This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sebestyén Péter: Antarktisz hegyvidéke

Portre of Sebestyén Péter

Antarktisz hegyvidéke (Hungarian)

Kínosan ügyelj, hogy ne lépj a koldusokra odalenn. A türelem első játszótere ez, félhomály, hólétocsogás. Odafenn pótdíjat szednek az erre rendeletben feljogosított személyek, akik mind az ismerőseid. Hovatovább rend lesz.
Az első vagon üres. Temérdek az utolsó talpalatnyi hely, s a pokolfehér szerelvény vígan siklik el. Az ötödik vagy hatodik megálló lesz az, amiről a fagyott csontvelő sem akar tudni, csak a hétpróbás emlékezet. Feltételes végállomás.
A mozgólépcsők itt is tele vannak, mindenki lefelé sorjázik, mindenki lefelé sorvad el. A csarnokból kilépve friss a lég, taxit keresel, s a távolban tavasz simogatja Antarktisz hegyvidékeit.Uploaded byP. T.
Source of the quotationAuthor

Highlands of Antarctica (English)

Be very careful not to step on beggars down there. The first playground of patience this: murky haze, paddling in the slush. Persons authorised by decree, who are all acquaintances of yours, are collecting extra fares up top. Before long, order shall prevail.
The first carriage is empty. There are plenty of final footholds left and the hellishly white train merrily slides away. The fifth or sixth stop will be the one, about which not even frozen bone-marrow, only memory will want to know. The request-stop terminus.
Here escalators are full as well, everyone lines up to go down, all wilt away as they recede below. The air is fresh as you leave the station hall, you look for a cab and, in the distance, spring is caressing the highlands of Antarctica.Uploaded byLeslie A. Kery
Source of the quotationKery, Leslie A.

minimap