This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of József Attila, Slovak biography

Image of József Attila
József Attila
(1905–1937)

Biography

(1905–1937)
Básnik, ktorého význam prekročil hranice národnej literatúry. V jeho tvorbe sa zrkadlia najvýznamnejšie myšlienkové prúdy 20. storočia. Jeho osudom však bola večná bieda a strádanie.
Pochádzal z chudobnej robotníckej rodiny, ako šieste dieťa práčky a továrenského robotníka. Otec rodinu opustil a matka veľmi skoro umrela. Potom sa ako dieťa dostal do výchovy na vidiek, kde okúsil biedu dediny.
Stal sa básnikom so silným sociálnym cítením. Jeho nadanie sa veľmi skoro prejavilo. Vyštudoval s pomocou príbuzných, no z univerzity ho vylúčili za báseň Tiszta szívvel (S čistým srdcom) a revolučné postoje. Medzi literátmi však vzbudil pozornosť už ako 17-ročný. Publikuje básne v Nyugate i iných literárnych časopisoch a denníkoch, stáva sa súčasťou literárneho života. Cestuje do Viedne, Paríža, zoznamuje sa s maďarskou emigráciou, avantgardným básnikom Lajosom Kassákom a estetikom Györgyom Lukácsom. Medzi nimi sa z Attilu Józsefa stáva nadšený marxista.
Množstvo strádania, šialenstvo okolitého sveta, rodiaci sa fašizmus, ľúbostné sklamania a psychická labilita dohnali ho ako tridsaťdvaročného k samovražde.
V jeho tvorbe nachádza jednotu všetko počnúc klasicizmom až po surrealizmus, od dávnych mýtov po marxizmus. Slobodný európsky duch.  

Literature ::
Translation ::

minimap