This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Határ Győző: Áttűnés

Portre of Határ Győző

Áttűnés (Hungarian)

elmúlik ez a mámor is
elmúlik
ez a mámor
mikor az eleven
örömáram generátoráról
lekapcsolják az életérlelőt
megvirrad az a hajnal is
megvirrad
az a hajnal
melyen a világ nyers reggeledő robajjal
nélkülünk áll az egyenes hő
hű sugara előtt

való világ az is
heves havas
igazándiságos
de nélkülünk-való világ a város
farkasszemet virító ezerláng ablakából
--- mi már a rendületlen szédületben
szemközt-hanyatlunk szemlátomást
a szemnemlátomással: bennünk a nincs
vagyunk a nélkületlen

elmúlott ez a mámor is
elmúlott
ez a mámor


Przenikanie (Polish)

przeminie i to upojenie także
przeminie
to upojenie
kiedy od żywej
prądnicy radości
odłączone zostaną wzmacniacze życia
rozbłyśnie i ów poranek
rozbłyśnie
ów poranek
kiedy świat rozświtującą się wrzawą
już bez nas stanie przed prostym
żarem wiernych promieni

prawdziwy będzie i taki świat
wylewny ulewą
prawdoprawdziwy
choć miasto będzie bez-naszym światem
szczerzącym zęby światłem tysiąca okien
-- my zaś w zawrotnym już zawrocie głowy
rozpadliwie rozpadniemy się na oczach wszystkich
niewidocznie: wstąpi w nas nic
staniemy się beznasi

przeminęło i to upojenie także
przeminęło
to upojenie
minimap