This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Varró Dániel: Email (Email in Czech)

Portre of Varró Dániel

Email (Hungarian)

Hát el vagyok egészen andalodva,
és gyönge szívem, ímé, reszketeg,
mióta éjjelente, hajnalonta
veled titokban ímélezgetek.

Nem kell megszólítás, se semmi cécó,
és az se baj, ha nincsen ékezet,
csak kebelembe vésődjék e négy szó,
hogy: Önnek új levele érkezett!

Az egész világ egy linkgyűjtemény,
az emberek, a tárgyak benne linkek,
bárhova kattintok, te tűnsz elém,
te vagy felvillanó websiteja mindnek.

Te dobogsz bennem, mint versben a metrum.
Föltettem háttérnek a képedet,
s míg körülöttünk szikrázik a chat room,
látlak, miközben vakon gépelek.

Hiába nem láttalak még, az embert,
ha minden betűd mégis eleven,
ha érezlek, mint kisujjam az entert…
Van nulladik látásra szerelem?Uploaded byBarna Otilia
Source of the quotationSzívdesszert
Publication date

Email (Czech)

Jsem zmámen, bez mučení přiznám ti tu,
mé vetché srdce trne, že se mejlí,
od těch dob, co si denně do úsvitu
po nocích tajně posíláme mejly. 

„Pa, pac a pusu!“ nenosí se, už ne,
a chybějící háčky, čárky kdo bys
hledal, když nitro pětice slov zažhne:
Ve schránce máte nepřečtený dopis!

Všechno je odkaz: lidé, předměty,
odkaz všech věků v odkazech se schová,
kamkoli kliknu, načteš se mně ty,
všeobjímající stránka webová.

Pulzuješ ve mně jako v básni metrum,
ty, mého monitoru tapeto,
a zatímco kolem nás jiskří chat-room,
zřím tě, tiskna klávesy naslepo.

Ač živou jsem tě ještě spatřit nesměl,
přesto mi žiješ v písmenech svých vět,
přesně tě cítím, jak můj malík enter...
Že by snad láska na nultý pohled?Uploaded byBarna Otilia
Source of the quotationwww.iliteratura.cz

minimap