This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Sutherland-Smith, James, Translations from Slovak

Image of Sutherland-Smith, James
Sutherland-Smith, James
(1948–)
 

Translations

A Big Clear Out (English) [video]Janík, Pavol :: Veľké upratovanie (Slovak) [video]
A Dictionary of Foreign Dreams (English) [video]Janík, Pavol :: Slovník cudzích snov (Slovak) [video]
A Dream from the Glass (English) [video]Janík, Pavol :: Sen zo skla (Slovak) [video]
A back pass (English) ⇐ Chmel, Karol :: Malá domov I (Slovak)
A certain Lady Anna (English) ⇐ Kolenič, Ivan :: Istá pani Anna (Slovak)
A Certain Lady Virginia (English) ⇐ Kolenič, Ivan :: Istá pani Virginia (Slovak)
Aesthetics (English) ⇐ Válek, Miroslav :: Estetika (Slovak)
A Man Seeking the Sea (English) ⇐ Hevier, Daniel :: Muž hľadá more (Slovak)
An Emergency Landing in Your Hair (English) [video]Janík, Pavol :: Núdzové pristátie v tvojich vlasoch (Slovak) [video]
An Urgent Poem (English) [video]Janík, Pavol :: Neodkladná báseň (Slovak) [video]
Astonishment (English) [video]Janík, Pavol :: Úžas (Slovak) [video]
At the table (English) [video]Janík, Pavol :: Pri stole (Slovak) [video]
A Washed Poem (English) ⇐ Feldek, Ľubomír :: Vypratá báseň (Slovak)
Bad Habit (English) [video]Janík, Pavol :: Zlozvyk (Slovak) [video]
Chrysanthematika (English) [video]Janík, Pavol :: Chryzantematika (Slovak) [video]
Communique (English) ⇐ Chmel, Karol :: Komunikácia (Slovak)
Disgrace (English) ⇐ Ondruš, Ján :: Nemilosť (Slovak)
Ex Offo (English) [video]Janík, Pavol :: Ex offo (Slovak) [video]
Family Still Life (English) [video]Janík, Pavol :: Rodinné zátišie (Slovak) [video]
Family Study (English) [video]Janík, Pavol :: Rodinná štúdia (Slovak) [video]
from Hurrah, It Burns! (English) [video]Janík, Pavol :: z Hurá, horí! (Slovak) [video]
Give me back my Peace (English) ⇐ Kolenič, Ivan :: Vrát mi môj mier (Slovak)
Hamlet, mad as ever (English) ⇐ Hevier, Daniel :: Hamlet, ako vždy šialený (Slovak)
Happiness (English) ⇐ Kolenič, Ivan :: Šťastie (Slovak)
I’m with You (English) [video]Janík, Pavol :: Som s vami (Slovak) [video]
Ignorance as a Form (English) ⇐ Kolenič, Ivan :: Ignorancia ako forma (Slovak)
In diebus illis (English) ⇐ Kolenič, Ivan :: In diebus illis (Slovak)
Into the Blue (English) [video]Janík, Pavol :: Do modra (Slovak) [video]
Jaroslav (English) ⇐ Feldek, Ľubomír :: Jaroslav (Slovak)
Kosovo (English) [video]Janík, Pavol :: Kosovo (Slovak) [video]
Man has given names to all the animals (English) ⇐ Hevier, Daniel :: Človek dal mená všetkým zvieratám (Slovak) [video]
March incantation (English) ⇐ Laučík, Ivan :: Marcové zariekanie (Slovak)
Mirrors after Nightfall (English) [video]Janík, Pavol :: Zrkadlá po zotmení (Slovak) [video]
Molto adagio (English) [video]Janík, Pavol :: Molto adagio (Slovak) [video]
My dear friends! (English) ⇐ Laučík, Ivan :: Milí priatelia! (Slovak)
Name (English) [video]Janík, Pavol :: Meno (Slovak) [video]
New York (English) [video]Janík, Pavol :: New York (Slovak) [video]
Night Bus (English) [video]Janík, Pavol :: Nočný spoj (Slovak) [video]
Nocturne for Diabetes (English) [video]Janík, Pavol :: Nokturno pre diabetes (Slovak) [video]
Ode to Joy (English) [video]Janík, Pavol :: Óda na radosť (Slovak) [video]
Old legend (English) ⇐ Kolenič, Ivan :: Stará legenda (Slovak)
On the Line Man - Woman and Back (English) [video]Janík, Pavol :: Na linke muž - žena a späť (Slovak) [video]
On the number 12 bus (English) ⇐ Zambor, Ján :: V autobuse čislo 12 (Slovak)
Panem et circenses (English) ⇐ Kolenič, Ivan :: Panem et circenses (Slovak)
Pedestrian with Absolute Right of Way (English) [video]Janík, Pavol :: Chodec s absolútnou prednosťou (Slovak) [video]
Piano (English) [video]Janík, Pavol :: Klavír (Slovak) [video]
Prolonging My Understanding (English) [video]Janík, Pavol :: Predĺžiť si rozum (Slovak) [video]
Request (to other thieves) (English) ⇐ Chmel, Karol :: Odkaz (iným zlodejom) (Slovak)
Someone Like a God (English) [video]Janík, Pavol :: Niekto ako boh (Slovak) [video]
Sonnet on the Platoon Bird (English) ⇐ Feldek, Ľubomír :: Sonet o vtákovi čátakovi (Slovak)
Summer (English) [video]Janík, Pavol :: Leto (Slovak) [video]
Sun (English) ⇐ Válek, Miroslav :: Slnko (Slovak)
The Last Four Bars of Silence (English) [video]Janík, Pavol :: Posledné štyri takty ticha (Slovak) [video]
The Moment before Touch (English) [video]Janík, Pavol :: Okamih pred dotykom (Slovak) [video]
The Theater of Life (English) [video]Janík, Pavol :: Divadlo Život (Slovak) [video]
The killing of rabbits (English) ⇐ Válek, Miroslav :: Zabíjanie králikov (Slovak)
The Rivers of Babylon (English) ⇐ Pišťanek, Peter :: Rivers of Babylon (Slovak)
The Sources of Sea Attract the Diver (English) ⇐ Johanides, Ján :: Potápača priťahujú pramene mora (Slovak)
To You (English) [video]Janík, Pavol :: Tebe (Slovak) [video]
Tristia (English) ⇐ Laučík, Ivan :: Tristia (Slovak)
Unsent Telegram (English) [video]Janík, Pavol :: Neodoslaný telegram (Slovak) [video]
Us and them, them and us (English) ⇐ Rankov, Pavol :: My a oni / Oni a my (Slovak)
Vivace Ma Non Soltanto Cosi (English) [video]Janík, Pavol :: Vivace ma non soltanto cosi (Slovak) [video]
Why There Are Wives for Us (English) [video]Janík, Pavol :: Načo sú nám manželky (Slovak) [video]
Wiser for Your Death (English) [video]Janík, Pavol :: Múdrejší o tvoju smrť (Slovak) [video]
You Can Tell an Angel from His Feathers (English) [video]Janík, Pavol :: Anjela poznáš po perí (Slovak) [video]
Literature ::
Translation ::

minimap