This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kukorelly Endre: Járás

Portre of Kukorelly Endre

Járás (Hungarian)


Thomas Bernhard emlékének ajánlva

Ezzel a járással, ahogy
megyek. Így mozog el a
bokám és a lábfejem.

Tudok menni. Járkálok.
Tegnap elsétáltam az
egyik utcasarokig. De

túl hideg volt kint és inkább
visszajöttem. A Szívig.
És hazafelé. Majdnem

megfagytam. Nem volt nálam
kesztyű. Próbáltam, hogy ne
fázzak, arra gondolni.

Próbáltam gondolkodni.
Igen, de csak az jutott
az eszembe, hogy milyen

hideg van és hogy jó lenne
a kesztyű. Ma kimegyek
a Köröndig legalább.

Ez a tervem. Ma ez lesz
a program. Ezt az elkép
zelést valósítom meg.

Úgy, hogy elmegyek megint
a Szív és a Szondy utca
sarkáig és a Szíven

le az Aradiig, az
Aradin balra, Szinyei M.,
jobbra befordulok:

és Körönd. Az életem
ilyen menés. Vagy inkább
vonulás. Láncolat. Szóval

az élet menésekből
és vonulásokból áll.
Vagyis tevődik össze.

Nem nyugodt beszéd. De nem
beszarós. Harminchat sor.
Ennyi szó. Ennyi betű.PublisherJelenkor Kiadó, Pécs
Source of the quotationKukorelly Endre: Azt mondja aki él

Gehen (German)


Thomas Bernhard zugeeignet

Mit diesem Gang, so,
wie ich gehe. Mein Knöchel
bewegt sich und mein Fuß.

Ich kann gehen. Umhergehen.
Gestern spazierte ich bis
an eine Straßenecke. Aber

es war zu kalt draußen und
ich kehrte lieber um. Bis
zur Szív. Und nach Hause. Fast

wäre ich erfroren. Ich hatte keine
Handschuhe bei mir. Ich versuchte
nicht zu frieren, daran zu denken.

Ich versuchte nachzudenken.
Ja, aber mir fiel
nichts anderes ein,

als daß es kalt ist und daß
Handschuhe gut wären. Heute
gehe ich mindestens bis zum Körönd.

Das ist mein Plan. Das heutige
Programm. Diese Vorstellung
verwirkliche ich.

So, daß ich wieder bis
zur Ecke Sziv und Szondy gehe
und die Sziv entlang

bis zur Aradi, bei der
Aradi links, Szinyei M.,
rechts hinein:

und Körönd. Mein Leben ist
Gehen. Oder besser
Ziehen. Eine Kette. Also

das Leben besteht aus
Gehen und Ziehen. Oder
setzt sich zusammen.

Keine ruhige Sprache. Aber
nicht feige. Sechsunddreißig Zeilen.
So viele Worte. So viele Buchstaben.PublisherUnabhängige Verlagsbuchhandlung Ackerstraße, Berlin
Source of the quotationPoet's Corner 14

minimap