This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Bella István: Silence (Csönd in English)

Portre of Bella István

Csönd (Hungarian)

És majd besüpped az ég,
megroskad, összetöpped,
s mint elhagyott sírokon,
elgazosodik a földön az éj.
Csönd lesz, és mégsem lesz csönd ez,
mert nem lesz, mi mérje a csöndet,
csak zajtalan némaság, arcbafagyott lehelet, csönd.
Hol lesz akkor barátom a porhadt
temetők nyugalma, lesz-e ember,
síró nénike a fák közt, mekegő
kikötött kecske, béklyózott bárány a fűben?
Lesznek-e méhek?
Lesz-e még valaki – ember – ki a bomlást
elmúlássá szelídíti?

Csak csönd lesz, csönd, s a csöndben

Döglegyek, keselyűk, hollók
– zajtalan keringő bolygók –
a Föld felett.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttps://hycry.wordpress.com

Silence (English)

And then the sky will
sink in, slump, shrivel,
and, as on abandoned graves,
the night will spread like weed.
There will be silence, yet not silence that,
because there will be no comparisons,
only noiseless muteness, breath frozen to face, silence.
Where, friend, will the mouldering graveyards'
peaceful stillness be, will there be man,
a weeping little old woman among the trees,  bleating
tethered goats, shackled sheep in the grass?
Will there be bees?
Will there be someone - a man - who tames
rotting into passing?
 
There will be stillness only, and, in that stillness
 
Blowflies, vultures, ravens
- noiselessly rotating planets -
above the Earth.Uploaded byP. T.
Source of the quotationL. A. K.

minimap