, hogy döntöttem is, hátrahanyatlott végre. Ettől akkor rögtön görcsbe rántott a teljes merevedés. De ő, buzgóbb műveleteimet lecsitítva kérte, hogy ne is mozduljunk, átkarolva melengessük csak egymást. Nem bántam, illatától eltelve simultam hozzá, és hogy nem heveskedtem, hagyta is. S noha ez tetszett, meg amúgy se vagyok egy sturmos alkat, mégis elindult lassan a tenyerem az arcán, nyakán, karján, majd lentről, a térdétől fölfelé is óvatosan. De ő visszafogta a kezem. Jöjjek inkább közelebb. Eltol és hív egyszerre, gondoltam. S most már bátorságot vettem teljesen ráborulni a jobb oldalára (ő hanyatt feküdt, én meg a balomon), vigyázva odafektettem vágyakozó tagomat is a csípőjéhez, amit ő megérezve, mi tagadás, megrezzent, s el is húzódott, de utóbb a moccanatlanságban e rátapadásommal már nem dacolt. Ám az ingét fölhajtó jobb kezemet, bár hevesen csókoltuk egymást, megintcsak lefogta.
S így ment ez tovább. Csókolni, heves lélekzettel odasimulni engedve volt – utat lelni az öléhez, az nem. Kérleltem, vetkőzzünk le, rajtam ing már akkor nem volt. Hosszas rábeszélésre ráállt, hogy az alsóinget keresztülhúzzam a fején, ellenben a selyem nadrágocska korcába beakasztotta az ujját, azt nem hagyta, s meg is kellett ígérnem, hogy egymás mellett maradunk csak fekve, ugyanígy. Abban nem gátolhatott, hogy én közben megszabaduljak a gatyától is, hát a mennyekben éreztem magam, ahogy csupaszon odasimultam (amennyire a bugyiszár felcsúszása engedte) fedetlen combjához és a jobb kebeléhez, meg ahogy kisvártatva a balt pedig meg is tapinthattam. Simogathattam aztán mindenütt, csak a nadrágderékhoz nem hagyott nyúlni, csak az öléhez nem engedett, hiába a heves ölelés, és combjait is hiába feszegettem térddel. Erős hevület borította el pedig őt is, erről bizonyos vagyok, nemcsak engem. Felejthetetlen szavakkal becézett ő maga is, ugyanúgy, ahogy én őt, de a türelmemet kérte, szokjuk meg egymást, és a többi, elégedjünk meg ennyivel. De hát én, természettől fogva érthető, alig-alig bírtam már magammal, és amikor ő azt érezte, hogy légzésem mind hevesebb, és igen erősen tapadok már a csípőjére, átfogta derekamat, még közelebb szorított, lassan ringatni kezdte magát és engem is, azt lihegte, hogy hagyja csak!, nyugodtan, Drágám!, takto, takto!, így!, s miközben én remegő kézzel sodorgattam lejjebb a derekán a bugyikát, hogy legalább a csupasz bőréhez tapaszthassam merevedésemet, addig szorítottuk egymást gyorsuló ringásban, amíg vágyamnak nedve ki nem folyt a csípőjére. Forgott velem az ágy, belémszakadt a lélegzet, hálatelt öröm töltött el, bár némi szégyen is, de ahogy ott fújtattam a vállán, Jadviga úgy nyugtatgatott, csitított és ölelt, mint egy kisgyermeket, és azt súgta, dobre, jól van, jól van, Drágám. Dobre, Milyí moj, dobre!

* Két stampedlivel törköly pálinka.
** Akkor még a komorát is ide, hogy kamra.



PublisherMagvető Kiadó
Source of the quotationp. 20-24.

Das Kissen der Jadwiga (German)

Zwei Wochen nach unserer Hochzeit, am 21. Februar, Jadwigas Geständnis, jener eine Satz. (Ich stand auf, ging schweigend zum Fenster, sie kam mir nach und umarmte mich. Ich löste mich von ihr, begann im Zimmer hin- und herzulaufen, bis der Morgen graute. Dann erst stellte ich die erste Frage.) Ich bin ganz und gar unfähig, etwas zu schreiben oder zu sagen.

Warum sollte ich es mir nicht eingestehen, bevor ich den Docht höherschraubte, habe ich, um auf diesen Seiten getreulicher Chronist meines gequälten Herzens zu sein, zwei Gläschen Tresterbrand hinuntergekippt, und, damit sich die beiden nicht streiten, aus der Kammer noch eine Boutelle vom Soltvadkerter Herben geholt. Ich muss das Schlucktempo steigern, so erregt wie ich bin, und auch zum Mutmachen taugt der Wein, um derart intime Dinge herzuschreiben. Jadwiga schläft, aber ich schaffe es nicht.
Ich rieche an meinen Händen ... wenn mich an manchen Abenden das Lächeln meiner sonst nach Kampfer duftenden Jadwiga hoffen lässt, verströmt die aus den Kleidern hervorschimmernde Haut meines Weibes für mich Rosmarinduft, am Morgen aber, nach all den erduldeten körperlichen und seelischen Qualen, meine ich, dass wir nach Dillkraut riechen. (Mamovka kocht und brät fallweise mit soviel Dillkraut, dass es mir widerlich ist, mich mit Ekel erfüllt, ich muss dann vom Tisch aufstehen, doch sage ich es nicht.)
Damit ich Jadwigas Geständnis niederzuschreiben vermag, muss ich weiter zurückgreifen.
Anfangen sollte ich bei der Hochzeitsnacht, draußen in Stralsund nämlich waren wir nur bis zum Küssen gekommen, und selbst das konnte eine ganze Weile nicht mehr als das Aufeinanderpressen unserer Lippen sein, denn meine Zunge zwischen ihre Zähnchen schieben ließ sie mich erst am Abend vor unserer Heimreise. (Auch durfte ich mein Gesicht zwischen ihre Brüste bohren und sie spüren durchs Leibchen hindurch, aber mit den Händen hinfassen, nicht einmal so.) Daheim angekommen, berief sie sich meist auf Mamovka, die ja jederzeit hereinplatzen könnte. Aber nie hat sie mich weggestoßen, sondern mich lächelnd sacht zur Seite geschoben, wiewohl sie oft errötete, sich zu erhitzen schien und ihr Atem schneller wurde, ja sogar ein verhaltenes Beben und leichtes Zucken ihrer Hüften zu spüren war.
Von der Hochzeitsgesellschaft konnten wir uns nur mit Mühe losmachen, erst sehr spät kamen wir in unser Gemach. Die Standfesten unter den Gästen feierten noch gewaltig, meine Freunde Pali Rosza, der Szvetlik und die anderen ließen gegen Morgen nur noch Märsche spielen, bearbeiteten den Boden mit ihren Stiefeln, dass die Dielen krachten, dann aber lockten sie auch die Mädchen wieder herbei und fingen an, sie im Takt slowakischer Lieder zu schwingen und zu drehen. Da wechselten Jadwiga und ich einen Blick und machten uns davon. (Nur Miki Buchbinder sagte ich Bescheid, Mamovka nicht, sie war gerade hinten in der Küche.)
Uns bei den Händen fassend, liefen wir heimwärts, in unsere von nun an gemeinsamen vier Wände, mir tat die frische Luft gut. Mit Absicht hatte ich die ganze Nacht nur wenig getrunken, um nicht beschwipst und schlaff zu sein oder Magenweh zu bekommen, obwohl ich ansonsten tüchtig zugelangt habe (vor allem beim fürstlichen Pörkölt der Boszák), es gelang mir auch noch, mich zu erleichtern, bevor wir uns davongestohlen haben und so die allmählich quälenden Blähungen einigermaßen loszuwerden. (Ich hatte schon gelegentlich darüber nachgesonnen, wenn ich den einen oder anderen mir Erleichterung verschaffenden Wind unter der Bettdecke entließ, wie das denn sein soll, wenn wir zusammen unter einer Decke im Bett liegen – denn damit ist es eben nicht wie mit dem Wasserlassen, man schlägt es ab und ist es los, hier heißt es manchmal lang und mit Geduld zuwarten, doch kann man auch nicht stundenlang auf dem gewissen Örtchen hocken bleiben. Und ob die Blähungen, die ja manchmal quälend sein können, nicht vielleicht die Liebesfreuden des Körpers stören, da ja durch die in Wallung geratene tiefere Region auch die Darmtätigkeit angeregt wird ...? Und dann das ernüchternde Raus aus dem Bett? Oder wie?)
Wir fingen nicht gleich an uns auszuziehen (sie hatte übrigens, nachdem sie sich um Mitternacht des Hochzeitskleides entledigt hatte, schon die Tracht der jungverheirateten Frauen angelegt), sondern plauderten flüsternd, an der lauwarmen Ofenmauer eng aneinandergeschmiegt, über die wohlgelungene Hochzeit (ich hatte mir zuvor schon die Stiefel von den Füßen gestreift und den Docht der Lampe etwas heruntergedreht). Später huschte Jadwiga in die Küche und wusch sich in dem Porzellan-Lavoir. Ich spähte ihr hinterher, und obwohl ich gar nichts sehen konnte, wies sie mich zurecht. Also schlug ich inzwischen die Bettdecke zurück. Sie kam in ihren Kleidern herein, und nachdem auch ich mir den Schweiß aus den Achselhöhlen gespült und mich darüberhinaus noch, was ich sonst nur bei gründlicher Reinigung zu tun pflege, schnell von unten mit Wasser besprengt hatte und wieder hereinkam, saß sie immer noch genauso auf der Ottomane. Nun küsste ich sie. Abgewehrt hat sie mich nicht, aber von auflodernder Leidenschaft, wie letzthin, konnte keine Rede sein. Wie ich mir an den Knöpfen über ihrer Brust zu schaffen machte, zog sie meine Hand weg. Nur sachte, flüsterte sie, und lieber möchte sie es selbst machen. Und, Andrisko, diese andere dort ist Ihre Seite. Ich hörte, wie sie sich auszog, dann setzte sie sich im Hemd aufs Bett. Auch ich schob die Hose hinunter, nach einigem Zögern behielt ich Hemd und Unterhose an, so kroch ich von meiner Seite ins Bett und berührte sie.
Über ihren Nacken geneigt nahm ich sie in die Arme, kurze Zeit blieb sie noch aufrecht sitzen, dann, als ich sie hinzulegen versuchte, sank sie schließlich zurück. Im selben Augenblick setzte bei mir krampfartig eine beinharte Versteifung ein. Doch sie bat inständig, mich in meinem hektischen Tun besänftigend, wir möchten doch lieber so, einander umarmend, verharren und uns nur gegenseitig wärmen. Ich nahm es hin, schmiegte mich, von ihrem Duft erfüllt, an sie, und da ich nicht weiter zudringlich wurde, ließ sie es geschehen. Obwohl ich es so genossen habe, ohnehin bin ich kein sehr hitziger Typ, setzte sich meine Hand allmählich in Bewegung. Vom Gesicht über den Nacken, am Arm entlang und dann von unten langsam übers Knie hinauf, ganz behutsam. Aber sie fasste meine Hand. Ich solle lieber näher an sie heranrücken, bat sie. Wehrt mich ab und ermuntert mich zugleich, sie fester zu umarmen, dachte ich. Ermutigt wälzte ich mich ganz auf ihre rechte Seite (sie lag auf dem Rücken, ich auf meiner linken Seite), vorsichtig legte ich auch mein schmachtendes Glied an ihre Hüfte, was sie gespürt haben muss, denn ich merkte, wie sie zusammenzuckte, und sie rückte auch ein wenig von mir ab, aber dann widersetzte sie sich in ihrer Reglosigkeit meiner Annäherung nicht mehr. Doch hielt sie meine Rechte, die ihr Hemd hochzog, wiederum fest, obwohl wir uns leidenschaftlich küssten.
Und so ging es fort. Küssen und mich wild atmend an sie schmiegen, das gewährte sie mir – nicht aber, mir den Weg zu ihrem Schoß zu bahnen. Ich flehte sie an, wir sollten uns ausziehen, dabei hatte ich schon gar kein Hemd mehr an. Nach vielem Zureden gestattete sie, dass ich ihr das Hemd über den Kopf streifte, doch hakte sie ihren Finger in den Bund des seidenen Höschens, sie ließ es sich nicht hinunterstreifen, und ich musste ihr versprechen, dass wir nur nebeneinander liegen wollten. Das hinderte mich aber nicht daran, inzwischen meine Unterhose loszuwerden, so war ich also im siebenten Himmel, als ich mich entblößt an ihren nackten Schenkel (soweit es das hochgerutschte Bein des Höschens zuließ) und an ihre rechte Brust schmiegen und alsbald auch die linke berühren durfte. Überall mochte ich sie streicheln, nur den Bund des Höschens verteidigte sie, an ihren Schoß ließ sie mich nicht, vergeblich die stürmische Umarmung und zwecklos auch die energischen Versuche, mit dem Knie zwischen ihre Schenkel zu gelangen. Obwohl auch sie mit starker Erregung kämpfte, nicht nur ich. Unvergessliche Worte murmelnd liebkoste sie mich, wie ich sie, doch flehte sie zugleich um Geduld, wir sollten uns erst ganz allmählich aneinander gewöhnen und so weiter, uns einstweilen damit begnügen. Ich aber konnte mich, was nur natürlich ist, kaum noch bändigen, und als sie spürte, dass mein Atem immer heftiger ging und ich schon an ihrer Flanke klebte, umschlang sie meine Hüfte und presste mich noch enger an sich, sie begann, mich und auch sich langsam zu wiegen, keuchte: lass nur! Ruhig mein Teurer! So, so! Ja! Und während ich ihr mit zitternder Hand das Höschen über die Hüfte nach unten zu zerren versuchte, um mein brettsteifes Glied wenigstens an ihre nackte Haut pressen zu können, klammerten wir uns im immer schnelleren rhythmischen Wiegen aneinander, bis sich der Schwall meiner Sehnsucht über ihre Hüfte ergoss. Das Bett drehte sich mit mir, der Atem riss mir ab, freudige Dankbarkeit und auch ein wenig Scham erfüllten mich, und wie ich da an ihrer Schulter ruhend verschnaufte, beruhigte, tröstete und herzte mich Jadwiga wie ein Kind und flüsterte dobre, ist gut, ist gut, mein Teurer, miljí moj, dobre!




minimap