This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Strážay, Štefan: Kováč

Portre of Strážay, Štefan

Kováč (Slovak)

Kováč podkúva koňa.
Drží v ruke kopyto,
ktoré sa zospodu podobá
zvädnutému listu.

Pec sa trasie,
plamene prúdia.
Kliešte žeravejú pri studni,
ale chladná voda je hlboko.

A kováč vbíja klince ako blesky.

Ešte horia zvädnuté listy,
vietor je dymom poznačený,
keď koňa odvádzajú
podkutého.

Ide, nedotýka sa zeme,
kopytá mu svietia v tme.PublisherŠtefan Strážay: Kováč; vydala LITA – Slovenská literárna agentúra, Bratislava 1986

minimap