This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Mickiewicz, Adam, Hungarian biography

Image of Mickiewicz, Adam
Mickiewicz, Adam
(1798–1855)

Biography

Adam Mickiewicz (1798-1855) költő a Litván Nagyhercegségben született, a domonkosok iskolájában kezdte tanulmányait, majd a vilnai egytemen természettudományokat tanult, később áttért a humán tudományokra. Egytemi évei alatt megismerkedik a klasszicizmus költészetével, maga is ekkor kezd verseket írni. 1822-ben jelenik meg első verseskötete, a Ballady i romansy (Balladák és románcok), ezzel kezdődik a romantikus költészet Lengyelországban. Ekkor írja drámai költeménye, a lengyel romantika talán legfontosabb darabbja, a Dziady (Ősök) második és negyedik részét.
1823-ban több barátjával együtt letartóztatják az orosz hatóságok, az ítélet szerint el kell hagynia Litvániát. Rövid szentpétervári tartózkodás után Odesszába költözött, ahol gimnáziumi tanári állást kapott. 1825-ben egy krími utazás ihlette a Krími szonettek megírására. Ezekben a versekben a táj ábrázolásán keresztül, szimbolikus módon nyilvánulnak meg a költő érzelmei, és felfedezhető bennük a keleties helyi színezet.
Egy évvel később a hatóságok parancsára visszatért Moszkvába, ahol barátságot kötött Puskinnal, és hosszú poémát írt Konrad Wallenrod címmel. 1829-ben sikerült útlevelet szereznie, és elhagyta Oroszországot. Beutazta Németországot, felkereste Goethét is, majd Rómába ment. Ott szerzett tudomást az 1831-es lengyel felkelésről, de túl későn indult Varsóba, a felkelés bukás után Drezdában telepedett le. Ott írta meg az Ősök harmadik részét, egy olyan ember történetét, aki természetfölötti erők segítségével harcol megváltásáért. 1832-ben, már Párizsban írta A lengyel nemzet és lengyel zarándokság könyveit, ahol az evangéliumok hangján fejti ki messianisztikus eszméjét: Lengyelország szenvedésével megváltja a nemzeteket, a lengyel zarándokok küldetése pedig az, hogy új, szellemi világ eljöttéről adjon hírt az elanyagiasodott nyugati világnak. 1832-34-ben írta a Pan Tadeus című eposzt, mely a költő gyermek- és ifjúkorának színhelyén, Litvániában játszódik. Ezután Mickiewicz már egyáltalán nem írt verset. A Collège de Lausanne és a Collège de France tanára volt, 1848-ban pedig belevetette magát a politikai tevékenységbe. Lengyel légiót szervezett Itáliában, majd a forradalmak után szocialista újságot adott ki Párizsban. 1855-ben a Közel-keletre indult, hogy elősegítse az Oroszország elleni háború ügyét, de egy Konstantinápoly melletti katonai táborban kolerát kapott, és váratlanul meghalt.
Literature ::
Translation ::

minimap