This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Mickiewicz, Adam, Polish biography

Image of Mickiewicz, Adam
Mickiewicz, Adam
(1798–1855)

Biography

Adam Mickiewicz (1798–1855) poeta, największa postać polskiego romantyzmu urodził się w Wielkim Księstwie Litewskim. Chodził do szkoły dominikanów, w roku 1815 wstąpił na uniwersytet wileński, gdzie studiował najpierw nauki ścisłe, przenosząc się następnie na wydział humanistyczny. Podczas studiów studiował poezję klasycystyczną i sam zaczął pisać wiersze. W roku 1922 ukazał się jego pierwszy tom pod tytułem Ballady i romansy – od tego utwory zaczyna się romantyzm polski. W tym okresie napisał drugą i czwartą część dramatu poetyckiego Dziady, który jest chyba najważniejszym utworem polskiego okresu romantycznego.
W roku 1823 Mickiewicz razem z jego przyjaciółmi został aresztowany przez władz rosyjskich i zabroniono mu mieszkać na terenie Litwy. Po krótkim pobycie w Petersburgu wyruszył do Odessy, gdzie otrzymał posadę w liceum. W roku 1825 wycieczka na Krym natchnęła poetę do napisania Sonetów krymskich. Te sonety można uważać za symboliczne przedstawienie uczuć poety za pośrednictwem odpowiednich krajobrazów i obecne jest w nich lokalny, orientalny koloryt.
Rok później na rozkaz władz powrócił do Moskwy, tam nawiązał przyjaźń z Puszkinem i napisał długi poemat, Konrad Wallenrod. W roku 1829 udało mu się uzyskać paszport i wyjechał z Rosji. Podróżował po Niemczech, złożył wizytę u Goethego, potem udał się do Rzymu. Tam dowiedział się o wybuchu powstania w Warszawie, ale za późno zdecydował się powrócić do kraju, po klęsce powstania osiadł w Dreźnie. Tam napisał część trzecią Dziadów, historię człowieka okrążanego przez siły nadprzyrodzone i walczącego o swoje zbawienie. W roku 1832, już w Paryżu napisał Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, w którym w formie przypowieści ewangelicznej rozwijał ideę mesjanistyczną: Polska miała przez swoje cierpienia zbawić narody, a misją polskich pierlgrzymów miało być zwiastowanie zmaterializowanym narodom zachodnim nowego, duchowego prezmienionego świata.
W latach 1832–1834 napisał poetycką powieść albo epos Pan Tadeusz, której akcja rozgrywa się w kraju dzieciństwa i młodości poety. Po tym utworze Mickiewicz już niczego nie napisał wierszem. Wykładał w Collège de Lausanne i Collège de France, a w roku 1848 przeszedł do bezpośrednej akcji politycznej. Zorganizował polski legion we Włoszech, po rowolucjach wydawał w Paryżu gazetę socjalistyczną. W roku 1855 wyruszył na Bliski Wschód wspomóc sprawę walki przeciwko Rosji, ale w obozie wojskowym pod Konstantynopolem zaraził się cholerą i nagle zmarł.
Literature ::
Translation ::

minimap