This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Petri György: Hozzád, ki olvasod

Portre of Petri György

Hozzád, ki olvasod (Hungarian)

Ülj és figyelj.
Reggel, kora délelőtt, délben,
kora délután, estefelé, este,
éjfélig, éjfél után, hajnalig.
Ülj és figyelj.
Figyelj, mintha csak ülnél.
Ülj, mintha csak figyelnél.
Mert kell, aki ül és figyel.
Kell valaki
az üléshez és figyeléshez
reggel, kora delelőtt, délben,
kora délután, estefelé, este,
éjfélig, éjfél után, hajnalig.
Ülj, figyelj.
Mintha ülnél és figyelnél.
Azok helyett is,
azokért is,
kik téged figyelnek,
és téged ülnek.Source of the quotationhttp://dia.jadox.pim.hu

Do ciebie który to czytasz (Polish)

Siedź i patrz.
Rano, przed południem, w południe,
po południu, pod wieczór, wieczorem,
przed północą, po północy, o świcie.
Siedź i patrz.
Patrz, jakbyś tylko siedział.
Siedź, jakbyś tylko patrzył.
Bo potrzeba takiego, co siedzi i patrzy.
Potrzeba kogoś
do siedzenia i patrzenia
rano, przed południem, w południe,
po południu, pod wieczór, wieczorem,
przed północą, po północy, o świcie.
Siedź, patrz.
Jakbyś siedział i patrzył.
Nawet zamiast,
nawet za tych,
którzy patrzą na ciebie,
którzy siedzą za tobą.Source of the quotationŚwiatło w chmurach, Ofycyna Konfraterni Poetów, Krakkó, 1997

minimap