This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Rúfus, Milan, Slovak bibliography

Image of Rúfus, Milan
Rúfus, Milan
(1928–2009)

Bibliography

Literárna tvorba – Poézia
Až dozrieme (1956)
Chlapec (1966)
Zvony (1968)
Triptych (Až dozrieme, Chlapec, V zemi nikoho – 1969)
Ľudia v horách (1969)
Stôl chudobných (1972)
Kolíska (1972)
Hľadanie obrazu (1973)
Chlapec maľuje dúhu (1974)
Kolíska spieva deťom (1974)
Hudba tvarov (1977)
Hora (1978)
Óda na radosť (1982)
Prísny chlieb (1987)
Neskorý autoportrét (1992)
Čítanie z údelu (1996)
Žalmy o nevinnej (1997)
Vážka (1998)
Jednoduchá až po korienky vlasov (2000)
Čas plachých otázok (2001)
Čakanka (2003)
Báseň a čas (2005)
Vernosť (2007)
Výbery:
Dielo I (2002)
Dielo II (2003)
Dielo VI (2004)
Literárna tvorba – Esej
Človek, čas a tvorba (1968)
Štyri epištoly k ľuďom (1969)
O literatúre (1974)
A čo je báseň (1978)
Epištoly staré a nové (1996)
Rozhovory so sebou a s tebou (1998)
Literárna tvorba - Pre deti a mládež
Kniha rozprávok (1975)
Sobotné večery (1980)
Rozprávočka veselá, zostaň ešte s nami (1985)
Studnička (1986)
Tiché papradie (1990)
Modlitbičky (1990)
Mechúrik Koščúrik s kamarátmi (1991)
Lupienky z jabloní (1993)
Pamätníček (1994)
Modlitbičky za dieťa (1995)
Literárna tvorba – Preklad
S. Jesenin – výber (1957)
M. J. Lermontov: Maškarády (1958)
H. Ibsen: Peer Gynt (1966)
F. Hrubín: 2 x 7 rozprávok (1973)
F. Hrubín: Poémy (1977)
F. Hrubín: Ako sa chytá radosť – výber z Hrubínovej poézie pre deti (1978)
J. K. Tyl: Strakonický gajdoš (1978)

Preložené diela
Preklady z jeho tvorby vyšli v češtine, ruštine, angličtine, španielčine, nórčine, fínčtine, taliančine, bulharčine, dánčine, francúzštine, nemčine, maďarčine a srbčine.
Literature ::
Translation ::

minimap