This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Mickiewicz, Adam, Slovak biography

Image of Mickiewicz, Adam
Mickiewicz, Adam
(1798–1855)

Biography

Adam Mickiewicz (24. december 1798, Zaosie – 26. november 1855) bol poľský básnik, dramatik a publicista. Hlavný predstaviteľ poľského romantizmu.

Prevažnú časť života strávil mimo svojej rodnej vlasti. Počas univerzitných študií sa

stal členom tajného študentského spolku, ktorého cieľom bola vlastenecká výchova,

vzdelávanie a druždnosť. Po odhalení tajného spolku Mickiewicza odsúdili do vyhnanstva

v Rusku. Od roku 1829 žil v emigrácii v západnej Európe. V Paríži vydával časopis ´La Tribune des Peuples´ a prednášal o slovanskej literatúre. Za krymskej vojny odišiel do Turecka, kde organizoval poľské oddiely proti Rusku. Za krátku dobu ochorel na choleru a zomrel v Carihrade.

 

Literature ::
Translation ::

minimap