This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Laučík, Ivan: Experiment

Portre of Laučík, Ivan

Experiment (Slovak)

Hmyzím uchom počutých,
smrtnou hubou umytých,
vápnik skrúca do venca.
Mriežkou škrupín preniká
vietor.

Čosi odlieta z lesa,
zavrtáva sa do tmy. Čosi prišlo potichu.

Jaskyne tmou zaduté, lampáše nepomáhajú!

Lopúchy ovládli pahorok, uvoľnili páper.
Koksárne hučia.
Hmyz leta sa vracia do oceliarní.
Šušky spŕchli na chemický signál,
veverice začali žobrať.

Rozkvet kostí v bezvetrí.
Vpuzdrujú sa do ticha
hlásky. A pod asfaltom pridusený tlkot
rastlín.

Byť obkliesnený, byť hrozivo triezvy.
Byť jasný v popole. Sedieť na vlčích kostiach
bez dôkazu.
Zahliadnuť ešte neistú guľu, pulzujúci
modrý obal:
soľou noci umyta
hviezda sa prekrvuje.

 PublisherModrý Peter
Source of the quotationBásne
Bookpage (from–to)pp. 143

Eksperyment (Polish)

Owadzim uchem posłyszanych,
żałobną gąbką umytych,
wapń zaplata w wieniec.
Ażurem skorupek przenika
wiatr.

Coś odlatuje z lasu,
wkręca się w ciemność. Coś przyszło po cichu.

Jaskinie zawiane mrokiem, lampy nie pomagają!

Łopuchy opanowały wzgórze, uwolniły pyłki.
Koksownie huczą..
Owad lata wraca do stalowni.
Szyszki opadły na chemiczny sygnał,
wiewiórki zaczęły żebrać.

Rozkwit kości w bezwietrzu.
Głoski wpadają w pudełeczka
ciszy. A pod asfaltem zduszone tętno
roślin.

Być ociosanym, być straszliwie trzeźwym.
Jaśnieć w popiele. Siedzieć na wilczych kościach
bez dowodów.
Dostrzec jeszcze niepewną kulę, pulsującą
niebieską powłokę:
solą nocy obmyta gwiazda
nabrzmiewa
krwią.

 PublisherModrý Peter i Świat Literacki
Source of the quotationPisanie
Bookpage (from–to)pp. 17
Publication date

minimap