This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Zagajewski, Adam, Hungarian bibliography

Image of Zagajewski, Adam
Zagajewski, Adam
(1945–)

Bibliography

Poezja:
Komunikat. Kraków, 1972. (debiut literacki)
Sklepy mięsne. Kraków, 1975. (ukształtowanie poetyki nowofalowej)
List. Oda do wielości. Paryż, 1983.
Jechać do Lwowa. Londyn, 1985.
Płótno. Paryż, "Zeszyty Literackie", 1990.
Ziemia ognista. Poznań, 1994.
Trzej aniołowie. Kraków, 1998.
Pragnienie. Kraków, 1999.
Powrót. Kraków, 2003.
Anteny. Kraków 2005. (Nominacja do Śląskiego Wawrzynu Literackiego, maj 2006 r.)

Powieści i proza:
Ciepło, zimno. Warszawa, 1975.
Słuch absolutny. Kraków, 1979.
Cienka kreska. Kraków, 1983.

Eseje:
Świat nieprzedstawiony. Kraków, 1974.
Drugi oddech. Kraków, 1978.
Solidarność i samotność. "Zeszyty literackie", 1986.
Dwa miasta. Paryż-Kraków, 1991.
W cudzym pięknie. Poznań, 1998.
Obrona żarliwości. Kraków, 2002.
Poeta rozmawia z filozofem. Warszawa, 2007.
Literature ::
Translation ::

minimap