This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Goerke, Natasza : Wycieczka

Portre of Goerke, Natasza

Wycieczka (Polish)

Na początku kroczył przewodnik.
Ladies and gentelmen, oto Kanchendzonga, powiedział przewodnik. Proszę szybko patrzeć, bo za chwilę zniknie. Jak to zniknie, zaniepokoiła się Pani. Tak to, wzruszył ramionami przewodnik, strzelił palcami i Kanchendzonga zniknęła.
Zapanowało poruszenie.
Ladies and gentelmen, proszę o spokój, powiedział prze­wodnik. To jest chmura. Proszę patrzeć, bo za chwilę też jej nie będzie. Jak to nie będzie, oburzył się Pan. Tak to, westchnął przewodnik, pstryknął i chmura zniknęła.
Wycieczka osłupiała.
Ladies and gentelmen, proszę nie tarasować ścieżki, znie­cierpliwił się przewodnik. Trzeba zwolnić punkt obserwacyj­ny następnej grupie. Jeśli się państwo nie pospieszycie, to z czwartego wzgórka po prawej stronie łąki nie zdążymy zo­baczyć pretów. Jakich pretów, zdziwiła się zgodnie wycieczka. Dużych, zapewnił przewodnik i ruszyli w stronę wzgórka.
Ladies and gentelmen, oto prety, powiedział przewodnik, wskazując dłonią jezioro. Nic nie widzimy, powiedziała wpa­trzona w gładką taflę wody wycieczka. Tak przypuszczałem, pokiwał głową przewodnik, spojrzał na zegarek, pstryknął i zniknął w lesie.
Zdegustowana wycieczka bezładnie rozbiegła się po pola­nie, a z lasu rozległ się głos.
Ladies and gentelmen, mówił, przygotowaliśmy dziś dla państwa specjalną atrakcję. Za chwilę znajdziemy się na polance pełnej pretów.
Głos zbliżał się coraz bardziej. A wraz z nim, z wlepiony­mi w polankę lornetkami, następna wycieczka.
Na początku kroczył przewodnik.PublisherObserwator, Poznań
Source of the quotations. 10, 27, 111-112.
Publication date

Výlet (Slovak)

Na začiatku kráčal sprievodca.
Ladies
and gentlemen, to je Kanchendzonga, povedal sprie, vodca. Pozerajte sa, prosím, rýchlo, lebo o chvíľku zmizne. Ako to že zmizne, znepokojila sa Pani. No takto, pokrčil plecami sprievodca, luskol prstami a Kanchendzonga zmizla.
Nastal rozruch.
Ladies and gentlemen, pokoj, prosím, povedal sprievodca. Tamto je mračno. Pozrite si ho prosim, lebo o chviľku tu tiež nebude. Ako to myslíte, že nebude, pobúrene zareagoval Pán. Takto, vzdychol sprievodca, luskol a mračno zmizlo.
Celý výlet zdúpnel.
Ladies
and gentlemen, nesmiete prekážať na chodniku, rozčúlil sa sprievodca. Treba uvoľniť pozorovateľské stanovislcá ďalšej skupine. Ak sa nepoponáhľate, tak zo štvrtého pahorka na pravej strane lúky nestihnete uvidieť tŕstie. Aké tŕstie? Veľké, ubezpečil všetkých sprievodca a vykročil na pahorok.
Ladies
and gentlemen, toto je tŕstie, povedal sprievodca, ukázal rukou na jazero. Nič nevidíme, povedali výletníci, hľadiac na hladkú vodnu plochu. Veď som vám to hovoril, pokýval hlavou sprievodca, pozrel sa na hodinky, luskol prstami a zmizol v lese.
Znechutený výlet sa chaoticky rozbehol
po lúke a z lesa sa ozval hlas.
Ladies
and gentlemen, hovoril, dnes sme pre vás pripravili špeciálnu akciu. O chvíľu sa ocitneme na lúke plnej tŕstia.
Hlas sa čoraz väčšmi približoval. A spolu
s ním sa blížil ďalší výlet všetky ďalekohľady namierené na lúku.
Na začiatku kráčal sprievodca.PublisherDrewo a srd, Bratislava
Source of the quotations. 7-10, 15 - 17.
Publication date

minimap