This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Zagajewski, Adam, Hungarian biography

Image of Zagajewski, Adam
Zagajewski, Adam
(1945–)

Biography

Adam Zagajewski (1945. Lwów-2021) költő, prózaíró, esszéista Sziléziában nőtt fel, a krakkói egyetemen tanult pszichológiát és filozófiát, majd filozófiát oktatott, és a Student, valamint az Odra című folyóiratok szerkesztje lett, a „‘68-as nemzedék“ költőjeként vált ismertté. A hetvenes években bekapcsolódott a független irodalom kiadásába, 1982-től Párizsban élt. Tagja lett a Zeszyty Literackie című folyóirat szerkesztőségének, és a houstoni egyetemen írásművészetet oktat.
Költészetének állandó jellemzője, hogy a lírai én életrajzi-egzisztenciális kérdéseit boncolgatja, a „változékony, hullámzó, többértelmű“ életet dicséri, az egyén sorsának lehetőségeit, a szerepek és maszkok váltakozását vizsgálja, míg saját múltbéli élményeire támaszkodik. Esszéköteteiben bölcseleti elmélkedések, olvasmányélmények fölötti reflexiók és az Európában tett utazások elményei váltakoznak. 2021 márciusában elhunyt.

Literature ::
Translation ::

minimap