This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of József Attila, Works translated to English

Image of József Attila
József Attila
(1905–1937)

Works

And So I've Found My Native Country… {Ozsváth, Zsuzsanna} (Ime, hát megleltem hazámat [video])
Angry For And Not Against You {N. Ullrich Katalin} (Érted haragszom, nem ellened)
Ars poetica {Michael Beevor} (Ars poetica)
Ars Poetica {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Ars poetica)
At last {Székely, John} (Végül)
Attila József {Bonnerjea, Rene} (József Attila)
Autumn {N. Ullrich Katalin} (Ősz)
Ballad {N. Ullrich Katalin} (Ballada)
Ballad of a poor man {Kery, Leslie A.} (Szegényember balladája)
Beads {Turner, Frederick, Zsuzsanna Ozsvath} (Klárisok)
Bed-rock {Michael Beevor} (Biztató)
Behold I have found my land... {Watkins, Vernon} (Ime, hát megleltem hazámat [video])
Belated Lament {Székely, John} (Kései sirató)
Bitter {Peter Hargitai} (Keserű)
By the Danube {Székely, John} (A Dunánál)
By the Danube {Watkins, Vernon} (A Dunánál)
Consciousness {Michael Beevor} (Eszmélet)
Consciousness {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Eszmélet)
Diamond {N. Ullrich Katalin} (Gyémánt)
(Do fly, my verse…) {Kery, Leslie A.} ((Szállj költemény…))
(Don't be hasty...) {N. Ullrich Katalin} ((Ne légy szeles…))
Dressed in flimsy white {Pocsai-Faglin Mária} (Könnyű, fehér ruhában)
Eagle {Ozsváth, Zsuzsanna} (Sas)
For My Birthday {Castro, Michael} (Születésnapomra)
For My Birthday {Ozsváth, Zsuzsanna} (Születésnapomra)
Fragment (All The Time…) {N. Ullrich Katalin} (Töredék (Örökkön…))
From a pure heart {Kabdebó Tamás} (Tiszta szívvel)
Grief {N. Ullrich Katalin} (A bánat)
Grief {Watkins, Vernon} (Bánat)
How long the Lord {Nyerges, Anton N.} (Hosszú az Úristen)
Humans {Watkins, Vernon} (Emberek)
If You Leave Me {N. Ullrich Katalin} (Ha elhagysz)
Inventory Closed {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Kész a leltár)
(It came to me…) {Kery, Leslie A.} ((Már réges-rég...))
It deeply hurts {Kabdebó Tamás} (Nagyon fáj)
It hurts so much {Fórizs László} (Nagyon fáj)
Kings of Bethlehem {Székely, John} (Betlehemi királyok)
Kings of Bethlehem {Sadler, John P.} (Betlehemi királyok)
Lay Now Your Hand {N. Ullrich Katalin} (Tedd a kezed)
Lullaby {Watkins, Vernon} (Altató [video])
Lullaby {Zs. Osvath, F. Turner} (Altató [video])
Mama {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Mama)
March {Morgan, Edwin} (Március)
Mercy Denied Forever {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Tudod, hogy nincs bocsánat)
Mother {Watkins, Vernon} (Mama)
(My dear friends...) {N. Ullrich Katalin} ((Drága barátim...))
My Eyes Jump In and Out… {Ozsváth, Zsuzsanna} (Ki-be ugrál…)
(My heart's been wandering around a lot...) {N. Ullrich Katalin} ((Az én szivem sokat csatangolt…))
Night in the suburbs {Morgan, Edwin} (Külvárosi éj)
Night on the Outskirts {Michael Hamburger} (Külvárosi éj)
No Shriek of Mine {Ozsváth, Zsuzsanna} (Nem én kiáltok)
No flowers, but a spike... {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Karóval jöttél)
Not lifted up by anyone {Kery, Leslie A.} (Nem emel föl)
Not To Hit Back {N. Ullrich Katalin} (Milyen jó lenne nem ütni vissza)
Nothing {Castro, Michael} (Semmi)
Ode {Gyukics Gábor, Castro, Michael} (Óda)
Ode {Ozsváth, Zsuzsanna} (Óda)
Ode {Kabdebó Tamás} (Óda)
(Perhaps I’ll suddenly vanish…) {Kery, Leslie A.} ((Talán eltünök hirtelen...))
She rises at dawn like the bakers {Kery, Leslie A.} (Hajnalban kel föl, mint a pékek)
Silent Evening Psalm {N. Ullrich Katalin} (Csöndes estéli zsoltár)
Sitting, Standing, Killing, Dying {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Ülni, állni, ölni, halni)
Tell me what lies in store for a man... {Kabdebó Tamás} (Mondd, mit érlel…)
That which your heart disguises {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Amit szivedbe rejtesz)
The Scream {Ozsváth, Zsuzsanna} (Kiáltozás)
The Seventh {anonim} (A hetedik)
The Seventh One {Gyukics Gábor, Castro, Michael} (A hetedik)
There was beauty {Rey, Lucien} (Gyönyörűt láttam)
Tumble out of the Flood {Ozsváth, Zsuzsanna} (Bukj föl az árból)
Two Hexameters {N. Ullrich Katalin} (Két hexameter)
Welcome for Thomas Mann {Ozsváth, Zsuzsanna, Turner, Frederick} (Thomas Mann üdvözlése)
Welcome to Thomas Mann {Watkins, Vernon} (Thomas Mann üdvözlése)
What Will Become of Him... {Ozsváth, Zsuzsanna} (Mondd, mit érlel…)
When my dear one crossed the street {Kery, Leslie A.} (Mikor az uccán átment a kedves)
With a pure heart {Kurdi Zoltán} (Tiszta szívvel)
With a pure heart {Michael Beevor} (Tiszta szívvel)
With a pure heart {Kery, Leslie A.} (Tiszta szívvel)
With Pure Heart {Gyukics Gábor, Castro, Michael} (Tiszta szívvel)
With a pure heart {Kabdebó Tamás} (Tiszta szívvel)
Without Hope {Ozsváth, Zsuzsanna} (Reménytelenül)
Without Knocking {N. Ullrich Katalin} (Kopogtatás nélkül)
Without Hope {Morgan, Edwin} (Reménytelenül)
Yellow Grass {Gyukics Gábor, Castro, Michael} (Sárga füvek)
You've made me a kid {Szabados Tamás} (Gyermekké tettél)
Literature ::
Translation ::

minimap