This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Balassi Bálint: Soldiers’ song (Egy katonaének, in laudem confiniorum - 'az „Csak búbánat” nótájára' in English)

Portre of Balassi Bálint

Egy katonaének, in laudem confiniorum - 'az „Csak búbánat” nótájára' (Hungarian)


Vitézek, mi lehet ez széles föld felett
szebb dolog az végeknél?
Holott kikeletkor az sok szép madár szól,
kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot
ád, ki kedves mindennél.

Ellenség hírére vitézeknek szíve
gyakorta ott felbuzdul,
Sőt azon kívül is, csak jó kedvébűl is
vitéz próbálni indul,
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik,
homlokán vér lecsordul.

Veres zászlók alatt lobogós kopiát
vitézek ott viselik,
Roppant sereg előtt távol az sík mezőt
széllyel nyargalják, nézik;
Az párduckápákkal, fényes sisakokkal,
forgókkal szép mindenik.

Jó szerecsen lovak alattok ugrálnak,
hogyha trombita riadt,
Köztök ki strázsát áll, ki lováról leszáll,
nyugszik reggel, hol virradt,
Midőn éjten-éjjel csataviseléssel
mindenik lankadt s fáradt.

Az jó hírért, névért s az szép tisztességért
ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát
mindeneknek ők adnak,
Midőn, mint jó rárók, mezőn széllyel járók,
vagdalkoznak, futtatnak.

Ellenséget látván örömmel kiáltván
ők kopiákot törnek,
S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon,
szólítatlan megtérnek,
Sok vérben fertezvén arcul reá térvén
űzőt sokszor megvernek.

Az nagy széles mező, az szép liget, erdő
sétáló palotájok,
Az utaknak lese, kemény harcok helye
tanuló oskolájok,
Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség
s fáradtság múlatságok.

Az éles szablyákban örvendeznek méltán,
mert ők fejeket szednek,
Viadalhelyeken véresen, sebesen,
halva sokan feküsznek,
Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója
vitézül holt testeknek.

Óh, végbelieknek, ifjú vitézeknek
dicséretes serege!
Kiknek ez világon szerteszerént vagyon
mindeneknél jó neve,
Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel
áldjon Isten mezőkbe!PublisherOsiris Kiadó, Budapest
Source of the quotationBalassi Bálint összes versei. Osiris Diákkönyvtár

Soldiers’ song (English)


Soldiers, what finer worth
Is there upon this earth
Than the borderlands can show?
Where in the time of spring
The birds so sweetly sing
Setting our hearts aglow -
The fields have a fresh smell
Where the dew from heaven fell,
Delighting us through and through.

Let the foe but appear -
Brave soldiers have no fear;
Their hearts are roused by battle.
High-spirited they rise,
And shouting their war-cries
They quickly prove their mettle.
Some fall, wounded or slain.
But the foe flees again.
Our men have suffered little.

Gory banners and spears
Each of our warriors bears,
Riding in the army’s can.
They gallop like the wind,
Footmen following behind,
For this is our battle-plan.
With pommels of leopard hide,
With gleaming helmets they ride
With a crest on each man.

Their Arab horses fly
At the sound of the trumpet-cry.
Then those who stand sentinel
Dismount, and their swords drawn,
Wait till there comes the dawn.
When night on the battle fell,
The warriors, tired and spent,
Went to sleep in their tent
For a refreshing short spell.

For honour and good name,
For manhood and for fame,
They left everything behind.
They gave up all they have,
These noble men, these brave,
Fine models of humankind –
Like valiant hawks they fly
Across the embattled sky –
They go riding like the wind.

Then they see the enemy
They cry out joyously,
Breaking lances gallantly.
Should the odds prove too great,
Uncommanded they turn and wait,
The blood-drenched, unflinchingly,
Fall on the pursuing foe
And rout them, blow for blow,
Rout them victoriously.

Open field and wooden grove
Are the pleasant walks they love –
And an ambush on the road.
Hard fighting night and day
Is their school and their play.
They love battlefields and blood –
Thirst and hunger is for them a treat,
They thrive in sweltering heat.
This life they find good!

They love the soldiers’ trade,
They wield their sharp, trusty blade,
To roll heards on the ground.
Many men have met their doom,
The bellies of wild beats have become
Their coffins. And gathering round
Now come the birds of prey
Waiting for the wounded to die
Such reward has their bravery found!

Army of the borderland,
Noble and glorious band!
Young warriors of gallant repute!
Through the whole world your name
Has won honour and fame.
Like many trees with fruit.
With good luck, with prosperity
May God bless you continually –
In the field His blessing be your lot!


PublisherAlbion Editions, Manchester
Source of the quotationHundred Hungarian poems

minimap