This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Nemes Nagy Ágnes: Fear (Félelem in English)

Portre of Nemes Nagy Ágnes

Félelem (Hungarian)

Szeretlek. Nincs rá szó, nincs mozdulat.
A rémülettől görcsösen szeretlek.
Elsorolom, hányféle iszonyat
vár rám és rád, már arcunkba merednek.

Csak sorolom, csak számolom naponta,
hörögtető álomból riadok,
készülődöm még iszonyúbb koromra,
simogatom sovány, meleg karod –

Kint söröztünk az aquincumi kertben,
réteges emlék, gyönge, őszi ég,
elmotyogtam egy gyerekkori versem:
„Sárgult a lomb, de nem hullott le még”,

sárgul a lomb és minden perc utolsó,
illir táncosnő köldökét riszálja,
a gyom között latin szabásu korsó,
biciklit hirdet kétméternyi tábla,

langyos a lég, a füst is tündököl,
a vonaton szöllő-szagú kosár,
a sűrű illat hajunkra ömöl,
csordultig érett, s szétbuggyant a nyár –

Hét esztendeje szeretlek, szerelmem,
fordíts egyet a Göncöl-szekeren
szólj a világnak, mondd, hogy lehetetlen –
s maradj velem.

1946-1957Fear (English)

I love you. No word, no gesture can express it.
I love you paralysed with deadly fear.
I make a list of all the horrors which
prey on me and you, glare in our face cruelly.

I only list and recite them each single day,
I start up from gasping dreams in alarm,
I prepare for times even more terrifying,
I fondle your emaciated, warm arms -

We drank beer out there in a garden of ruins,
memory-layers, pallid autumn sky,
I muttered a childhood poem of mine,
’Leaves wither, turn yellow, but don’t yet fall’,

leaves turn yellow, and each moment is final,
the Illyrian dancer squirms her navel,
the Latin-style amphora’s hidden in the weeds,
bicycles to sell on a two-metre tall board,

even the smoke glitters in the mild air,
train smells finely of grapes in a basket,
the heavy fragrance pours on our hair,
overripe to the brim summer has busted -

I’ve been loving you seven years, my dearest,
turn over the Great Bear a little bit,
tell the whole world, say it’s impossible -
and stay with me.Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN. U. K.

minimap