This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Nemes Nagy Ágnes: Storm (Vihar in English)

Portre of Nemes Nagy Ágnes

Vihar (Hungarian)

Egy ing rohan a réten.
Nap-éj-egyenlőségi viharban
a szárítókötélről elszökött,
s most rogy-rohan Medárd-zöld fű fölött
egy sebesült katona testtelen
koreográfiája.

Ott futnak ők. A vásznak.
Villámok torkolattüze alatt
már hadseregnyi végső mozdulat,
ahogy rohannak, zászlók, lepedők,
egy hasonlíthatatlan szisszenéssel
lehasadt orrvitorla, rongy,
a szünhetetlen zöld mezőben
bukóban, kelőben,
egy tömegsír legvégső vásznait
mutatják lobbanásaik.

Kilépek én, bár mozdulatlan,
körvonalamból kifutok,
s az árnyalatnyit áttetszőbb futó
elnyúlt testtel utánuk és közöttük,
s mint féleszű, ki elszállt madarát,
mint puszta fa, ki elszállt madarát
úgy hívja vissza nyujtott karral őket –
Most arcra buknak.
S egy fehérszárnyú, széles mozdulattal
egyszerre csap fel az egész sereg,
úgy csap fel, mint egy mozdulatlan ábra,
úgy csap fel, mint a test feltámadása,
egy vízről induló
öröklét, pisztolycsattanásra.

Utánuk nem marad
a réten, csak a hívó mozdulat,
s a fű sötétzöld színe. Tó.PublisherNemes Nagy Ágnes összegyûjtött versei 2. jav. kiad., Osiris Kiadó, 2003

Storm (English)

A shirt blows across the field
Freed from a clothes-horse
at the height of an Equinox,
stumbling now above Saint Swithin's Grass
it is the bodiless dance
of a veteran.

And there they go, the sheets
running under the recoil of lightning
in battalion manoeuvres
even as they flee - flags, sheets,
a top-sail, a rag - each
ripped to its own hissing sound
on the open green field
diving and rising
their movement unveils
the winding sheets of mass-graves.

Without moving, I step
outside my contour,
a somewhat more transparent runner
body taut behind among them
like a half-wit whose birds have flown
like a naked tree whose birds have flown
calling them back with my beckoning arms -
And now they fall.
And with a motion white-winged, wide,
the entire flock takes wing as one,
takes wing like an unmoving image
takes wing like the bodily resurrection,
eternity called up
from the water, at the crack of a gun.

Nothing left in the field but that beckon
and the dark green colour
of the grass. A pond.minimap