This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hervay Gizella: Heretics (Eretnekek in English)

Portre of Hervay Gizella

Eretnekek (Hungarian)

Az eretnekek költők lehettek vagy diákok.
Ők voltak az igazi felfedezők.
Ők a földet fedezték fel,
és egymásra mertek nézni,
mikor nézni csak az égre lehetett,
és látni csak a másvilágot volt szabad.
Ők daloltak először, ők énekeltek zsoltárt
a csókról és az emberekről,
miközben az igazhívők
égre meresztett szemmel
mormolták Isten dicsőségét
és a halál örömét.Uploaded byCZIRE Szabolcs
PublisherKriterion Könyvkiadó Kolozsvár
Source of the quotationAz idő körei
Bookpage (from–to)462
Publication date

Heretics (English)

The heretics might have been poets or students.
They were the real explorers.
They discovered the earth, 
had the courage to look at each other,
when looking, allowed only toward the sky,
and seeing nothing else but the world.
They sang for the first time, they chanted psalms
about kisses, about people,
while the true believers,
gazing at the sky,
murmured the glory of God,
and the delight of death.Uploaded byCZIRE Szabolcs
Source of the quotationsaját

minimap