This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of N. Ullrich Katalin, Translations from Hungarian

Image of N. Ullrich Katalin
N. Ullrich Katalin
(1951–)

Translations

22 December, 1970 (English) ⇐ Pilinszky János :: 1970. december 22. (Hungarian)
2x2 (English) ⇐ Fodor Ákos :: 2x2 (Hungarian)
A Belated Flower For Ilona Legeza's Tomb (English) ⇐ Pintér Tibor :: Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára (Hungarian)
A Dreamt Rhyme Put Into Verse (English) ⇐ Ferencz Győző :: Álmodott rím versbe szerkesztése (Hungarian)
A Ground For Divorce (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Válóok (Hungarian)
A New Grade of Crisis (English) ⇐ Fodor Ákos :: Újabb válság-fok (Hungarian)
A Partly Kissed Kiss (English) ⇐ Ady Endre :: Félig csókolt csók (Hungarian)
A Piece Of Poetry (English) ⇐ Pilinszky János :: Költemény (Hungarian)
A Scaffold In Winter (English) ⇐ Pilinszky János :: Vesztőhely télen (Hungarian)
A Side-Glance Is Enough (English) ⇐ Csukás, István :: Elég egy oldalpillantás (Hungarian)
A Tale About How People Love (English) ⇐ Somlyó György :: Mese arról, ki hogyan szeret (Hungarian) [video]
About My Ladybird (English) ⇐ Eörsi István :: Katicabogaramról (Hungarian)
Above Hibernitia On The Mountain (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Hibernitia felett a hegyen (Hungarian)
Absence (English) ⇐ Pintér Tibor :: Hiány (Hungarian)
Accident (English) ⇐ Pilinszky János :: Baleset (Hungarian)
Adults (English) ⇐ Fodor Ákos :: A felnőttek (Hungarian)
Advice (English) ⇐ Fodor Ákos :: Útravaló (Hungarian)
(after funeral) (English) ⇐ Benő Attila :: (temetés után) (Hungarian)
All The Rest Is Mercy (English) ⇐ Pilinszky János :: A többi kegyelem (Hungarian)
An Exercise (English) ⇐ Fodor Ákos :: Egy gyakorlat (Hungarian)
And I'll Watch (English) ⇐ Pilinszky János :: Majd elnézem (Hungarian)
And I’ll Smile (English) ⇐ Demény Ottó :: És mosolygok (Hungarian)
And Yet (English) ⇐ Pilinszky János :: Mégse (Hungarian)
Angry For And Not Against You (English) ⇐ József Attila :: Érted haragszom, nem ellened (Hungarian)
Answer (English) ⇐ Pilinszky János :: Felelet (Hungarian)
(Ap)peal* (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Szó (Hungarian)
Application (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: Kérvény (Hungarian) [video]
Ars Poetica (English) ⇐ Fodor Ákos :: Ars poetica (Hungarian)
[As the sea] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Ahogy a tenger] (Hungarian)
Asynchronous (English) ⇐ Fodor Ákos :: Aszinkron (Hungarian)
At The Nearby Table (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: A szomszéd asztalnál (Hungarian)
Attraction (English) ⇐ Pintér Tibor :: Vonzás (Hungarian)
Autumn (English) ⇐ József Attila :: Ősz (Hungarian)
Autumn Card (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Őszi anzix (Hungarian)
Autumn Sketch (English) ⇐ Pilinszky János :: Őszi vázlat (Hungarian)
Axiom (Besides love) (English) ⇐ Fodor Ákos :: Axióma [A szeretésen] (Hungarian)
Axiom (whereso) (English) ⇐ Fodor Ákos :: Axióma (ahol) (Hungarian)
Backwards (English) ⇐ Pilinszky János :: Visszafele (Hungarian)
Bad Exposure (English) ⇐ Pilinszky János :: Rossz fölvétel (Hungarian)
Ballad (English) ⇐ József Attila :: Ballada (Hungarian)
Barbarian Autumn Lines (detail) (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Barbár őszi vers (részlet) (Hungarian)
Barefooted Psyche (English) ⇐ Tóth Imre :: Mezítlábas Psyché (Hungarian)
[Bars? wall?] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Rács? fal?] (Hungarian)
Basho-Hommage (English) ⇐ Fodor Ákos :: Basho-hommage (Hungarian)
Be Not Afraid (English) ⇐ Jókai Anna :: Ne féljetek (Hungarian)
Before (English) ⇐ Pilinszky János :: Mielőtt (Hungarian)
Before Epiphany (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Vízkereszt előtt (Hungarian)
Begging To Stay (English) ⇐ Rafi Lajos :: Marasztaló (Hungarian)
(belated spring) (English) ⇐ Benő Attila :: (megkésett tavasz) (Hungarian)
Bird (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Madár (Hungarian)
Blessed (English) ⇐ Mezey Katalin :: Boldog (Hungarian)
blue (English) ⇐ Röhrig Géza :: kék (Hungarian)
Book Of The Old (detail) (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: Öregek könyve (részlet) (Hungarian) [video]
(book) (English) ⇐ Benő Attila :: (könyv) (Hungarian)
Broadcasting Failure: First Interval Signal (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Adáshiba: első szünetjel (Hungarian)
Catching Sight Of His Homeland (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Mikor szülőföldje határát megpillantja (Hungarian)
(charity) (English) ⇐ Benő Attila :: (jótékonykodás) (Hungarian)
Christmas (Church Bells Chiming...) (English) ⇐ Ady Endre :: Karácsony (Harang csendül) (Hungarian)
Church Tower (English) ⇐ Fodor Ákos :: Templomtorony (Hungarian)
Circus Maximus (English) ⇐ Fodor Ákos :: Circus Maximus (Hungarian)
City (English) ⇐ Bari Károly :: Város (Hungarian)
Civilization (English) ⇐ Fodor Ákos :: Civilizáció (Hungarian)
Cold Wind (English) ⇐ Pilinszky János :: Hideg szél (Hungarian)
Coming New Year (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Új esztendő (Hungarian)
Conceal The Miracle (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Rejtsétek el a csodát (Hungarian)
Confession (English) ⇐ Fodor Ákos :: Vallomás (Hungarian)
Continuity (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Folytonosság (Hungarian)
Crater (English) ⇐ Pilinszky János :: Kráter (Hungarian)
Crime And Punishment (English) ⇐ Pilinszky János :: Bűn és bűnhődés (Hungarian)
Dawn In A Southern Town (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Hajnal felé egy déli városban (Hungarian)
De Profundis (English) ⇐ Sebestyén Péter :: De profundis (Hungarian)
Dearer Homeland (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Kedvesebb hazát (Hungarian)
Deathly Villanelle (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Halálos villanella (Hungarian)
Dedication (English) ⇐ Áprily Lajos :: Ajánlás (Hungarian)
Dénouement (English) ⇐ Pilinszky János :: Végkifejlet (Hungarian)
Diamond (English) ⇐ József Attila :: Gyémánt (Hungarian)
Did you know? (English) ⇐ Grecsó Krisztián :: Tudta? (Hungarian)
Difference (English) ⇐ Pilinszky János :: Különbség (Hungarian)
(Don't be hasty...) (English) ⇐ József Attila :: (Ne légy szeles…) (Hungarian)
Done (English) ⇐ Pintér Tibor :: Kész (Hungarian)
Drama (English) ⇐ Fodor Ákos :: Dráma (Hungarian)
Drawing Off (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Távolodóban (Hungarian)
Earlier Finger-work (English) ⇐ Ferencz Győző :: Régebbi ujjgyakorlat (Hungarian)
Educational Guidance (English) ⇐ Fodor Ákos :: Nevelési tanácsadó (Hungarian)
Ein Traum (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Ein Traum (Hungarian)
Encounters (English) ⇐ Pilinszky János :: Találkozások (Hungarian)
Encyclicals (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Enciklikák (Hungarian)
Enough (English) ⇐ Pilinszky János :: Elég (Hungarian)
Entirely And For Nothing (English) ⇐ Szabó Lőrinc :: Semmiért egészen (Hungarian)
Epilogue (English) ⇐ Pilinszky János :: Utószó (Hungarian)
Epilogue (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Epilógus (Hungarian)
Epitaph (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Sírfelirat (Hungarian)
Eternity (English) ⇐ Weöres Sándor :: Öröklét (Hungarian)
Evening (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Este (Hungarian)
Evening Blackbird (English) ⇐ Hárs Ernő :: Esti rigó (Hungarian)
Evening Defence Speech Of A Bachelor (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Agglegény esti védőbeszéde (Hungarian)
Evening Halo (English) ⇐ Tóth Árpád :: Esti sugárkoszorú (Hungarian)
Every Breath (English) ⇐ Pilinszky János :: Minden lélekzetvétel (Hungarian)
[Every single moment] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Az élet minden] (Hungarian)
Exit (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Exit (Hungarian)
Exuberant Haiku: About Beauty (English) ⇐ Fodor Ákos :: Túlcsorduló haiku: a szépségről (Hungarian)
(eye-sea) (English) ⇐ Jász Attila :: (szemtenger) (Hungarian)
Fable (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Mese (Hungarian)
Fairyland (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Meseország (Hungarian) [video]
Fake Stone And Sand (English) ⇐ Károlyi Amy :: Műkő és homok (Hungarian)
Fall (English) ⇐ Ratkó József :: Ősz (Hungarian)
Fear (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Félelem (Hungarian)
Film Cut Short (English) ⇐ Pintér Tibor :: Film rövidre vágva* (Hungarian)
Finds (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Lelet (Hungarian)
Fragment (All The Time…) (English) ⇐ József Attila :: Töredék (Örökkön…) (Hungarian)
fresco (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: freskó (Hungarian)
(from 'Etudes') (English) ⇐ Fodor Ákos :: (Gyakorlatok-ból) (Hungarian)
From The Notebook Of An Exhumed Corpse (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Egy exhumált tetem noteszéből (Hungarian)
[From your illness] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Betegségedből] (Hungarian)
Full Moon (English) ⇐ Kassák Lajos :: Holdtölte (Hungarian)
Fundamental Rules (English) ⇐ Fodor Ákos :: Alapszabályok (Hungarian)
Funeral In Autumn (English) ⇐ Pintér Tibor :: Temetés ősszel (Hungarian)
Game-rule (English) ⇐ Fodor Ákos :: Játék-szabály (Hungarian)
Gentle Prayer (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Szelíd fohász (Hungarian)
Gentle... (English) ⇐ Károlyi Amy :: Gyengéd... (Hungarian)
Gently As The Breeze (English) ⇐ Váci Mihály :: Szelíden, mint a szél (Hungarian)
Geography (English) ⇐ Tóth Imre :: Földrajz (Hungarian)
Getting It Right (English) ⇐ Sebestyén Péter :: A helyzet tisztázása (Hungarian)
Gift (English) ⇐ Márai Sándor :: Ajándék (Hungarian)
Ginseng (English) ⇐ Pintér Tibor :: Ginseng (Hungarian)
Gipsy Autumn (English) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány ősz (Hungarian)
Gipsy State Of Affairs (English) ⇐ Rafi Lajos :: Cigány helyzetállapot (Hungarian)
God Grant Me (English) ⇐ Nagy László :: Adjon az Isten (Hungarian)
Going Home (English) ⇐ Károlyi Amy :: Hazatérés (Hungarian)
Good Wish (English) ⇐ Fodor Ákos :: Jókívánság (Hungarian)
Grace (English) ⇐ Pilinszky János :: Kegyelem (Hungarian)
Grief (English) ⇐ József Attila :: A bánat (Hungarian)
Haiku-Rondeau (English) ⇐ Fodor Ákos :: Haiku-rondó (Hungarian)
Hans Bülow Is Listening To His Master, Ferenc Liszt (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja (Hungarian)
Haunting (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A visszajáró (Hungarian)
(high up) (English) ⇐ Benő Attila :: (magasban) (Hungarian)
Hölderlin (English) ⇐ Pilinszky János :: Hölderlin (Hungarian)
Hommage à Isaac Newton (English) ⇐ Pilinszky János :: Hommage à Isaac Newton (Hungarian)
Horrible Weapon (English) ⇐ Illyés Gyula :: Szörnyű fegyver (Hungarian)
How Ambivalent (English) ⇐ Pilinszky János :: Milyen felemás (Hungarian)
Hygiene (English) ⇐ Fodor Ákos :: Higiéné (Hungarian)
Hymn About Peace (English) ⇐ Radnóti Miklós :: Himnusz a békéről (Hungarian)
I Believe (English) ⇐ Pilinszky János :: Azt hiszem (Hungarian)
I Could Have Lived Beautifully (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Élhettem volna gyönyörűen (Hungarian)
[I fell apart] (English) ⇐ Tandori Dezső :: [Széthulltam] (Hungarian)
I Lived In A World (English) ⇐ Kálnoky László :: Olyan világban éltem (Hungarian)
[I love you, I say.] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Szeretlek, mondom.] (Hungarian)
I Woke Up In God’s Palm (English) ⇐ Földes Lívia :: Isten tenyerén ébredtem (Hungarian)
I'm With You (English) ⇐ Kassák Lajos :: Veled vagyok (Hungarian)
[I’m a letter] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Levél vagyok] (Hungarian)
Icarus (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Ikarosz (Hungarian) [video]
[if it is closer] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [ha közelebb van] (Hungarian)
If it's true (English) ⇐ Pintér Tibor :: Ha igaz az (Hungarian)
If You Leave Me (English) ⇐ József Attila :: Ha elhagysz (Hungarian)
If You Wake Up (English) ⇐ Podolszki József :: Ha arra ébredsz (Hungarian)
ili (English) ⇐ Röhrig Géza :: ili (Hungarian)
Impact (English) ⇐ Pintér Tibor :: A becsapódás (Hungarian)
Impromptu (English) ⇐ Fodor Ákos :: Impromptu (Hungarian)
Impromptu (English) ⇐ Pilinszky János :: Impromptu (Hungarian)
In Memoriam Béla Kondor (English) ⇐ Sebestyén Péter :: In memoriam Kondor Béla (Hungarian)
In Memoriam F. M. Dostoyevsky (English) ⇐ Pilinszky János :: In memoriam F. M. Dosztojevszkij (Hungarian)
In Memoriam P. T. (English) ⇐ N. Ullrich Katalin :: In memoriam P. T. (Hungarian)
In Memoriam Prof. K. H. G. (English) ⇐ Örkény István :: In memoriam Dr. K. H. G. (Hungarian)
In Memory Of Blaise Pascal (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Blaise Pascal emlékezetére (Hungarian)
In Our Times (English) ⇐ Sebestyén Péter :: A mi időnkben (Hungarian)
In Two Lines (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Kétsoros (Hungarian)
Indians And Death (English) ⇐ Pásztor Béla :: Indiánok és a halál (Hungarian)
Infinitive (English) ⇐ Pilinszky János :: Infinitívusz (Hungarian)
Inventory (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Leltár (Hungarian)
It's Not The Final Moment (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: Nem a végső perc (Hungarian)
Just Sleep (English) ⇐ Radnóti Miklós :: Aludj (Hungarian)
Just To Remain (English) ⇐ Móricz Zsigmond :: Csak megmaradni (Hungarian)
Last Chronicle (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Utolsó krónika (Hungarian)
Last Will (English) ⇐ Reményik Sándor :: Végrendelet (Hungarian)
Last Year, April (English) ⇐ Tóth Imre :: Tavaly, április (Hungarian)
Late Autumn (English) ⇐ Rafi Lajos :: Késői ősz (Hungarian)
Lay Now Your Hand (English) ⇐ József Attila :: Tedd a kezed (Hungarian)
Learn by Heart This Poem of Mine (English) ⇐ Faludy György :: Tanuld meg ezt a versemet (Hungarian)
Legacy (English) ⇐ Pintér Tibor :: Hagyaték (Hungarian)
Letters, Lines (English) ⇐ Pilinszky János :: Betűk, sorok (Hungarian)
Life Sentence (English) ⇐ Pilinszky János :: Életfogytiglan (Hungarian)
Lift over (English) ⇐ Pintér Tibor :: Emeld be (Hungarian)
Limit (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Limes (Hungarian)
Longing (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Vágy (Hungarian)
[Love destroys and] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [A szerelem lerombol és] (Hungarian)
Love Sometimes (English) ⇐ Ladányi Mihály :: A szerelem olykor... (Hungarian)
Love Song (English) ⇐ Tamkó Sirató Károly :: Virágének (Hungarian)
Love Story (two lines from the poem 'Vakvágta') (English) ⇐ Fodor Ákos :: Love story (Részlet a Vakvágta c. versből) (Hungarian)
lujo (English) ⇐ Röhrig Géza :: lujo (Hungarian)
mammarosa (English) ⇐ Röhrig Géza :: rózsamama (Hungarian)
Man (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Az ember (Hungarian)
Man Here (English) ⇐ Pilinszky János :: Az ember itt (Hungarian)
man's seeping, away (English) ⇐ Sebestyén Péter :: az ember szivárog, kifelé (Hungarian)
March On The Pier (English) ⇐ Birtalan Balázs :: Márciusban a mólón (Hungarian)
Marshland (English) ⇐ Pintér Tibor :: A lápon (Hungarian) [video]
Meditation (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Meditáció (Hungarian)
Meeting János Pilinszky Not Realized (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Elmaradt Találkozás Pilinszky Jánossal (Hungarian)
Metamorphoses (English) ⇐ Pilinszky János :: Átváltozások (Hungarian)
Metamorphosis (English) ⇐ Pilinszky János :: Átváltozás (Hungarian)
Metaphor (English) ⇐ Petrőczi Éva :: Metafora (Hungarian)
Metronome (English) ⇐ Pilinszky János :: Metronóm (Hungarian)
Mode Of Preparation (English) ⇐ Fodor Ákos :: Elkészítési javaslat (Hungarian)
Motto (English) ⇐ Fésűs Éva :: Mottó (Hungarian)
Mozart-contact (English) ⇐ Fodor Ákos :: Mozart-kontakt (Hungarian)
Music (English) ⇐ Juhász Gyula :: Zene (Hungarian)
Muzzy Sunflower (English) ⇐ Pintér Tibor :: Bamba napraforgó (Hungarian)
My Coat of Arms (English) ⇐ Pilinszky János :: Címerem (Hungarian)
(My dear friends...) (English) ⇐ József Attila :: (Drága barátim...) (Hungarian)
My God (English) ⇐ Ferencz Győző :: Az én istenem (Hungarian)
(My heart's been wandering around a lot...) (English) ⇐ József Attila :: (Az én szivem sokat csatangolt…) (Hungarian)
My Mother A Black Rose (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Anyám fekete rózsa (Hungarian)
My Mother's Words (English) ⇐ Csoóri Sándor :: Anyám szavai (Hungarian)
My Other Self (English) ⇐ Rafi Lajos :: Második énem (Hungarian)
New Age (English) ⇐ Fodor Ákos :: New Age (Hungarian)
Noise (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Zaj (Hungarian)
Norwegian Girls (English) ⇐ Weöres Sándor :: Norvég leányok (Hungarian) [video]
[Not even those perfect] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Egy tökéletes] (Hungarian)
Not To Hit Back (English) ⇐ József Attila :: Milyen jó lenne nem ütni vissza (Hungarian)
... /Not too far/ (English) ⇐ Pintér Tibor :: …/Nem túl távol/ (Hungarian)
Not Yet Enough (English) ⇐ Váci Mihály :: Még nem elég! (Hungarian)
Nothing Else (English) ⇐ Szabó Lőrinc :: Egyéb nem (Hungarian)
(Novi Sad, 2000) (English) ⇐ Benő Attila :: (Újvidék, 2000) (Hungarian)
Obeisance To The Second (English) ⇐ Fodor Ákos :: Főhajtás a második előtt (Hungarian)
Objective Case (English) ⇐ Károlyi Amy :: Tárgyeset (Hungarian)
Odysseus Grown Weary (English) ⇐ Rónay György :: A megfáradt Odysseus (Hungarian)
Old Lovers (English) ⇐ Orbán Ottó :: Öreg szerelmesek (Hungarian)
Omega (English) ⇐ Pilinszky János :: Omega (Hungarian)
On A Phenomenon (English) ⇐ Ferencz Győző :: Egy jelenségre (Hungarian)
On Red Snow (English) ⇐ Pásztor Béla :: Vörös havon (Hungarian)
On The Back Of A Photograph (English) ⇐ Pilinszky János :: Egy fénykép hátlapjára (Hungarian)
On The Coast (English) ⇐ Pilinszky János :: A tengerpartra (Hungarian)
Onto The Margin Of A Secret (English) ⇐ Pilinszky János :: Egy titok margójára (Hungarian)
On The Third Day (English) ⇐ Pilinszky János :: Harmadnapon (Hungarian)
Once. Always Only Once. (English) ⇐ Hamvas Béla :: Egyszer. Mindig csak egyszer. (Hungarian)
One Day (English) ⇐ Pilinszky János :: Egy szép napon (Hungarian)
One Must Learn (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: Tanulni kell (Hungarian)
One Word (English) ⇐ Fodor Ákos :: Egy szó (Hungarian)
One-way (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Egyirányú (Hungarian)
Onto The Margin Of A Passion (English) ⇐ Pilinszky János :: Egy szenvedély margójára (Hungarian)
Optimism (English) ⇐ Ladányi Mihály :: Optimizmus (Hungarian)
(otherworlds) (English) ⇐ Benő Attila :: (másvilágok) (Hungarian)
Our Father (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Miatyánk (Hungarian)
Pain (English) ⇐ Choli Daróczi, József :: Fáj (Hungarian)
Past Returns (English) ⇐ Petőcz András :: Visszatér a múlt (Hungarian)
[Peace is something else] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [A béke más] (Hungarian)
Pebble (English) ⇐ Fodor Ákos :: Kavics (Hungarian)
Pengő Street, Budapest (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Pengő utca, Budapest (Hungarian)
peppe (English) ⇐ Röhrig Géza :: peppe (Hungarian)
Perpetuum Mobile (English) ⇐ Pilinszky János :: Örökmozgó (Hungarian)
Pilate (English) ⇐ Pilinszky János :: Pilátus (Hungarian)
Poems Around The Poem (Details) (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Versek a vers körül. Részletek. (Hungarian)
Prayerless Prayer (English) ⇐ Devecseri Gábor :: Imátlan ima (Hungarian)
Present For Those Staying Here (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Ajándék az ittmaradónak (Hungarian)
Private Judgement (English) ⇐ Pilinszky János :: Különitélet (Hungarian)
Private With Myself (English) ⇐ Váci Mihály :: Kettesben önmagammal (Hungarian)
Provision (English) ⇐ Áprily Lajos :: Útravaló (Hungarian)
Psalm (English) ⇐ Pilinszky János :: Zsoltár (Hungarian)
Question (English) ⇐ Pilinszky János :: Kérdés (Hungarian)
Quoted From The Great Cookbook (English) ⇐ Fodor Ákos :: Szemelvény a Nagy Receptkönyvből (Hungarian)
Rain-Front (English) ⇐ Tóth Imre :: Esőfront (Hungarian)
Reconstruction (English) ⇐ Tóth Imre :: Rekonstrukció (Hungarian)
Regardless (English) ⇐ Dsida Jenő :: Tekintet nélkül (Hungarian)
Requiem (English) ⇐ Bari Károly :: Rekviem (Hungarian)
RIP - Rust In Peace (English) ⇐ Fejes Endre :: Rozsdatemető (Hungarian)
(sand-history) (English) ⇐ Benő Attila :: (homok-történelem) (Hungarian)
(saying something) (English) ⇐ Benő Attila :: (megszólalás) (Hungarian)
Scriptum (details) (English) ⇐ Károlyi Amy :: Scriptum (részletek) (Hungarian)
Searching For The Prodigal Son (English) ⇐ Pilinszky János :: A tékozló fiú keresése (Hungarian)
Second Bornholm Elegy (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Második bornholmi elégia (Hungarian) [video]
Secret (English) ⇐ Fodor Ákos :: Titok (Hungarian)
Secret (English) ⇐ Pilinszky János :: Titok (Hungarian)
Self-portrait 1944 (English) ⇐ Pilinszky János :: Önarckép 1944-ből (Hungarian)
September (English) ⇐ Pilinszky János :: Szeptember (Hungarian)
Silent Evening Psalm (English) ⇐ József Attila :: Csöndes estéli zsoltár (Hungarian)
Sit By Me (English) ⇐ Csukás, István :: Ülj ide mellém (Hungarian)
Smilelast Wills (English) ⇐ Fodor Ákos :: Vígrendeletek (Hungarian)
(snow-patch) (English) ⇐ Benő Attila :: (hófolt) (Hungarian)
You Watched So Long (English) ⇐ Reményik Sándor :: Addig nézegetted (Hungarian)
Social Life (English) ⇐ Fodor Ákos :: Társasélet (Hungarian)
(solstice) (English) ⇐ Benő Attila :: (napforduló) (Hungarian)
Some Ethics (English) ⇐ Fodor Ákos :: Egy kis etika (Hungarian)
[Some people run quickly.] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Van, ki gyorsan fut.] (Hungarian)
Someone (English) ⇐ Pilinszky János :: Valaki (Hungarian)
Someone Said A Prayer For Me (English) ⇐ Reményik Sándor :: Valaki értem imádkozott (Hungarian) [video]
[Someone who would write] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Annak, ki írna] (Hungarian)
Song About The Diversity Of Ways (English) ⇐ Pintér Tibor :: Dal az utak sokféleségéről (Hungarian)
Space And Time (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Hely és idő (Hungarian)
Spaces (English) ⇐ Pilinszky János :: Terek (Hungarian)
Stavrogin Returns (English) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin visszatér (Hungarian)
Stavrogin Takes Leave (English) ⇐ Pilinszky János :: Sztavrogin elköszön (Hungarian)
Stay With Me (English) ⇐ Rafi Lajos :: Maradj velem (Hungarian)
Stigmas (English) ⇐ Pintér Tibor :: Stigmák (Hungarian)
Still (English) ⇐ Pilinszky János :: Mégis (Hungarian)
Still There Would Be (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Volna még (Hungarian)
Strange Autumn Lines (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Felemás őszi ének (Hungarian)
Structure (English) ⇐ Pintér Tibor :: Szerkezet (Hungarian)
Summa (English) ⇐ Fodor Ákos :: Summa (Hungarian)
Summer (English) ⇐ Rafi Lajos :: Nyár (Hungarian)
Sunday Before Christmas (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Aranyvasárnap (Hungarian)
Swagging (English) ⇐ Rab Zsuzsa :: Tántorgó (Hungarian)
Synopsis Of A Romance (English) ⇐ Fodor Ákos :: Egy románc szinopszisa (Hungarian)
Tabernacle (English) ⇐ Pilinszky János :: Tabernákulum (Hungarian)
Te Deum (English) ⇐ Sík Sándor :: Te Deum (Hungarian)
Temptations (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Kísértések (Hungarian)
Tete-á-tete With Myself (English) ⇐ Váci Mihály :: Kettesben önmagammal (Hungarian)
That Happens (English) ⇐ Pilinszky János :: Van ilyen (Hungarian)
That Little Light (English) ⇐ Pintér Tibor :: Az a kis fény (Hungarian)
That's Where It Starts (English) ⇐ Demény Ottó :: Itt kezdődik (Hungarian)
The Bathing Suit (Part of the novel 'Máglya') (English) ⇐ Dragomán György :: A fürdőruha (részlet a Máglya c. regényből) (Hungarian)
The Death Of A Literary Translator (English) ⇐ Kálnoky László :: A műfordító halála (Hungarian)
The End Of Gloom (English) ⇐ Petőcz András :: A szomorúság pusztulása (Hungarian)
The fable (English) ⇐ Pilinszky János :: Fabula (Hungarian)
The Forsaken (English) ⇐ Pintér Tibor :: Elhagyottak (Hungarian)
The horse dies the birds fly off (Closing Part) (English) ⇐ Kassák Lajos :: A ló meghal a madarak kirepülnek (Záró részlet) (Hungarian)
The Inventor (English) ⇐ Dragomán György :: A feltaláló (Hungarian)
The Lake (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A tó (Hungarian)
The Last Rap (English) ⇐ Kiss Judit Ágnes :: Az utolsó rap (Hungarian)
The Meaning Of Life (English) ⇐ Örkény István :: Az élet értelme (Hungarian)
The One And Only (English) ⇐ Károlyi Amy :: Az igazi (Hungarian)
The One You Love (English) ⇐ Hajnal Anna :: Akit szeretsz (Hungarian)
The Seventh Circle of Hell (English) ⇐ Pilinszky János :: A pokol hetedik köre (Hungarian)
The Sky Is Sullen (English) ⇐ Pintér Tibor :: Mogorva az ég (Hungarian) [video]
The Sock With A Hole (English) ⇐ Lázár Ervin :: A lyukas zokni (Hungarian)
The spouse (English) ⇐ Weöres Sándor :: A társ (Hungarian)
The Translator (English) ⇐ Beney Zsuzsa :: A fordító (Hungarian)
The Translator (Detail) (English) ⇐ Reményik Sándor :: A fordító (Részlet) (Hungarian)
The Troubles Of Getting Old (English) ⇐ Kassák Lajos :: Az öregedés gondjai (Hungarian)
The Way I Started (English) ⇐ Pilinszky János :: Amiként kezdtem (Hungarian)
The world’s (English) ⇐ Pintér Tibor :: A világ (Hungarian)
they stood here yesterday (English) ⇐ Pintér Tibor :: itt álltak tegnap (Hungarian)
Thirst (English) ⇐ Nemes Nagy Ágnes :: A szomj (Hungarian)
Though My Colour's Black (English) ⇐ Pilinszky János :: Bár színem fekete (Hungarian)
[Though you’re a doctor] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Attól még, hogy orvos vagy] (Hungarian)
Thrum (English) ⇐ Pintér Tibor :: Pöcögtess (Hungarian)
Thy Will... (English) ⇐ Reményik Sándor :: A te akaratod... (Hungarian)
To Aunt Mári (English) ⇐ Pilinszky János :: Mári néninek (Hungarian)
To S. W. (English) ⇐ Pilinszky János :: S. W.-hez (Hungarian)
To You (English) ⇐ Pintér Tibor :: Neked (Hungarian)
Today (English) ⇐ Sebestyén Péter :: A mai nap (Hungarian)
tomorrow is shifted (English) ⇐ Pintér Tibor :: a holnap eltolódott (Hungarian)
Totally Confused (English) ⇐ Pintér Tibor :: Teljes zavar (Hungarian)
Towards Noah's Ark (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Noé bárkája felé (Hungarian)
Towards Unpopularity (English) ⇐ Reményik Sándor :: A népszerűtlenség felé (Hungarian)
Trust (English) ⇐ Garai Gábor :: Bizalom (Hungarian) [video]
Turmoil (English) ⇐ Pilinszky János :: Zűrzavar (Hungarian)
Two (English) ⇐ Pilinszky János :: Kettő (Hungarian)
Two Hexameters (English) ⇐ József Attila :: Két hexameter (Hungarian)
Two Opinions (English) ⇐ Birtalan Balázs :: Két vélemény (Hungarian)
Two Portraits (English) ⇐ Pilinszky János :: Két arckép (Hungarian)
unclejani (English) ⇐ Röhrig Géza :: janibá (Hungarian)
Under the Skirt of a Jellyfish (English) ⇐ Acsai Roland :: Egy medúza szoknyája alatt (Hungarian)
Unprotected skin (English) ⇐ Pintér Tibor :: A védtelen bőr (Hungarian)
Van Gogh's Prayer (English) ⇐ Pilinszky János :: Van Gogh imája (Hungarian)
Vasco Núnez de Balboa Reaches the Pacific Ocean (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Vasco Nùnez de Balboa kijut a Csendes-óceánhoz (Hungarian)
Verdict (English) ⇐ Fodor Ákos :: Ítélet (Hungarian)
(victory) (English) ⇐ Benő Attila :: (győzelem) (Hungarian)
(view) (English) ⇐ Benő Attila :: (kilátás) (Hungarian)
War (English) ⇐ Fodor Ákos :: Háború (Hungarian)
Warning (English) ⇐ Sebestyén Péter :: Fenyegetés (Hungarian)
Warning I. II. (English) ⇐ Pintér Tibor :: Figyelmeztető I. II. (Hungarian)
Water-miracle*** (English) ⇐ Pintér Tibor :: Vizicsoda* (Hungarian)
[We’re making] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Kapaszkodókat] (Hungarian)
Weedy (English) ⇐ Pilinszky János :: Gizgaz (Hungarian)
Weihnachten (Glocken klingen...) (German) ⇐ Ady Endre :: Karácsony (Harang csendül) (Hungarian)
What Can Poets Do? (English) ⇐ Szilágyi Domokos :: A költő mit tehet? (Hungarian)
When You Realize What It’s Like (English) ⇐ Birtalan Balázs :: Amikor rájössz milyen (Hungarian)
Where And How? (English) ⇐ Pilinszky János :: Merre, hogyan? (Hungarian)
Who Will Take Love (English) ⇐ Nagy László :: Ki viszi át a Szerelmet (Hungarian)
[Who- and whatever] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Kit, mit nem volnál] (Hungarian)
[Whoever] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Akire nagyon] (Hungarian)
Why (English) ⇐ Károlyi Amy :: Miért (Hungarian)
Winter Sky (English) ⇐ Pilinszky János :: Téli ég alatt (Hungarian)
Wintry (English) ⇐ Pintér Tibor :: Télies (Hungarian)
Wish (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Kívánság (Hungarian)
Without Knocking (English) ⇐ József Attila :: Kopogtatás nélkül (Hungarian)
Word (English) ⇐ Károlyi Amy :: Szó (Hungarian)
Workshop-haiku (English) ⇐ Fodor Ákos :: Műhely-haiku (Hungarian)
Xenia (English) ⇐ Fodor Ákos :: Xénia (Hungarian)
Yes, The Leaves (English) ⇐ Pilinszky János :: Igen, a lomb (Hungarian)
You know... (English) ⇐ Kányádi Sándor :: Tudod... (Hungarian)
You See Objects (English) ⇐ Pintér Tibor :: Látod a tárgyakat (Hungarian)
You Think (English) ⇐ Bari Károly :: Azt hiszitek (Hungarian)
Your Hand, My Hand (English) ⇐ Pilinszky János :: Kezed, kezem (Hungarian)
[Your melting image] (English) ⇐ Fodor Ákos :: [Oldódó képed] (Hungarian)
Your voice is the finest (English) ⇐ Weöres Sándor :: A hangod akkor a legszebb* (Hungarian)

(Editor of this page: N.Ullrich Katalin)

Literature ::
Translation ::

minimap