This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Bari Károly: Város

Portre of Bari Károly

Város (Hungarian)

Beton-fák ágain
Neon-madarak lobogtatják
Üvegszárnyukat.
Kockakővel sebzett utcák
Kúsznak a zaj-rengetegben,
Piszkos por-csuhájukat fújja a szél.
Itt élek én. Eget-hasogató csörömpölés
a párnám, nem tudok aludni,
visszatérek útjaimra, árnyak
vonulnak előttem rángó szájakkal:
az idő vas-szögeit rágják.
Kőbe temetkezem szívem gyökeréig.
Mellemen hömpölyög szúrós fényeivel
az éjszaka, üvegszárnyukkal verdesik szemem
a neon-madarak, beton-fák ágaira
kötözöm sorsom.
Szomorú vagyok:
az arcok összegyűjtött mosolyából
és a szemek mélyén lapuló szeretetből
még nem fontam virág-csokrot,
egy Embernek, aki csillag-tűzben égő
szívével megvilágítja a várost!Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://www.romapage.hu

City (English)

On the branches of concrete-trees
neonlight-birds flutter
their wings.
Streets bruised by ashlar bricks
crawl in the jungle of noise,
their dirty dust-frock is blown by the wind.
That’s where I live. Brattle piercing the sky
is my pillow, I can’t get sleep,
I return to my roads, shadows
march before me with writhing lips:
they gnaw at the iron-nails of time.
I bury myself in stones up to the roots of my heart.
On my breast there floods the night with its
piercing lights, the neon birds with their glass-wings
flap my eyes, I string my fate onto
the branches of concrete-trees.
I feel sad:
out of smiles gathered from faces
and out of love lurking in the depth of eyes
I haven’t yet bound a bunch of flowers,
for a Man, who with his heart burning in
fire of stars overshines the city!Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN. U. K.

minimap