This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of József Attila, Polish biography

Image of József Attila
József Attila
(1905–1937)

Biography

Attila József, urodził się 11 kwietnia 1905 r w Budapeszcie. Przez całe dzieciństwo i młodość borykał się z biedą, przez całe życie - z postępującą neurastenią.
Pierwszy zbiór wierszy Żebrak piękna wydał w 1922 r. Dwa lata później rozpoczął studia na uniwersytecie w Szegedzie, ale rychło został z tej uczelni wydalony za "niemoralne" przesłanie wiersza Z czystym sercem. W 1925 r ukazał się tom wierszy Nie ja krzyczę. Od jesieni 1926 r do lata 1927 studiował na Sorbonie. 

Literature ::
Translation ::

minimap