This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Zagajewski, Adam, Polish biography

Image of Zagajewski, Adam
Zagajewski, Adam
(1945–)

Biography

Adam Zagajewski (1945) poeta, prozaik dzieciństwo spędził na Śląsku, lata uniwersyteckie w Krakowie. Studiował psychologię i filozofię, następnie prowadził zajęcia z filozofii jako asystent uczelniany, pracował w redakcji czasopism Student i Odra, szybko zdobył sławę czołowego poety swego pokolenia – „pokolenia '68”. W latach siedemdziesiątych związany z niezależnym ruchem literackim, od 1982 roku mieszka w Paryżu. Członek redakcji Zeszytów Literackich, prowadzi kurs „creative writing” na uniwersytecie w Houston, w USA.
Do stałych tematów poetyckich Zagajewskiego należą: nieustanne kwestionowanie ról biograficzno-egzystencjalnych bohatera lirycznego wierszy i pochwała życia oglądanego w “jego zmienności, w jego falowaniu, w jego wieloznaczności”, sięganie w głąb własnych korzeni (poemat Jechać do Lwowa) i roztrząsanie wariantów swego losu, przymierzanie kostiumów i masek. Prozy i mini eseje zawarte w Dwóch miastach i książce W cudzym pięknie przynoszą rozważania filozoficzne, refleksje z lektur i podróży po Europie.
Literature ::
Translation ::

minimap