This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Spiró György: Gefangenschaft (Fogság in German)

Portre of Spiró György

Fogság (Hungarian)

Sok játékot rendezett Nero, a Marsmezőn épült amfiteátrumba tengervizet bocsátott és valódi tengeri szörnyek fickándoztak benne és a víz alatt küzdöttek meg velük a gladiátorok, valamint négyévente esedékes hármas olimpiai játékokat alapított, zene-irodalom, atlétika-birkózás és lovaglás-kocsihajtás szerepelt a műsorukon, így hát még gyorsabban nyakára hágott az örökölt vagyonnak, mint Caligula, úgyhogy új adókat vezetett be a Seneca–Burrus páros és még azt is megtiltották, hogy a kocsmákban babon kívül mást is főzzenek. Ez már nem tetszett a népnek, amely persze bámulta a játékokat és nem győzött élvezkedni, hogy egy nyolcvanéves öregasszony is ropta a színpadra vezényelt előkelő nők között a táncolt; ő volt Aelia, aki Claudius házában is folyton dúdolt és táncikált és már akkor is öreg volt. Visszavonták a Claudius alatt bevezetett kedvezményt, mely a proletároknak teljes ellátást biztosított, és megint csak élelmiszercsomagokat osztogattak; ez sem tetszett a népnek, de pénzt is szórtak a nép közé, meg falabdákat, amelyekre fel volt írva, miféle utalvány is az, be lehetett váltani élelmiszerre, italra, ruhára, csecsebecsékre, ennek örültek, kapdosták és összeverekedtek rajtuk.
Tigellinus, Nero kegyeltje nagy tutajt ácsoltatott, Agrippa taván vontatták körbe a hajók; arannyal és elefántcsonttal voltak díszítve, mint Pheidiász szobrai; vadakat, madarakat, tengeri szörnyeket hozatott messzi földekről; a tó partjára előkelő asszonyokat vezényelt, akik kurvákként árulták magukat; mezítelen volt mind, sok ezer nő; számos előkelőség és alantas népség volt meghíva e duhajkodásra, melynek során Nero házasságot kötött egy Pythagoras nevű alakkal, Nero viselte a menyasszonyi leplet; a népek valódi pénzt adtak hozományul e párnak, tanúk is voltak, papok is akadtak, és általános körbeüzekedés tartatott, melyben az Augustinusok csapata, ez az előkelő ifjakból Nero által verbuvált pimasz horda elöljárt; erről beszélt a város hetekig.
Akkor tört ki a tűzvész.
A Cirkuszban indult a bódék között, a kolbászsütők lehettek elővigyázatlanok, legalábbis így mondták, de a szélben gyorsan elharapózott, a Palatinusra is átcsapott; lángoltak a kicsi, hegyre kapaszkodó szűk utcák, égett a Forum környéke, a császár palotája, sok-sok templom, szentély, raktár, barakk, bérház; leégett a Luna-szentély, a Hercules-szobor, a Iuppiter Stator-templom, Romulus szentélye, Numa királyi háza, a Vesta-templom, a Subura, leégtek a könyvtárak a pótolhatatlan tekercseikkel. A Via Nomentana külső részére nem terjedt át a tűz, de a belsőre igen, tüzet fogtak a magas bérházak: vagy a szél hordta oda a parazsat, vagy a tulajdonosok kaptak észbe és gyújtották fel a házaikat, majd fizet a biztosító. Nagyon nagy tűz lett, a vigilek rohangásztak. Az Aventinuson is tűz támadt, mondták a népek, akik rohantak, hogy megfelelő helyet találjanak maguknak e nagyszerű látványosság megtekintésére. Elharapódzott a tűz az egész városban, égett az Esquilinus, talán gyújtogattak is az élelmes proletárok, mert a vigilek el voltak foglalva, azalatt szabadon lehetett rabolni. Uri a tűz második napján befelé ballagott a városba, de nemigen látott semmit, csak vörös foltokat. Emberek rohantak vízzel vagy rablott jószágokkal, katonák is trappoltak, vigilek is a szekereikkel, vízhiány lett, talán vízvezetékeket is elvágtak, őrült fejetlenség lett úrrá a városon, Uri hazament.
Hat napig égett a város, páratlan értékek mentek veszendőbe. Kihamvadt a tűz, fellélegeztek az emberek, de a hamu alól, épp Tigellinus birtokán a láng felcsapott, és megint elborította a füst az eget.
A császár Antiumban tartózkodott, amikor a tűz kitört, és csak akkor tért vissza, amikor a palotáját is elérte, amely a Palatinus és Maecenas kertjei között feküdt, de ő sem tehetett semmit, leégett a császári palota és körülötte minden.
Négy kerület maradt ép, három porig égett, a többi hét súlyos károkat szenvedett.
Július 17-én kezdődött a tűzvész, azon a napon, amikor hajdan a senonok felgyújtották az akkor még kicsike Rómát.
Uri a házikójában kushadt és áldotta az Örökkévalót, amiért a tyúkokat és kecskéket is megvette a paraszttól, nem szeretett bajlódni velük, azokat most karámba terelte és erős zárakkal bezárta, mert élelmiszerhiány lesz. Saját fúrt kútja is volt, ezért is áldotta az Örökkévalót. Hágár a harmadik napon tért vissza a Túlnanból, ahová a tűzvész kitörésekor rohant; a Túlnanban nem égett le semmi, a Tiberis másik partjára nem csapott át a tűz, ott eszük ágában sem volt gyújtogatni.
– De a város, de a város! – jajgatott Hágár, mintha Róma lett volna a lakhelye, és hamut szórt a fejére.
Nem sokkal Hágár után állított be Marcellus.
– Eljön másodszor is, eljön! – kiabálta. – Minden igaz! Igazat prédikálnak a próféták, az Ő prófétái! Előre küldte a Sátánt, ahogy meg van írva, és Nero megtisztította az Ő útját! Ez a tűz az Ő tüze! Jön már, közelít, bármely pillanatban ideér! Elkezdődött, elkezdődött! Imádkozzatok!
– Te hülye! – ordította Uri. – Ezt ne csináljátok, ez életveszélyes!
– Itt a bizonyíték! – kiáltotta Marcellus. – A hitetlenek is láthatják! A pogányok is láthatják! Ez már az Ő műve!
– Azt akarod, te barom, hogy a zsidókra fogják a gyújtogatást?!
– Pokolra jutnak a hitetlenek! – üvöltötte Marcellus. – Te jutsz pokolra legelőször! Meg is érdemled!
Anyját hívta, csatlakozzék hozzájuk, mert ott imádkoznak a Túlnanban sokan, csatlakoztak hozzájuk sokan, erősen várják a Felkentet, aki a tűzzel üzent és karddal jön el, a hívei hite által lépdel a felhőkben, a füst az Ő füstje, a láng az Ő lángja, de Hágár fáradt volt, nem akaródzott visszagyalogolnia.
– Te is pokolra jutsz! – vicsorgott az anyjára Marcellus és elrohant.
Uri felnyögött.
De nagy baj lesz ebből.
Még füstölögtek a romok, amikor Nero az épen maradt Rostráról császári méltósággal kihirdette, hogy újjáépíti Rómát, amely szebb lesz, mint valaha; mondta: áldás volt e tűz, mert nagyobb királyi palotát építhet, teli lesz szépséges kertekkel, Róma dicsőségére; ígérte: az Avernus-tóból csatornát vágat a Tiberis torkolatáig, hogy legyen elég víz a tűzoltásra; rendezett város lesz végre Róma, és nem szűk, sötét, átláthatatlan sikátorok koszfészke; rendezettebb lesz, mint Alexandria. A törmeléket hajók vigyék le a Tiberisen, rendelte el, és az ostiai mocsarakat töltsék fel vele. Elrendelte: a házak a második emeletig nem épülhetnek fából ezentúl, hanem kemény albai sziklakőből. Nem lehet közös faluk többé az egyes házaknak, hanem minden egyes épületet külön-külön fal vegyen körül. Kérte a népet, könyörögjön Vulcanushoz, Cereshez és Proserpinához. Kérte az asszonyokat, engeszteljék ki Iunót a Capitoliumon, amelyet épen hagyott a tűz. Azt is mondta: hallja, azt híresztelik, hogy ő maga gyújtatta fel Rómát, ő, a császár! Micsoda páratlan, sosemvolt, förtelmes gyanúsítás, micsoda alávaló rágalom! Ezért megparancsolja, hogy fogdossák össze ama sötét lelkű, ármánykodó, eszelős, gonosz zsidókat, akik a tűzvészt az ő Istenük bosszújának mondják, Rómát megátkozták, Rómára gonosz varázslatot bocsátottak, a római nép lelkét összezavarják, megigézik, megrontják, ők, akik a tüzet okozták és Róma nyomorúságát előidézték és ártatlan polgárok százainak halálában bűnösek, mint ezt sokan látták és tanúsítják.
Fújoltak és fütyültek a polgárok és a zsidókat szidták és rohantak bosszút állni.
Összefogdosták a nazarénusokat vagy akit bárki annak mondott, kínvallatták őket, ők a gyújtogatást készséggel elismerték és megnevezték a cinkosaikat. Feljelentettek sok zsidót a kínozatlan zsidók előzetes védekezésül; riválisoktól, ellenségektől lehetett megszabadulni simán. Az Augustinusok vétlen járókelőket is összefogdostak, levetkőztették őket és akinek az előbőre hiányzott, felkoncolták, akinek pedig megvolt, azt dühükben verték agyon. Nem volt tanácsos Róma megmaradt utcáin járkálni azokban a napokban. Rómában elterjedtek az alexandriai babonák: a zsidók nem-zsidók vérét isszák szombaton, görög gyerekeket vágnak le és sütik meg, ezért is nem esznek disznóhúst. Nemcsak zsidók menekültek Alexandriából Itáliába, hanem görögök is szép számmal, magukkal hozták a rémmeséket. A legtökéletesebb zsidók elleni vád a varázslás volt: a zsidók képesek arra, hogy átkokat mormolva bárhol, bármit lángra lobbantsanak, nem kell nekik ehhez parázs vagy tapló. A megkínzottak többsége e vádat megalapozottnak mondta, mielőtt a kerék a koponyájukat összereccsentette volna. Igen hihető volt e vád, a politikai elemzők emlékeztettek rá: annak idején Germanicus halála miatt Pisót is varázslással vádolták meg elsősorban, és Piso e vádat elismerte, hiszen öngyilkos lett, holott még tartott a tárgyalása; már őt is a zsidók rontották meg.
Vadállatok bőrébe varrták az első kivégzendőket majmokkal, patkányokkal és kutyákkal összezárva, mint az anyagyilkosokat, hiszen Rómát árulták el, az édesanyjukat, ez volt a vád, és a Tiberisbe vetették őket, de elfogytak a majmok; akkor kutyáknak vetették oda a bőrbevarrtakat, de bőrből is hiány támadt meg a kutyatulajdonosok is tiltakoztak, akik futtatásra idomították az állataikat, mert ha emberhúst zabálnak, soha többé nem fognak engedelmeskedni; így aztán a Marsmezőn emelt amfiteátrumban vadállatok elé vettette a nazarénusokat Nero, aki is kocsihajtónak öltözött, úgy nézte a dolgot a porondról, közvetlen közelből, de az állatok jóllaktak, és azokból sem volt elég; akkor aztán Nero a leégett kertjeiben feszíttette keresztre a maradékot és szabaddá tette a belépést.
Amikor Uri meghallotta, mi folyik, a kertekbe sietett. Ő nemzette Marcellust, legalább a haldoklása közben lássa még, ha ugyan nem falták fel már a kutyák vagy a tigrisek. Nem félt, hogy felismerik és őt is keresztre vonják, úgy érezte, eleget élt már.
Sok száz ember lógott a kereszteken, némelyek fejjel lefelé, volt, aki élt még, volt, aki már meghalt. Lovasok vigyáztak a rendre, rokonok bóklásztak vizes köcsöggel a kezükben vagy a fejükön kétségbeesetten, nem bántották őket; gyászolók hajlongtak Jeruzsálem felé, ruhájukat megtépve, fejükre földet szórva; bámészok sokasága élvezte a látványt, amely minden addigi cirkuszi szórakozást felülmúlt. Spartacus leverése óta nem feszítettek ennyi embert keresztre, az pedig rég volt.
Uri módszeresen lépdelt, neki közel kellett mennie minden egyes kereszthez, hogy a felfeszítettek arcát lássa. Fárasztó volt a menetelés, közben lökdösték, taszigálták. Az élők jajgattak, vízért könyörögtek, rángatóztak, fulladoztak, a szar végigcsorgott a lábszárukon, a fejjel lefelé felkötözöttek szájából, orrából csorgott a vér; az erősebbek, a fejjel lefelé lógó fiatalok még megfeszítették az izmukat és lógtukban derékszögben vízszintbe hozták a felsőtestüket, majd aláhanyatlottak ismét.
Uri számos ismerőst fedezett fel a Túlnanból, nem gondolta volna, hogy ők is e tébolyult, rajongó szektához csatlakoznak, vagy nem csatlakoztak, csak a vagyonukra fájt a följelentők foga. Elképedt, amikor a vén Honoratust fedezte fel holtan, a bal lába hiányzott, azt korábban vághatták le neki. Ő biztos nem lett nazarénus. Forradalom zajlik a Túlnanban, új emberek lépnek a régi vének helyébe, akik a nazarénusokkal nem tudtak elbánni. Sok arcot vélt júdeainak, azok hittérítőkként érkezhettek. Egy fejjel lefelé felakasztott vénembernél sokáig állt. Nem élt már, hosszú, ősz szakálla lengedezett a szélben, és amennyire így fejjel lefelé látni lehetett, mosolygott. Nagy bűnöket tudhatott le a halálával boldogan.
Egész nap mászkált a kertben Uri, mert új megfeszítendőket is hoztak még, de Marcellust nem találta. Megszökött? Időben megjött az esze? Megölték korábban?
Alkonyatkor Nero meggyújtatta a megfeszítetteket, hogy világítsanak és lássák őket a népek; szalmát raktak a keresztek aljába és meglocsolták olajjal, hogy jó füstösen égjenek. A holtak némán sercegve, az élők jajgatva égtek.
Megérkezett Rómába Alexandria. Eddig csak lenézték és kinevették Rómában a zsidókat; a nazarénus vakhívők elérték, hogy gyűlöljék.
Marcellus a kecskék mellől mászott elő késő este, amikor Uri hazaért.
– Nem láttalak megfeszítve, édes fiam – üdvözölte Uri tárgyilagosan.
Marcellus a kecskeszart törölgette a lábáról.
– Elárultad őket, édes fiam? – érdeklődött Uri szívélyesen. – Loholtál és feladtad őket, édes fiam? Így mentetted meg a bőrödet?
Marcellus hallgatott. Hágár előírásszerűen tördelte a kezeit.
– Azt hiszem, én nem árultam volna el őket – tűnődött Uri. – Ők voltak a te családod, a te testvéreid...
– Hazudtak – sziszegte Marcellus sötéten.
– És erre csak most jöttél rá? Amikor öldösik őket? Miféle hit volt a tiéd?!
– Eljön Ő – suttogta Marcellus –, de éjjel jön el, lopva, mint a tolvaj... És reggelre más lesz a világ... És a bűnösöknek bocsát meg legelőször!...
Uri elnémult.
Van még mit tanulnom, gondolta és felnevetett. Sokáig vihogott magában, nem bírta abbahagyni.
Hágár rémülten, Marcellus gyűlölettel nézte. Aztán Hágár megkopasztott egy tyúkot, megfőzte, imádkoztak a holtakért és nagyot lakmároztak szótlanul. Gefangenschaft (German)

Nero veranstaltete viele Schauspiele, in das Amphitheater, das auf dem Marsfeld erbaut worden war, ließ er Meerwasser füllen, echte Seeungeheuer tummelten sich darin, und die Gladiatoren kämpften unter Wasser mit ihnen. Er gründete auch den olympischen Wettstreit in den drei Disziplinen Musik–Literatur, Athletik–Ringen und Reiten–Wagenrennen, der alle vier Jahre stattfand; auf diese Weise brachte er das ererbte Vermögen noch schneller durch als Caligula, so dass das Doppel Seneca–Burrus neue Steuern einführte und sogar verbot, in den Kneipen etwas anderes als Bohnen zu kochen. Dies gefiel dem Volk nicht mehr; die Spiele sah es sich freilich an und konnte sich gar nicht genug daran ergötzen, dass unter den auf die Bühne kommandierten vornehmen Damen eine achtzigjährige Frau das Tanzbein schwang: es war Aelia, die schon im Hause des Claudius ständig geträllert und getanzt hatte und nun schon alt war. Die unter Claudius eingeführte Vergünstigung, die die volle Versorgung der Proletarier sicherte, wurde abgeschafft, nun wurden wieder nur Lebensmittelpakete verteilt. Auch dies gefiel dem Volk nicht, doch man streute Geld unter die Leute und Holzbälle, auf denen geschrieben stand, wofür sie als Gutschein dienten, man konnte sie für Lebensmittel, Getränke, Kleider und Nippes einlösen, darüber freuten sich die Leute, sie haschten danach und prügelten sich darum.
Tigellinus, Neros Liebling, ließ ein großes Floß zimmern, das auf dem See des Agrippa von Schiffen herumgezogen wurde; es war mit Gold und Elfenbein geschmückt wie die Statuen des Phidias; auch ließ er Wild, Vögel und Seeungeheuer aus fernen Ländern bringen; am Ufer des Sees mussten sich vornehme Frauen als Nutten verkaufen, sie waren alle nackt, viele tausend Frauen; zahlreiche Vornehme und niederes Volk waren zu dieser Orgie geladen, während derer Nero mit einer Figur namens Pythagoras die Ehe schloss. Nero trug den Brautschleier, das Volk gab dem Paar echtes Geld als Mitgift, auch Zeugen waren da und sogar Priester, es wurde eine riesige Massenorgie veranstaltet, bei der die Truppe der Augustiner, diese von Nero aus vornehmen jungen Männern rekrutierte unverschämte Horde, allen voranging; darüber sprach die Stadt wochenlang.
Dann brach das Feuer aus.
Seinen Anfang nahm es im Zirkus zwischen den Verkaufsständen, vielleicht waren die Wurstverkäufer unvorsichtig gewesen, so sagte man jedenfalls; im Wind breitete es sich schnell aus und griff auf den Palatin über; die kleinen, bergan verlaufenden, engen Gassen lohten, die Gegend ums Forum brannte, der Kaiserpalast, viele, viele Tempel, Heiligtümer, Magazine, Baracken, Mietskasernen; das Heiligtum der Luna brannte nieder, die Hercules-Statue, der Tempel des Iuppiter Stator, das Romulus-Heiligtum, das Königshaus des Numa, der Vestatempel, die Subura, die Bibliotheken brannten nieder und mit ihnen die unersetzbaren Schriftrollen. Auf den äußeren Teil der Via Nomentana erstreckte sich der Brand nicht, wohl aber auf den inneren; die hohen Mietskasernen fingen Feuer: entweder hatte der Wind die Glut dort hingetragen, oder die Besitzer wollten die Gunst der Stunde nutzen und hatten ihre Häuser angezündet, die Versicherung würde schon zahlen. Der Brand wurde riesengroß, die Vigiles rasten umher. Auch auf dem Aventin sei Feuer ausgebrochen, sagten die Leute, die rannten, um sich den bestmöglichen Platz zum Betrachten des sensationellen Anblicks zu sichern. Das Feuer breitete sich in der ganzen Stadt aus, der Esquilin brannte, vielleicht hatten auch die geschäftstüchtigen Proletarier gezündelt, denn wenn die Vigiles beschäftigt waren, konnte man unbehelligt plündern. Uri schlenderte am zweiten Tag des Feuers in die Stadt hinein, aber er sah eigentlich nichts außer roten Flecken. Menschen rannten mit Wasser oder geraubten Gütern umher, Soldaten trabten und Vigiles mit ihren Wagen, es herrschte Wassermangel, vielleicht hatte man die Wasserleitungen gekappt, eine wahnsinnige Kopflosigkeit ergriff die Stadt, Uri ging nach Hause.
Sechs Tage lang brannte die Stadt, unvergleichliche Werte gingen verloren. Das Feuer erlosch, die Menschen atmeten auf, doch unter der Asche, gerade auf dem Gut des Tigellinus, lohte die Flamme wieder auf, und abermals bedeckte Rauch den Himmel.
Der Kaiser hielt sich in Antium auf, als das Feuer ausbrach; als es seinen Palast erreicht hatte, der zwischen dem Palatin und den Gärten des Maecenas lag, kehrte er in die Stadt zurück, doch er konnte nichts tun, der Kaiserpalast und seine ganze Umgebung brannten nieder.
Vier Bezirke blieben heil, drei brannten bis auf den Grund nieder, die restlichen sieben erlitten schwere Schäden.
Am 17. Juli war die Feuersbrunst ausgebrochen, an dem Tag, an dem einst die Senonen das damals noch winzige Rom angezündet hatten.
Uri vergrub sich in seiner Hütte und pries den Ewigen, denn er hatte von den Bauern Hühner und Ziegen gekauft. Eigentlich plagte er sich nicht gern mit ihnen ab, doch jetzt trieb er sie in den Pferch und schloss sie mit festen Schlössern ein, denn es würde eine Lebensmittelknappheit geben. Auch dafür, dass er einen gebohrten Brunnen besaß, pries er den Ewigen. Hagar kam am dritten Tag von Drüben zurück, wohin sie beim Ausbruch des Feuers gerannt war, Drüben war nichts abgebrannt, ans andere Ufer des Tiber hatte das Feuer nicht übergegriffen, dort kam niemand auf die Idee, zu zündeln.
„Aber die Stadt, die Stadt!“ jammerte Hagar, als wäre Rom ihr Wohnort, und streute sich Asche aufs Haupt.
Bald nach Hagar stellte sich Marcellus ein.
„Er kommt zum zweiten Mal, er kommt!“ rief er. „Alles ist wahr! Die Propheten haben die Wahrheit gepredigt, Seine Propheten! Er hat den Satan vorangeschickt, wie es geschrieben steht, Nero hat Ihm den Weg bereitet! Dieses Feuer ist Sein Feuer! Er kommt schon, Er ist nahe, jeden Moment kann Er hier sein! Es hat angefangen, es hat angefangen! Betet!“
„Du Blödmann!“ schrie Uri. „Macht das nicht, das ist lebensgefährlich!“
„Hier ist der Beweis!“ rief Marcellus. „Auch die Ungläubigen können es sehen! Auch die Heiden können es sehen! Dies ist Sein Werk!“
„Du Rindvieh, willst Du, dass sie das Feuer den Juden anhängen?!“
„Die Ungläubigen werden in die Hölle kommen“, brüllte Marcellus. „Du kommst zuerst in die Hölle! Und das hast du auch verdient!“
Er rief nach seiner Mutter, sie solle sich ihnen anschließen, denn Drüben beteten viele, viele hätten sich ihnen angeschlossen, sie erwarteten gestärkt den Gesalbten, der Feuer gesandt hat und mit dem Schwert kommt, durch den Glauben seiner Gläubigen schreite er in den Wolken, der Rauch sei Sein Rauch, die Flamme Seine Flamme, aber Hagar war müde, sie wollte nicht zurücklaufen.
„Du kommst auch in die Hölle!“ fletschte Marcellus seine Mutter an und rannte fort.
Uri stöhnte auf.
Viel Schlimmes würde hieraus folgen.
Die Ruinen rauchten noch, als Nero von der unversehrt gebliebenen Rostra mit kaiserlicher Würde verkündete, er werde Rom neu erbauen, und es werde schöner sein als jemals zuvor; er sagte: dieses Feuer war ein Segen, denn nun könne er einen größeren Kaiserpalast bauen, er werde voller schöner Gärten sein, zum Ruhme Roms; er versprach: er werde vom Avernersee einen Kanal zur Mündung des Tiber schlagen lassen, damit es genügend Wasser zum Feuerlöschen gebe; Rom werde endlich eine geordnete Stadt sein und kein Drecknest mehr mit engen, dunklen, unübersichtlichen Gässchen; die Stadt werde geordneter als Alexandria. Der Schutt solle von Schiffen auf dem Tiber weggebracht werden, befahl er, und man solle mit ihm die Sümpfe von Ostia auffüllen. Er befahl: von nun an sollen die Häuser bis zum zweiten Geschoss nicht mehr aus Holz gebaut werden, sondern aus harten albanischen Ziegelsteinen. Die einzelnen Häuser sollten auch keine gemeinsamen Mauern mehr haben dürfen, sondern jedes Gebäude sollte von einer eigenen Mauer umgeben sein. Er bat das Volk, es möge zu Vulcanus, Ceres und Proserpina beten. Er bat die Frauen, Iuno im Kapitol zu versöhnen, das vom Feuer verschont geblieben war. Er sagte auch: er höre, dass man das Gerücht verbreite, er habe Rom selbst angezündet, er, der Kaiser! Welch ein unvergleichlicher, nie dagewesener, fürchterlicher Verdacht, welch niederträchtige Verleumdung! Deshalb befehle er, dass man diese intriganten, wahnsinnigen, bösenartigen Juden mit der finsteren Seele alle ergreifen solle, die die Feuersbrunst als Rache ihres Gottes bezeichnen, sie hätten Rom verflucht, Rom mit einem bösen Zauber belegt, sie verwirrten, verzauberten und verdürben die Seelen des römischen Volkes, sie, die das Feuer verursacht und Roms Elend hervorgerufen hätten und am Tode hunderter unschuldiger Bürger Schuld seien, wie dies viele gesehen hätten und bezeugten.
Die Bürger buhten und pfiffen und schimpften auf die Juden und rannten los, um Rache zu nehmen.
Die Nazarener wurden gefangengenommen und alle, die jemand als solche bezeichnete, man folterte sie, sie gaben die Brandstiftung bereitwillig zu und benannten ihre Spießgesellen. Viele Juden wurden vorsichtshalber, zum Schutz der noch ungefolterten Juden angezeigt; man konnte sich auf diese Weise ganz leicht von Rivalen und Feinden befreien. Die Augustiner ergriffen auch schuldlose Fußgänger und ließen sie sich ausziehen, fehlte einem die Vorhaut, wurde niedergemetzelt, fehlte sie ihm nicht, erschlugen sie ihn vor Wut. In jenen Tagen war es nicht ratsam, in den verbliebenen Straßen Roms unterwegs zu sein. Ein Aberglaube aus Alexandria verbreitete sich in Rom: die Juden tränken am Sabbat das Blut der Nichtjuden, sie schlachteten griechische Kinder und brieten sie, deshalb äßen sie auch kein Schweinefleisch. Nicht nur Juden waren aus Alexandria nach Italien geflohen, sondern auch Griechen in erheblicher Menge, sie hatten diese Schauermärchen mitgebracht. Die perfekteste Anklage gegen die Juden war die der Zauberei: die Juden seien fähig, indem sie Flüche murmelten, jederzeit alles Mögliche in Flammen aufgehen zu lassen, sie brauchten dazu weder Glut noch Zündschwamm. Die Mehrheit der Gefolterten nannte diese Anklage begründet, bevor das Rad ihren Schädel zermalmte. Die Anklage war wirklich glaubhaft, die politischen Beobachter erinnerten daran, dass auch Piso damals wegen des Todes des Germanicus vor allem der Zauberei angeklagt worden, und Piso hatte diese Anklage anerkannt, denn er nahm sich das Leben, obwohl die Verhandlung noch andauerte; auch er war schon von den Juden verdorben.
Die ersten Todeskandidaten wurden zusammen mit Affen, Ratten und Hunden in die Felle wilder Tiere genäht wie Muttermörder, schließlich hatten sie Rom verraten, ihre Mutter, dies war die Anklage, und sie wurden in den Tiber geworfen, doch es gab nicht genug Affen; da warf man die Eingenähten den Hunden vor, doch auch Tierfelle gab es nicht genug, und die Hundebesitzer protestierten, sie hatten ihre Tiere fürs Rennen abgerichtet, doch fraßen sie Menschenfleisch, würden sie nie wieder gehorchen; da ließ Nero die Nazarener im Amphitheater auf dem Marsfeld den wilden Tieren vorwerfen, er kleidete sich als Rennwagenlenker und sah sich die Sache so von der Manege aus an, aus unmittelbarer Nähe, doch die Tiere hatten sich sattgefressen und waren zu wenig; da ließ Nero den Rest in seinen niedergebrannten Gärten ans Kreuz schlagen und nahm kein Eintrittsgeld dafür.
Als Uri hörte, was geschah, eilte er in die Gärten. Er hatte Marcellus gezeugt, so wollte er ihm wenigstens beim Sterben zusehen, wenn ihn nicht schon die Hunde oder die Tiger gefressen hatten. Er fürchtete sich nicht, erkannt und ebenfalls ans Kreuz geschlagen zu werden, er hatte das Gefühl, genug gelebt zu haben.
Viele hundert Menschen hingen an den Kreuzen, einige mit dem Kopf nach unten; manche lebten noch, andere waren bereits tot. Ritter sorgten für Ordnung, Verwandte streiften verzweifelt mit Wasserkrügen in der Hand oder auf dem Kopf umher, man tat ihnen nichts; Trauernde verneigten sich gegen Jerusalem, zerrissen sich die Kleider und streuten sich Erde auf den Kopf; eine Menge Schaulustiger genoss den Anblick, der alle bisherigen Zirkusvergnügen übertraf. Seit der Niederschlagung des Spartacus hatte man nicht mehr so viele Menschen ans Kreuz geschlagen, und die war lange her.
Uri suchte methodisch alles ab, er musste an jedes einzelne Kreuz nah herangehen, um die Gesichter der Gekreuzigten zu sehen. Es war ein ermüdender Marsch, er wurde dabei angerempelt und umhergestoßen. Die Lebenden jammerten, flehten um Wasser, ruckten hin und her, rangen nach Atem, der Kot rann ihnen die Beine hinunter, den kopfüber Gekreuzigten strömte das Blut aus Mund und Nase; die stärkeren Jugendlichen, die mit dem Kopf nach unten hingen, spannten noch die Muskeln an und brachten den Oberkörper im Hängen rechtwinklig in die Waagerechte, dann fielen sie wieder zurück.
Uri entdeckte viele Bekannte von Drüben, er hätte nicht gedacht, dass sie sich dieser wahnsinnigen, fanatischen Sekte angeschlossen hatten, vielleicht hatten sie sich ihr auch gar nicht angeschlossen, sondern waren angezeigt worden, weil jemand auf ihr Vermögen scharf war. Er war entsetzt, als er den greisen Honoratus tot entdeckte, ihm fehlte das linke Bein, das musste man ihm früher abgeschlagen haben. Der war mit Sicherheit nicht Nazarener geworden. Drüben tobte die Revolution, neue Menschen traten an die Stelle der alten Greise, die mit den Nazarenern nicht fertig geworden waren. Viele Gesichter hielt er für judäisch, sie mochten als Missionare gekommen sein. Bei einem Greis, der mit dem Kopf nach unten hing, blieb er lange stehen. Der Mann lebte nicht mehr, sein langer, grauer Bart flatterte im Wind, und soweit man jetzt, mit dem Kopf nach unten, sehen konnte, lächelte er. Vielleicht hatte er mit seinem Tod glücklich große Sünden abgegolten.
Uri lief den ganzen Tag im Garten umher, denn es wurden immer neue Opfer für die Kreuze gebracht, doch Marcellus fand er nicht. War er geflohen? War er rechtzeitig wieder zu Verstand gekommen? Oder hatte man ihn schon vorher getötet?
In der Dämmerung ließ Nero die Gekreuzigten anzünden, damit sie leuchteten und das Volk sie sah; Stroh wurde an den Fuß der Kreuze gelegt und mit Öl übergossen, damit es mit ordentlich viel Rauch brannte. Die Toten brannten stumm prasselnd, die Lebenden jammernd.
Alexandria war nach Rom gekommen. Bisher hatte man die Juden in Rom nur verachtet und ausgelacht; die blindgläubigen Nazarener hatten erreicht, dass man sie nun hasste.
Eines Abends, als Uri heimkehrte, kam Marcellus zwischen den Ziegen hervor.
„Ich habe dich nicht gekreuzigt gesehen, lieber Sohn“, begrüßte Uri ihn sachlich.
Marcellus wischte sich den Ziegenkot von den Beinen.
„Hast du sie verraten, lieber Sohn?“ erkundigte sich Uri herzlich. „Hast dich gesputet und sie angezeigt, lieber Sohn? Hast du so deine Haut gerettet?“
Marcellus schwieg. Hagar rang vorschriftsgemäß die Hände.
„Ich glaube, ich hätte sie nicht verraten“, überlegte Uri. „Sie waren deine Familie, deine Brüder …“
„Sie haben gelogen“, zischte Marcellus finster.
„Und das ist dir erst jetzt klargeworden? Wo man sie umbringt? Was war das für ein Glauben, dein Glauben?“
„Er wird kommen“, flüsterte Marcellus, „aber er kommt nachts, verstohlen wie ein Dieb … und am Morgen wird die Welt anders sein … und den Sündern vergibt er zuerst! …“
Uri verstummte.
Da habe ich noch was zu lernen, dachte er und musste lachen. Lange Zeit kicherte er in sich hinein, er konnte einfach nicht aufhören.
Hagar sah ihn entsetzt an, Marcellus voller Hass. Dann rupfte Hagar ein Huhn, kochte es, sie beteten für die Toten und hielten wortlos ein reichliches Mahl.Source of the quotationDie Ausgabe ist im Prozess

minimap