This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kovács András Ferenc: Intérieur (Enteriőr in Polish)

Portre of Kovács András Ferenc

Enteriőr (Hungarian)

Bizonytalan párás ablakszemen
bámulsz a kert leroskadt fáira.
Nincs irgalom – kivattázott magasban

madár kiált, s nem hallhatod te sem,
akárha tüllfelhőkön taposnál,
oly zajtalan már minden mozdulat,

olyan véletlen, elfojtott a hang –
a tél törékeny műtőasztalán
egy összeroppant hóakvárium,

és jégvirággal metszett vitrinében
eltátogó kihalt üveghalak
forró szeméből ámulsz önmagadra…Intérieur (Polish)

Niepewnym zamglonym okiem okna
gapisz się na zwiędłe drzewa sadu.
Nie ma litości - wypchany ptak w górze

zakrzyknął, lecz nie usłyszysz niczego,
jak gdybyś stąpał wśród chmur pierzastych,
tak bezdźwięczny jest tutaj każdy ruch,

tak przypadkowy, stłumiony jest dźwięk -
na kruchym stole chirurgicznym zimy
leży zgniecione śnieżne akwarium,

tam w witrynie ciętej kwieciem lodowym
żar ślepiów ryb wymarłych i szklanych,
którymi dziwisz się samemu sobie...
minimap