Works

, ^
1 ^
A ^
A „Meredek Út” egyik példányára (English) – Radnóti Miklós
A bak jegye (German) – Balla Zsófia
A becsapódás helye (Slovak) – Zilahy Péter
A birka-iskola (English) – Weöres Sándor
A boldog szerelem (142.) [Minden vizek kicsapának...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (16.) [Más a világ ábrázatja...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (163.) [Ne csudáld, hogy majd minden szó...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (164.) [Minden nap új kellemekkel...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (171.) [Libyának homokjain...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (197.) [Kendericzék! fülemilék!] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (2.) [Musám te! ki zokogással...] (English) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (35.) [A bereknek gyors kaszási...] (English) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (35.) [A bereknek gyors kaszási...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (41.) [Tőle jönnek, hozzá térnek...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (51.) [A szokáshoz, emberekhez...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (53.) [Egy istenért, egy hazáért...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (87.) [Ez órának lejártával...] (German) – Kisfaludy Sándor
A bujdosó (English) – Radnóti Miklós
A csodatétel (XII. 31.) (Slovak) – Kálnoky László
A dalnok búja (Slovak) – Arany János
A dalnok egy királyra emlékezik (Serbian, Italian) – Sebestyén Péter
A Danaidák (English) – Babits Mihály
A Duna vallomása [video] (Slovak) – Ady Endre
A fájdalom természetéről, (English) – Tóth Krisztina
A fekete zongora [video] has audio (English, Polish, Slovak) – Ady Endre
A félelmetes angyal (English) – Radnóti Miklós
A gazdagság álma (Slovak) – Ady Endre
A gejzír (English) – Nemes Nagy Ágnes
A Gép Üdvözlése (Italian) – Sebestyén Péter
A gyermek és szivárvány (Slovak) – Arany János
A gyermekkor vége (Slovak, Serbian, Romanian, Italian) – Sebestyén Péter
A Halál a Ramblán (German) – Térey János
A Halál rokona [video] (Slovak) – Ady Endre
A halálról (English) – Weöres Sándor
A helyzet tisztázása (English, Italian, Serbian, Romanian) – Sebestyén Péter
A kékszakállú herceg vára [video] (English) – Balázs Béla
A képernyő imádása (German) – Balla Zsófia
A kesergő szerelem (7.) [Mint a szarvas, kit megére...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (13.) [Boldog vagy te, czifra madár!] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (22.) [A kutyáktól üldöztetvén...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (44.) [Mint előzi akaratom...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (47.) [Sok s nagy, a mit szenvedek én!] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (51.) [Midőn a hold világában...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (90.) [Hallottam én szép szavának...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (100.) [A világból kiszakadva...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (126.) [Napok jönnek, napok mennek...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (172.) [Téged látlak az egeknek...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (173.) [Elérem majd nyúgalmamat...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (176.) [Szelid Musák! jól tudom én...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (VII. ének) [Két szeme, szép arczúlatján...] (German) – Kisfaludy Sándor
A ködbe-fúlt hajók (Slovak) – Ady Endre
A költő Artemisz templomára emlékezteti faj- és sorstársait (Italian) – Sebestyén Péter
A költő hazája [video] (Slovak) – Arany János
A kürtösök szava (English) – Ady Endre
À la recherche… (English) – Radnóti Miklós
A Léda arany-szobra (Slovak) – Ady Endre
A lelkem oly kihalt, üres (English) – Kosztolányi Dezső
A madár fiaihoz (English) – Tompa Mihály
A magyarokhoz (I) (English) – Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz (II) (English) – Berzsenyi Dániel
A mai nap (Italian, Romanian, English, Slovak, Serbian) – Sebestyén Péter
A mártír éji dala (Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
A megvénhedt Isten (Slovak) – Petőcz András
A méh románca (Slovak) – Arany János
A mi időnkben (Italian, Serbian, English, Romanian) – Sebestyén Péter
A nemes (Slovak) – Petőfi Sándor
A Nyúl mint tolmács (English) – Lázár Ervin
a papírrepülő búcsúja [video] (Romanian, Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
a papírrepülő meséi 1. (Romanian, Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
a papírrepülő meséi 2. (Romanian, Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
a papírrepülő meséi 3. (Romanian, Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
a papírrepülő meséi 4. (Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
a papírrepülő meséi 5. (Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
a papírrepülő meséje (Italian) – Sebestyén Péter
A rab gólya (Slovak) – Arany János
A rablelkek (German) – Arany János
A régi panasz (German) – Arany János
A Sion-hegy alatt (English) – Ady Endre
A szamóca (German) – Csokonai Vitéz Mihály
A századvég költőihez (English) – Baka István
A szegény jobbágy (Slovak) – Arany János
A szép fegyverkovácsné elköszön a régi fiúktól (German) – Balla Zsófia
A szép leány (German) – Vörösmarty Mihály
A szeplő (German) – Csokonai Vitéz Mihály
A szerelem, a szerelem… (Slovak) – Petőfi Sándor
A szerelem sivataga has audio (Polish, German, English) – Pilinszky János
A szeretet természetéről (English) – Tóth Krisztina
A szomorúság pusztulása (Slovak) – Petőcz András
A szomszédok kara [video] (English) – Kemény István
A szonett (English) – Tandori Dezső
A te melegséged (German) – Ady Endre
A Tisza-parton has audio (German, Slovak) – Ady Endre
A tisztválasztás (German) – Ungvárnémeti Tóth László
A trubadúr elköszön Királynőjétől (Serbian, Italian) – Sebestyén Péter
A tudós macskája (Slovak) – Arany János
A tükör széttört (English) – Baka István
A válasz (Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
A varró leányok (Slovak) – Arany János
A világ (German) – Arany János
A virágnak megtiltani nem lehet… (Slovak) – Petőfi Sándor
A völgy emlékei (German) – Győrffy Ákos
A bánat? Egy nagy oceán (English) – Petőfi Sándor
A Biblia (Czech) – Nádas Péter
A birsalmasajtról (German) – Borbély Szilárd
A boldogság (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
A bor filozófiája (German, Slovak, Czech) – Hamvas Béla
Ábránd (German) – Vörösmarty Mihály
A büfti gének (German, English) – Parti Nagy Lajos
A bűn has audio (Slovak) – József Attila
A cinkos (Czech, English) – Konrád György
»Ádám, hol vagy?« (English) – Ady Endre
A darvaknak szól (German, English) – Balassi Bálint
Adáshiba: első szünetjel (Italian, English, Serbian) – Sebestyén Péter
Add nekem a szemeidet (German, Slovak) – Ady Endre
A diktatúrát élvezem (German) – Kukorelly Endre
Adj már csendességet (Polish, English) – Balassi Bálint
A Dunánál [video] (English, Polish, Slovak, German) – József Attila
A falak négyszögében (English) – Nagy László
A farkasok dala (Slovak, German, English) – Petőfi Sándor
A fekete város (Polish, Slovak) – Mikszáth Kálmán
A feleségem története. I. (German, Czech, English, Slovak) – Füst Milán
A feleségem története. II. (German, Czech, English) – Füst Milán
A fűzfa poeta gratulál őtet mellőzött egykori Maecénásának (English) – Kisfaludy Károly
A gólyához (English) – Tompa Mihály
A gólyakalifa (German, Czech) – Babits Mihály
Agonia christiana (German, English) – Pilinszky János
A Guttenberg-albumba (English, German) – Vörösmarty Mihály
A hetedik [video] has audio (German, Slovak, English) – József Attila
A Hindu énekekből (English) – Nemes Nagy Ágnes
A Hortobágy poétája has audio (Czech, German, English) – Ady Endre
Ajtófélfámon jel vagy (English) – Gergely Ágnes
Akarsz-e játszani (German) – Kosztolányi Dezső
A kezdet (German) – Kukorelly Endre
Aki el (Slovak) – Zilahy Péter
Aki rózsafát farag (Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
Akiket illet, megértik (XII. 28.) (Slovak) – Kálnoky László
A kiközösítő (Czech) – Déry Tibor
A kilencvenegyedik (English) – Faludy György
A körülmetélés (German, English) – Dalos, György
A közelítő tél has audio (English) – Berzsenyi Dániel
A kutyák dala (German, English) – Petőfi Sándor
A láthatatlan elem (English) – Vas István
A latin betűk (Czech) – Hajnóczy Péter
A látó (English) – Batsányi János
A látogató (German, Czech, English) – Konrád György
A legrövidebb novella (Czech, German, English, Polish, Slovak) – Darvasi László
Alfa és Omega (Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
A lírikus epilógja [video] (German, English) – Babits Mihály
Állampolgárság (Polish) – Határ Győző
Álmodott rím versbe szerkesztése (English) – Ferencz Győző
Álmom: az Isten (English) – Ady Endre
Álomi beszédem (Polish) – Nagy László
Álommalom (English) – Tóth Krisztina
Altató [video] has audio (English, Slovak) – József Attila
A magánossághoz (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
A magyar messiások (English) – Ady Endre
A magyar nemes (Czech, Slovak) – Petőfi Sándor
A magyar Ugaron (Polish, English) – Ady Endre
A mélypont ünnepélye (German, English) – Pilinszky János
A merengőhöz (German, English) – Vörösmarty Mihály
Ami hátravan (XII. 1.) (Slovak) – Kálnoky László
Ami örökre elveszett (XII. 19.) (Slovak) – Kálnoky László
Ami elmarad (Polish) – Bella István
Amikor rájössz milyen (Slovak) – Birtalan Balázs
Amióta... (German) – József Attila
Amit szivedbe rejtesz (English, German) – József Attila
[A múzeum kávéház teraszán hold kél vörösboros tűnődéseink…] (English) – Zalán Tibor
A nagy folyamat (German) – Várady Szabolcs
A nagyvárosban éltem, hol a börzék (German) – Kosztolányi Dezső
Anakamphos (German, English, Slovak) – Mészöly Miklós
András evangéliuma (German, English) – Kovács András Ferenc
A négyökrös szekér (German, English) – Petőfi Sándor
A népek atyja (English) – Orbán Ottó
Anitra meghalunk (English) – Tamkó Sirató Károly
Anna örök [video] (German) – Juhász Gyula
Annyi ábrándtól remegett a lelkem (German) – Kosztolányi Dezső
[a nőket kikről a verseket írjuk nem ismerjük. talán a ködök mögött...] (German) – Zalán Tibor
A Noszty fiú esete Tóth Marival (German) – Mikszáth Kálmán
Antarktisz hegyvidéke (Romanian, Italian) – Sebestyén Péter
Anyagyilkosság (German, Slovak) – Csáth Géza
Anyai lista (English) – Tóth Krisztina
Apa szíve (English, Polish) – Nagypál István
Apa barátai (Czech) – Kemény István
A Pál utcai fiúk (German, Czech, Slovak) – Molnár Ferenc
A Pál utcai fiúk (2.) (Polish) – Molnár Ferenc
A Pendragon legenda (Czech) – Szerb Antal
Apokrif [video] has audio (Polish, Czech, German) – Pilinszky János
Arany Jánoshoz (English) – Petőfi Sándor
Aranykoporsó (German, Slovak) – Móra Ferenc
Arany Lacinak (English) – Petőfi Sándor
Aranysárkány (Czech) – Kosztolányi Dezső
Arckép (English) – Radnóti Miklós
A reményhez (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Arról le kell majd mondani (German, English) – Kukorelly Endre
Ars Poetica [video] (English) – Weöres Sándor
Ars poetica (English) – Heltai Jenő
Ars poetica has audio (English, Czech, Slovak) – József Attila
Árva fiú (Slovak) – Arany János
A sötétről (English) – Szabó T. Anna
[asszonyom ma hullócsillagos az ég ma megint túl sok a megalvadt vér...] (German) – Zalán Tibor
A süketnéma kislány (English) – Vas István
A szabadsághoz (English) – Nemes Nagy Ágnes
A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából (részlet) (Polish) – Juhász Ferenc
[a szél az éjszaka a végtelen havazás talán ezek...] (German) – Zalán Tibor
A szent (Polish) – Thurzó Gábor
A szép teremtés (German, English) – Parti Nagy Lajos
A szőke ciklon (Czech, English) – Rejtő Jenő
A szomj [video] (German) – Nemes Nagy Ágnes
A szomszédban egy (German) – Kukorelly Endre
A táncok (German) – Berzsenyi Dániel
A természet vadvirága (Polish, Slovak) – Petőfi Sándor
A tihanyi ekhóhoz (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
A Tisza (Slovak, Czech, German, English) – Petőfi Sándor
Átkelés (German) – Győrffy Ákos
A tó (German) – Nemes Nagy Ágnes
A tölgyek alatt has audio (German) – Arany János
Áttűnés (Polish) – Határ Győző
Auschwitz (English) – Pilinszky János
A vaáli erdőben (English) – Vajda János
A valóság édessége (German, English) – Kukorelly Endre
A vén cigány (German, English, Polish) – Vörösmarty Mihály
A világ legszomorúbb zenekara (German, Slovak) – Darvasi László
A visszajáró (German) – Nemes Nagy Ágnes
Avraham Bogatir hét napja (German) – Kardos G. György
A walesi bárdok has audio (German, English) – Arany János
A XIX. század költői (Czech, German, English) – Petőfi Sándor
Az ágyam hívogat (English) – Ady Endre
Az álarcoshoz (Slovak) – Kálnoky László
Az Alföld [video] (German) – Petőfi Sándor
Az álmodó (XII. 23.) (Slovak) – Kálnoky László
Az álom (German) – Petőfi Sándor
Az alvó lovasok (English) – Nemes Nagy Ágnes
Az alvó Vénusz (German) – Térey János
Az én boldogítóm (Milliók közt sincs...) (German) – Kazinczy Ferenc
Az én magyarságom (English) – Ady Endre
Az esetleges (German) – Jász Attila
Az EU-regény (English, German) – Spiró György
Az isten balján (English) – Ady Endre
Az ítélet (English) – Székely Magda
Az ő képe (German) – Kazinczy Ferenc
Az obsitos és Napoleon (English) – Garay János
Az öregek faggatása (Czech) – Oravecz Imre
Az ős Kaján [video] has audio (Slovak) – Ady Endre
Az őszi lárma [video] (English) – Ady Endre
Az ünnep előérzete (German) – Balla Zsófia
Az Úr érkezése (English) – Ady Endre
Az 1984-es kijárat (English, German) – Kukorelly Endre
Az ajtó (German, English) – Szabó Magda
Az apostol (részlet) (English, Slovak) – Petőfi Sándor
Az aranyember (German, Slovak, Polish) – Jókai Mór
Azarel - Megszabadítottál a haláltól (German, English) – Pap Károly
Az autóvezető (Slovak) – Örkény István
Az elalvás nehézségei (English) – Rakovszky Zsuzsa
Az eltévedt lovas (English) – Ady Endre
Az emberek [video] (German, English) – Vörösmarty Mihály
Az ember tragédiája (German, English, Polish, Slovak) – Madách Imre
Az én menyasszonyom has audio (German, Slovak) – Ady Endre
Az Értől az Oceánig (German) – Ady Endre
Az estve (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Az idegen szemével (English) – Orbán Ottó
Az Ikszek (részlet) (Czech) – Spiró György
Az Illés szekerén has audio (English) – Ady Endre
Az isten háta mögött (German) – Móricz Zsigmond
Az nehéz súlyokat cipel (German) – Kukorelly Endre
Az ötödik pecsét (German) – Sánta Ferenc
Azt hiszem (Czech, Slovak) – Pilinszky János
Azt mondja aki él (German, English, Slovak) – Kukorelly Endre
Azután (German) – Balla Zsófia
Az út vége (German) – Garaczi László
B ^
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb (English) – Juhász Ferenc
Babylon egerei (English) – Babits Mihály
Bácsi, délen (English, German) – Kemény István
Bájoló [video] (English) – Radnóti Miklós
Balaton (English) – Nemes Nagy Ágnes
Balaton (English) – Tóth Krisztina
Balázsolás (English) – Babits Mihály
Bánat has audio (English) – József Attila
Bánja, hogy hajnalban kell a szerelmesétől elmenni (English, German) – Balassi Bálint
Bár Mátra-hegy lehetnék (részlet) (German) – Vitkovics Mihály
Barackfaág (German) – Rákos Sándor
Barangolók [video] (English) – Weöres Sándor
Barátomhoz (German) – Arany János
Barbár imádság (English) – Csoóri Sándor
Bartók Amerikában [video] has audio (English) – Szilágyi Domokos
Bécs, 1930 (English) – Faludy György
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette (German) – Balassi Bálint
Befordúltam a konyhára… (Slovak) – Petőfi Sándor
Beírtak engem mindenféle Könyvbe (English) – Kosztolányi Dezső
Béke, borzalom (English) – Radnóti Miklós
Beryx decadactilus (Czech) – Tóth Krisztina
Beszél a fákkal a bús őszi szél... (German) – Petőfi Sándor
Beteg szívemet hallgatod (German) – Ady Endre
Betegség, gyógyszerek: Élet ötven felé (German) – Orbán Ottó
Betlehemi királyok has audio (Slovak, English) – József Attila
Betömött szájjal, füllel (XII. 6.) (Slovak) – Kálnoky László
Betűk, sorok (German) – Pilinszky János
Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium! (German, English) – Kovács András Ferenc
Biztató (English) – József Attila
Bíztató (German) – Kalász Orsolya
Blaise Pascal emlékezetére (English, Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
Bogár (English) – Weöres Sándor
Boldog, szomorú dal (Czech, German) – Kosztolányi Dezső
Boldogság (Czech) – Varró Dániel
Bonfido Gatti első megkísértése (Serbian, Italian) – Sebestyén Péter
Borbála (English) – Varró Dániel
Borivóknak való (German, English) – Balassi Bálint
Brazil, Brazil!!! (German) – Esterházy Péter
Brodszkij-triptichon (English) – Petrőczi Éva
Búcsú (English) – Szabó Lőrinc
Búcsúja hazájától (German) – Balassi Bálint
Búcsúzás (German) – Berzsenyi Dániel
Budapest, százszorszép (German) – Kalász István
Bukj föl az árból (English) – József Attila
Burger King (English) – G. István László
Bútorok (English) – Mándy Iván
C ^
D ^
E ^
Éber-álomkép Mayával, gyerekkel (German) – Petri György
Édes Anna (German, English, Czech) – Kosztolányi Dezső
Édesem, tegyél (German) – Kukorelly Endre
Ég és föld (German) – Balla Zsófia
Egri csillagok (German, English) – Gárdonyi Géza
Egy angyal (Slovak) – Zilahy Péter
Egy exhumált tetem noteszéből (Slovak, Italian, English, Romanian) – Sebestyén Péter
Egy fénykép hátlapjára (Slovak) – Pilinszky János
Egy harci Jézus-Mária (English) – Ady Endre
Egy másik világ (English) – Weöres Sándor
Egy mondatban (German, English) – Kalász Orsolya
Egy régi Kálvin-templomban (English) – Ady Endre
Egy barackfára (English, Slovak) – Illyés Gyula
Egy családregény vége (Slovak, English) – Nádas Péter
Egyedül a tengerrel [video] has audio (English) – Ady Endre
[egyedül heversz a halott parton a homok kék lángjában elolvadnak...] (German) – Zalán Tibor
Egy egyiptomi sírkövön… (Czech) – Füst Milán
Egy estém otthon (German, Slovak) – Petőfi Sándor
Egyesülni jó (German) – Garaczi László
Egy gondolat bánt engemet... (German, English) – Petőfi Sándor
Egy gyógynövény-kert (German, English) – Kukorelly Endre
Egy hajszálrepedt fazék (Slovak, German, Polish) – Parti Nagy Lajos
Egy hosszú kávé (German, English) – Parti Nagy Lajos
Egyirányú utca (German, Polish) – Rakovszky Zsuzsa
Egy katonaének has audio (German, English) – Balassi Bálint
Egy katonaének, in laudem confiniorum - 'az „Csak búbánat” nótájára' has audio (English) – Balassi Bálint
Egy mondat anyai vállamon (Czech) – Esterházy Péter
Egy mondat a zsarnokságról has audio (English, German) – Illyés Gyula
Egy nap az élet (German) – Kemény István
Egy nő (English, Slovak, German) – Esterházy Péter
Egy pár vers (German) – Tandori Dezső
Egyszer csak (English) – Mezei András
Együgyű dal a feleségről (English) – Radnóti Miklós
Egy vendég Berlinben (German) – Kemény István
Egy zsinagóga leírása (German, English) – Kovács András Ferenc
Ein Traum (Italian, Slovak, Romanian, English, Serbian) – Sebestyén Péter
Éjfél (Polish) – Lászlóffy Aladár
Ekhnáton jegyzeteiből has audio (English) – Nemes Nagy Ágnes
El (German) – Kemény István
El a faluból (Slovak) – Ady Endre
Elbocsátó, szép üzenet has audio (English, German) – Ady Endre
Élektra (English) – Petri György
Élet és irodalom (Czech) – Esterházy Péter
Elfojtódás (English) – Kölcsey Ferenc
Ellentétes irányú metrók (English) – Tóth Krisztina
Elmondanám (Slovak) – Petőfi Sándor
Élni, míg élünk ... [video] (German) – Ady Endre
Előkészítő látogatás [video] (English) – Kemény István
Előszó has audio (English, German) – Vörösmarty Mihály
Első bornholmi elégia [video] (Romanian, Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
Első ecloga (English) – Radnóti Miklós
Email (Czech) – Varró Dániel
Ember az embertelenségben (German) – Ady Endre
Emberek (English) – József Attila
Emberszag (English) – Szép Ernő
Emlékezés egy nyár-éjszakára has audio (English) – Ady Endre
Emlékezet (German) – Szemere Pál
Emlékiratok könyve (German, English, Slovak) – Nádas Péter
Emlények has audio (German) – Arany János
En philosophe (German) – Arany János
Enciklikák (Italian, English, Serbian) – Sebestyén Péter
Én nem engedlek (German) – Kukorelly Endre
Enteriőr (Polish) – Kovács András Ferenc
Enyhülés (English, Slovak) – Arany János
Epepe (Polish) – Karinthy Ferenc
Epilogus (Polish, German) – Arany János
Epilógus [video] (English) – Kemény István
Erdélyi töredék (German, English) – Kovács András Ferenc
Eredet (Italian) – Sebestyén Péter
Erőltetett menet [video] (English, German) – Radnóti Miklós
És Christophorus énekelt (German, English) – Kovács András Ferenc
Esik (English) – Rakovszky Zsuzsa
Esős nyár (Czech) – Tóth Krisztina
Esti imádság (English) – Gergely Ágnes
Esti kérdés [video] (Czech, Polish, German, English, Slovak) – Babits Mihály
Esti sugárkoszorú (German) – Tóth Árpád
Eszmélet [video] (German, English) – József Attila
Európa (German, English) – Kosztolányi Dezső
Europink (English, German) – Parti Nagy Lajos
Évek, ti még jövendő évek [video] (Slovak) – Arany János
Évnapra (German) – Arany János
Évszakok (English) – Juhász Ferenc
Excommunicatio (Italian) – Sebestyén Péter
Exit (Italian, English) – Sebestyén Péter
Ez az élet... (German) – Arany János
F ^
G ^
H ^
H. Diotima (German) – Kukorelly Endre
Ha a szemem lefogták (Slovak) – Ady Endre
Ha vihar jő a magasból* (English) – Weöres Sándor
Háborús napló (English) – Radnóti Miklós
Haikuk a vörös jóslatokból [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
Haikuk egy kellemetlen vasárnapon [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
Haikuk Musashi Úr arany-éveiből [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
Haikuk Musashi Úr nyugtalan délutánján [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
Haj, száj, szem (German) – Vörösmarty Mihály
Hajnali lány (Slovak) – Z. Németh István
Hajnali részegség [video] (Czech, English, German) – Kosztolányi Dezső
Hálaének (German) – Kassák Lajos
Halak a hálóban (English) – Pilinszky János
Halál házasító (részletek) (English) – Szabédi László
Halárus (English) – G. István László
Hälfte des Lebens (German) – Kukorelly Endre
Halk, talmi vers az irodalom házához (German, English) – Parti Nagy Lajos
Halotti beszéd has audio (English, German) – Kosztolányi Dezső
Halotti beszéd és könyörgés (1192–1195 között) (English) – Nyelvemlékek
Hanem (German) – Jász Attila
Hangyaboly (13. fejezet) (English, Slovak) – Kaffka Margit
Hangyaboly (8. fejezet) (Slovak, Polish) – Kaffka Margit
Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja (Italian, English) – Sebestyén Péter
Harbach 1944 (English, German) – Pilinszky János
Harc a Nagyúrral [video] (Slovak) – Ady Endre
Harmadik bornholmi elégia [video] (Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
Harmadik ecloga (English) – Radnóti Miklós
Harminc év mulva (German) – Arany János
Harmonia Cælestis (131, 132) (Slovak, Czech, Polish) – Esterházy Péter
Harmonia Cælestis (141) (German, Czech, English, Slovak, Polish) – Esterházy Péter
Harmonia Cælestis (172) (German, English) – Esterházy Péter
Három őszi könnycsepp [video] (English) – Ady Endre
Három Ifjú Éneke (English) – Borbély Szilárd
Háry János bordala (English) – Baka István
Határok (English) – Szilágyi Domokos
Havak éve (English) – Tóth Krisztina
Hazafelé (German) – Várady Szabolcs
Hazai szakaszok (German) – Kukorelly Endre
Hazajöttél, a szonettek meg strandra mentek (German, English, Czech, Slovak) – Parti Nagy Lajos
Hazátlanul (Czech) – Határ Győző
Hegeso sírja (English) – Babits Mihály
Hegyen űlök (German) – Petőfi Sándor
Héja-nász az avaron [video] has audio (German, English, Slovak) – Ady Endre
Hely és idő (Romanian, Italian, English, Serbian) – Sebestyén Péter
Hetedik ecloga [video] (German, English) – Radnóti Miklós
Hetedik szimfónia (English) – Weöres Sándor
Hétfő (Egy hatalmas, szürke gömböt…) (German) – Szijj Ferenc
Heuréka (Slovak) – Birtalan Balázs
Híd-avatás has audio (Czech, Polish, German) – Arany János
Hideg napok (Polish, Czech) – Cseres Tibor
Himnusz (Polish, German, English) – Kölcsey Ferenc
Himnusz minden időben [video] (Czech) – Nagy László
Hívogató (German) – Tóth Árpád
(English) – Orbán Ottó
Hogy tűz ne hulljon (English) – Székely Magda
Hogy Júliára talála így köszöne neki has audio (German, Polish, English) – Balassi Bálint
Hold és tanya (English) – Weöres Sándor
Holdbanán (English, German) – Parti Nagy Lajos
Hölderlin has audio (German) – Pilinszky János
Holdfényt vetettem* has audio (English) – Weöres Sándor
Honfidal (Slovak) – Petőfi Sándor
Horác (English) – Berzsenyi Dániel
Horatius születésnapja (Czech) – Orbán Ottó
Horgodra tűztél, uram (Polish, German, English) – Petri György
Hortobágyi kocsmárosné (Czech, Slovak) – Petőfi Sándor
Hosszú az Úristen (English) – József Attila
Hozzád, ki olvasod (Polish) – Petri György
Húsz év múlva (Polish, English, German) – Vajda János
I ^
J ^
K ^
Kaddis a meg nem született gyermekért (Czech, Slovak) – Kertész Imre
Karácsonyi szekvenciák (English) – Borbély Szilárd
Karmazsin Király [video] (Italian) – Sebestyén Péter
Karóval jöttél [video] (German, English, Polish, Slovak) – József Attila
Kasszazárás (Slovak) – Birtalan Balázs
Kedd (Néhány madár…) (German) – Szijj Ferenc
Kedves Bópeer…! (Czech) – Déry Tibor
Kegy (English) – Petri György
Kék szemek (English) – Mezei András
Kék szín (English) – Kukorelly Endre
Keret és tükör (German, English) – Kukorelly Endre
Kérvény (English) – Kornis Mihály
Kései sirató [video] (German, English) – József Attila
Keserű (English) – József Attila
Keserű pohár (English, German) – Vörösmarty Mihály
Kész a leltár [video] (Czech, German, English) – József Attila
Két karodban (German, English) – Radnóti Miklós
Két vélemény (Slovak) – Birtalan Balázs
Kétsoros (English, Serbian) – Sebestyén Péter
Kettősverseny (English) – Gergely Ágnes
Kháron ladikján (Polish) – Illyés Gyula
Ki-be ugrál… (English) – József Attila
Kiáltozás [video] (English) – József Attila
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott (English) – Balassi Bálint
Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől (German, English) – Balassi Bálint
Kicsit majd kevesebbet járkálok (Polish) – Kukorelly Endre
Ki nem gyanakszik (German) – Kukorelly Endre
Királyi gyakorlatok (German) – Kukorelly Endre
Királyok hajdani kertje (German) – Borbély Szilárd
Kis majom (English) – Kemény István
Kis nyelvtan (German) – Radnóti Miklós
Kis éjizene (German, English) – Pilinszky János
Kísértések (Italian, English, Serbian) – Sebestyén Péter
Kísértetek (German) – Rakovszky Zsuzsa
Kis Magyar Pornográfia (Czech) – Esterházy Péter
Kisztő ének (German) – Faludi Ferenc
Ki viszi át a Szerelmet [video] has audio (Czech, Polish, Slovak) – Nagy László
Kivizsgálás (Slovak) – Fellinger Károly
Klárisok has audio (English) – József Attila
Kőbölcsőm körül (English) – Orbán Ottó
Köd (Polish) – Fekete István
Kő hull apadó kútba (Polish) – Szilágyi István
Kolozsvári éjjel (English) – Áprily Lajos
Költészetem (English) – Kassák Lajos
Költészettankák (German, English) – Kovács András Ferenc
Költő a huszadik században (German) – Kosztolányi Dezső
Kommentár a szavakhoz (Serbian, Romanian, Italian) – Sebestyén Péter
Konstancinápoly (English, German) – Csokonai Vitéz Mihály
Könyörög Istennek, hogy bujdosásában... (German, English) – Balassi Bálint
Koportos (Polish) – Balázs József
Kosmopolita költészet (Czech, English) – Arany János
Kőtábla (English) – Székely Magda
Kotyogó-kő egy korsóban (English) – Tandori Dezső
Köznapok, emblémák (Slovak) – Birtalan Balázs
Közös ebéd (English) – G. István László
Között (German, English, Czech) – Nemes Nagy Ágnes
Krisztus-kereszt az erdőn [video] (English) – Ady Endre
Küld egy mosolyt (English) – Tóth Krisztina
Kuli has audio (English, Czech) – Weöres Sándor
Külvárosi éj [video] (English, Slovak) – József Attila
küszöbök (German) – Kalász Orsolya
Kutya (Czech) – Tóth Krisztina
L ^
M ^
Macskajáték (Czech, Slovak) – Örkény István
Madár (German) – Nemes Nagy Ágnes
Madrigálszezon (German, English) – Kovács András Ferenc
Magányban (German) – Arany János
Magasiskola (German) – Mészöly Miklós
Magyar fa sorsa (English) – Ady Endre
Magyar jakobinus dala has audio (English) – Ady Endre
Magyarok (Polish) – Balázs József
Magyarok (English) – Weöres Sándor
Magyarország, a határon (English) – Faludy György
Majd (German) – Jász Attila
Majomország [video] (English) – Weöres Sándor
Makra (German) – Kertész Ákos
Mama [video] has audio (German, Slovak, English) – József Attila
Március (Czech, English) – József Attila
Március (English) – Áprily Lajos
Márciusban a mólón (Slovak) – Birtalan Balázs
Marcus Aurelius (German, English) – Kosztolányi Dezső
Mária (English) – Radnóti Miklós
Mariann a kádban (German) – Nadányi Zoltán
[már mindent megtehetsz velem csak szeretned nem szabad. nagy kertben...] (German) – Zalán Tibor
Mártír (English) – Székely Magda
Második bornholmi elégia [video] (Romanian, Italian, Serbian, English) – Sebestyén Péter
Második ecloga [video] (English) – Radnóti Miklós
Mátyás anyja (Czech, Slovak) – Arany János
Mécsvivő ember (English) – Weöres Sándor
Medáliák (German) – József Attila
Meddő-órán (German) – Arany János
Még alig volt reggel… (German) – Petőfi Sándor
Még szorítással így viselem (German) – Kalász Orsolya
Még egyszer Lillához (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Meghalálok (German) – Németh Gábor
Meghalni (English) – Weöres Sándor
Megkezdett szépség. Az ikonfestés szabályai (German) – Jász Attila
Megmaradás (English) – Páskándi Géza
Megvakulok? (English) – Faludy György
Megy a juhász a szamáron (Slovak) – Petőfi Sándor
Mellkasi CT (Slovak) – Fellinger Károly
Mélyebb, távoli (German) – Győrffy Ákos
Mennyből az angyal (English) – Márai Sándor
Mert dalaimnak… (German) – Heltai Jenő
Mert engem szeretsz (English) – Ady Endre
Mért is tettem? (English) – Ady Endre
Merülő Saturnus has audio (English) – Weöres Sándor
Messze alszik (German) – Győrffy Ákos
Messze, messze [video] (Czech, Slovak) – Babits Mihály
Metszet (English) – Kányádi Sándor
Meztelen lányok (XII. 3.) (Slovak) – Kálnoky László
Mi lesz ebből? (English) – Dsida Jenő
Mi újság van Északon? (Slovak) – Z. Németh István
|Mi volnék?| (English) – Weöres Sándor
Michelangelo utolsó imája (English) – Faludy György
Mikes (English) – Lévay József
Mikor az uccán átment a kedves (German) – József Attila
Milyen volt… [video] (German) – Juhász Gyula
Mindig van remény (German, Slovak, Czech, English) – Örkény István
Mindvégig (German) – Arany János
Minek nevezzelek? (English, German) – Petőfi Sándor
Minnyihez (German) – Kazinczy Ferenc
Mint a bika (English) – Radnóti Miklós
Mint kémnek lenni Estorilban (German) – Térey János
Mintha... (Slovak) – Zilahy Péter
Mire jó a tenger (German, English) – Kukorelly Endre
Mire megjössz [video] has audio (German, English) – Pilinszky János
Mit csinálunk? (German) – Arany János
Mit kell tudnia Istennek? (German) – Kántor Péter
Mohács (English) – Kisfaludy Károly
Mondd, mit érlel… (English) – József Attila
Mondogatnivaló (English) – Petri György
Mostan színes tintákról álmodom (English, German) – Kosztolányi Dezső
Most harminckét éves vagyok (English) – Kosztolányi Dezső
[most írom leglágyabb versemet amikor már nem szerethetsz szerelemmel...] (German) – Zalán Tibor
Műmenyasszony és twist-pulóver (English, Czech) – Parti Nagy Lajos
Musashi Úr a kolostorban [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
Musashi úr hazatér (Italian) – Sebestyén Péter
Musashi Úr kilenc halála [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
N ^
Nagycsütörtök (English) – Dsida Jenő
Nagy Imréről (English) – Petri György
Nagy lakodalmak ideje (Polish) – Szőcs Géza
Nagyon fáj [video] (German, Slovak, English) – József Attila
Nagyvárosi ikonok (English, German) – Pilinszky János
Napló (German) – Pilinszky János
Napoleonhoz (English) – Berzsenyi Dániel
(navigare neszesszer est) (German, English) – Parti Nagy Lajos
Ne hidd! [video] (English) – Szép Ernő
Ne féljetek (German, Czech, Polish) – Jókai Anna
Négy mondat a hegyről és a tóról (German) – Győrffy Ákos
Negyedik bornholmi elégia [video] (Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
Negyedik ecloga [video] (English) – Radnóti Miklós
Négysoros has audio (Czech, English, German, Slovak) – Pilinszky János
Néhai Vajda János (English) – Ady Endre
Nem akar (German) – Jász Attila
Nem mehetek hozzád [video] (English) – Ady Endre
Nem tudhatom… [video] (English) – Radnóti Miklós
Nem egészen úgy van mint a falvédőn (German) – Kukorelly Endre
Nem emel föl (German, Slovak) – József Attila
Nem én kiáltok has audio (English) – József Attila
[nem haragszom csak a felnyitott zongorafedelek vetnek árnyékot...] (German) – Zalán Tibor
Nem lehet, mivel tilos (German) – Kukorelly Endre
Nemzeti dal (English, German, Slovak) – Petőfi Sándor
Ne pirkadjon. Ne legyen pirkadat (German) – Kukorelly Endre
Nézz, Drágám, kincseimre (English) – Ady Endre
Niki (Polish, German) – Déry Tibor
Nyár, némafilm (English, German) – Parti Nagy Lajos
Nyelvtanlecke (German, English) – Kovács András Ferenc
Nyolc sor (English) – Ladányi Mihály
Nyolcadik ecloga (English) – Radnóti Miklós
[nyugodj meg a múzsák is itt lesznek időre keresztbe tett lábbal ülnek...] (German) – Zalán Tibor
O ^
P ^
R ^
S ^
Sár (Slovak) – Petri György
Sárkány-paripa (English) – Weöres Sándor
Sarusok (German) – Göncz Árpád
Sas (English) – József Attila
Sátántangó (Czech, German) – Krasznahorkai László
Sem emlék sem varázslat (English) – Radnóti Miklós
Semmi, semmi (German) – Tolnai Ottó
Semmiért egészen (Czech, Polish) – Szabó Lőrinc
Sem utódja, sem boldog őse has audio (Czech, Polish, German, English) – Ady Endre
Senkid, barátod (English) – Csoóri Sándor
Senkiföldrajz (German, English, Polish) – Kovács András Ferenc
Sétálnak, kiülnek a parkba (German, English, Slovak) – Kukorelly Endre
Sikoly (Slovak) – Fellinger Károly
Sír (a) felirat (English) – Rejtő Jenő
Siralmas énnéköm... (English) – Bornemisza Péter
Siremlék (English) – Babits Mihály
Sírkő helyett (English) – Ország-Land, Thomas
sms (Czech) – Varró Dániel
sms #2 (Czech) – Varró Dániel
sms #6 (Czech) – Varró Dániel
Soha egy szót se (Czech) – Tóth Krisztina
Soha mégegy kert (English) – Weöres Sándor
Sokféle városom (English) – Gömöri György
Sorakozó (Italian) – Sebestyén Péter
Sors, nyiss nekem tért... (English) – Petőfi Sándor
Sorstalanság (German, English, Slovak, Polish, Czech) – Kertész Imre
Strand (Slovak) – Kukorelly Endre
Struggle for life has audio (English) – Karinthy Frigyes
Suttogás a sötétben has audio (English) – Weöres Sándor
Szabad gyakorlatok 1. (Romanian, Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
Szabad gyakorlatok 2. (Italian, Romanian, Serbian, Slovak) – Sebestyén Péter
Szabadság, szerelem (Slovak, German) – Petőfi Sándor
Szakadék (English) – Székely Magda
Szakmai önérzet (Slovak) – Örkény István
Szárny nélkül (English) – Weöres Sándor
Szegény ember vízzel főz (XII. 25.) (Slovak) – Kálnoky László
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Szélfogó (Slovak) – Fellinger Károly
Szellemek utcája (German) – Füst Milán
Szem hatalma (German) – Kisfaludy Károly
Szembesítés (German) – Lengyel József
(szemtenger) (German) – Jász Attila
Széndioxid (English) – Nemes Nagy Ágnes
Szent Margit legendája (English) – Ady Endre
Szent együgyűség (English) – Határ Győző
Szentpéterváron újra (English) – Baka István
Szép? (German) – Kukorelly Endre
Szép Ilonka (German, English) – Vörösmarty Mihály
Szeptemberi áhítat has audio (English, German) – Kosztolányi Dezső
Szeptember végén (English, German, Polish, Slovak) – Petőfi Sándor
Szerda (A kereszteződésben a pánik…) (German) – Szijj Ferenc
Szerda (A végállomáson abroncsmintás…) (German) – Szijj Ferenc
Szerda (Ez az ablakban megülő napfény…) (German) – Szijj Ferenc
Szerelem (Polish, German, English) – Déry Tibor
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Szerelmes vers (English) – Faludy György
Szeress engem, Istenem (English) – Ady Endre
Szeretném, ha szeretnének has audio (English, German) – Ady Endre
Szicílai védelem (Serbian, Italian, Romanian) – Sebestyén Péter
Szigetek (XII. 2.) (Slovak) – Kálnoky László
Szikvója-erdő (English) – Nemes Nagy Ágnes
Szilveszter (English) – Tóth Krisztina
Szindbád (English) – Krúdy Gyula
Szindbád [video] (Slovak) – Fellinger Károly
Szindbád - Rozina (Czech, English) – Krúdy Gyula
Színek és évek (English, Slovak) – Kaffka Margit
Szmrty vagy amit akartok (German) – Garaczi László
Szobrok (English, Polish) – Nemes Nagy Ágnes
Szöcskék a harangon (English) – Nagy László
Szódalovaglás. Részlet (German) – Parti Nagy Lajos
Szőke Panni (Slovak) – Arany János
Szökevények a fák közt (German) – Dsida Jenő
[szólítom magam: anyádnak írj verset mely nem hasonlít rád de...] (German) – Zalán Tibor
Szondi két apródja has audio (German, English, Slovak) – Arany János
Szondy utcai helyzet (German) – Kukorelly Endre
Szonett, gyönge csattanóval (Slovak) – Kálnoky László
Szörnyű idő... (English) – Petőfi Sándor
Szösz néne (Túl a Maszat-hegyen. Muhi Andris és a pacák birodalma, részlet) (English) – Varró Dániel
Szózat (English, German) – Vörösmarty Mihály
Születésnap (Slovak) – N. Ullrich Katalin
Születésnapomra has audio (Slovak, Polish, German, English) – József Attila
Szülőföldemen (English) – Petőfi Sándor
T ^
Táj (German) – Győrffy Ákos
Tajtékos ég [video] (English) – Radnóti Miklós
Találkozás a József téren (German, English) – Szőcs Géza
Tamburás öreg úr (German) – Arany János
Tanár úr kérem (German) – Karinthy Frigyes
Tanuljunk idegen nyelveket! (German, Czech, English, Slovak) – Örkény István
Tanúvallomás (English) – Mezei András
tárlat (c'est la vie...) (Slovak) – N. Ullrich Katalin
Társuk leszek (German) – Szabó Lőrinc
Tartózkodó kérelem has audio (English, German) – Csokonai Vitéz Mihály
Tavasz (English) – Faludi Ferenc
Te Atya ég, János (Slovak) – Fellinger Károly
Tedd a kezed has audio (German) – József Attila
Tegnap és ma (English) – Radnóti Miklós
Téli éjszaka (German) – József Attila
Télutó Amherstben (English) – Gergely Ágnes
Temetőben (German) – Arany János
Tenger Könnyek Csillaga (English) – Borbély Szilárd
Teremtmények (English) – Ladányi Mihály
Testamentum (English) – Baka István
Testvérek (German) – Illyés Gyula
Tetemre hívás (Slovak) – Arany János
Tétova óda [video] (English) – Radnóti Miklós
Thomas Mann üdvözlése (Czech, German, English, Polish) – József Attila
Tiszta szívvel [video] has audio (German, Czech, Slovak, English) – József Attila
Titania (German) – Kovács András Ferenc
Tíz év után (German) – Balla Zsófia
Tizennégy sor (German) – Zelk Zoltán
Tizennégy Budapest-sor (German) – Kukorelly Endre
Több ismeretlenes álom (English) – Kemény István
Töredék (English) – Radnóti Miklós
Torony és tövis (German, English) – Kovács András Ferenc
Torzó - 1992 (German, English) – Kovács András Ferenc
Tóték (Polish, Czech, English, Slovak) – Örkény István
Transzcendens etűd (English) – Gergely Ágnes
Trapéz és korlát has audio (German, English) – Pilinszky János
Tudod, hogy nincs bocsánat [video] (German, English) – József Attila
Tüdőgyúladásomról (English, German) – Csokonai Vitéz Mihály
tűrésfok (German) – Kalász Orsolya
Tűz (English) – Nagy László
U ^
V ^
V. László (Czech, Slovak) – Arany János
Vadászat, lagzi, télidő (German, English) – Kovács András Ferenc
Vadszőlő (English) – Baka István
[valakiért a várost most tűvé teszed ismét és rettegsz...] (German) – Zalán Tibor
Valaki jár a fák hegyén [video] (English, Slovak) – Kányádi Sándor
Valaki követ álmodik (English, German) – Kovács András Ferenc
Válasz Petőfinek (German, English) – Arany János
Választás (English) – Mezei András
Vallomás a városhoz (English) – Csoóri Sándor
Válóok (English, Italian, Serbian) – Sebestyén Péter
Van egy ív (German) – Győrffy Ákos
Városom (German) – Fazekas István
Vásárban (German) – Arany János
Vasárnap (Az érzékelhetetlen dagály boldogsága…) (German) – Szijj Ferenc
Vasárnap (Vigyázni kell…) (German) – Szijj Ferenc
Vasco Nùnez de Balboa kijut a Csendes-óceánhoz (Italian, English) – Sebestyén Péter
Végrendelet (English) – Eötvös József
Végül (English) – József Attila
Vén diák üdvözlete (English) – Ady Endre
Vér és arany [video] (Slovak) – Ady Endre
Veremben (English) – Gergely Ágnes
Veresmart [video] (English) – Radnóti Miklós
"Verweile Doch!" (German) – Balla Zsófia
Vihar (German, English, Czech) – Nemes Nagy Ágnes
Vihar előtt (English) – Radnóti Miklós
Világlátott egérke (English) – Kányádi Sándor
világot jelentő kezek (German) – Kalász Orsolya
Világot járó hideglelés (English) – Csoóri Sándor
Vissza az égbe (Czech) – Tandori Dezső
Visszatekintés (German, English) – Arany János
Viszlát (German) – Németh Gábor
Vízkereszt előtt (Italian, English) – Sebestyén Péter
Vojtina ars poétikája (részlet) (English) – Arany János
W ^
X ^
Y ^
Z ^
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap