This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Bréda Ferenc, Hungarian biography

Image of Bréda Ferenc
Bréda Ferenc
(1956–)
 

Biography

1956. február  20.-án születtem Déván, a nyugat-erdélyi Hunyad megyében, Romániában. Elemi és középfokú iskoláimat Székelyudvarhelyen és Déván végeztem. 1979-ben államvizsgáztam a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán magyar-francia nyelv és irodalom képesítéssel. 1977-től 1979-ig a kolozsvári Echinox című kulturális egyetemi folyóirat magyar oldalait szerkesztettem Beke Mihály Andrással és Bretter Zoltánnal együtt. 1979-től 1984-ig a kolozsvári Napoca Universitară című kulturális folyóirat magyar oldalainak voltam a felelős szerkesztője. 1979 és 1984 között a bánffyhunyadi Általános Iskolában tanítottam magyar irodalmat és nyelvtant. 1984-től 1991-ig francia nyelv- és irodalomtanári állást töltöttem be Franciaországban az állami és felekezeti gimnáziumokban, líceumokban és főiskolákon, előbb Anjou-ban és Vendée-ban (Angers, Cholet) , majd a Párizst környező helységekben (Faremoutiers, Saint-Maur-des-Fossés, Coulommiers, s.í.t.). 1985-ben mesteri(magiszteri) fokozatot értem el a Nantes-i Egyetemen (Franciaország) francia és összehasonlító irodalomtörténetből. 1985-től 1991-ig az Angers-i Egyetemen voltam doktorándusz-hallgató a francia irodalomtörténet kutatási területén Georges Cesbron francia irodalomtörténész tanítványaként. 1986 és 1991 között Párizsban éltem. 1991-1992 : a kolozsvári Jelenlét című kulturális folyóiratnak előbb szerkesztőjeként,később pedig szerkesztőségi titkáraként dolgoztam, 1992 és 1993 között pedig a bukaresti Kriterion könyvkiadó kolozsvári fiókjának a szerkesztőjeként tevékenykedtem. 1991-től 1994-ig a kolozsvári Brassai Sámuel Líceumban francia nyelvet és irodalmat adtam elő. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem(BBTE) Bölcsészkarán doktoráltam irodalomelméletből 1999-ben Gabriel Marcel francia egzisztencialista filozófus irodalom- és drámakritikai munkásságát bemutató dolgozatommal. 1995-től adjunktusi fokozatban a kolozsvári BBTE Színházi és Televíziózási Karán tanítok egyetemes színháztörténetet az Ókor szakterületén,dramaturgiai alapfogalmakat,színházesztétikát,magyar irodalmat,valamint retorikát. Francia és román nyelvből fordítok. Tizennyolc könyvem jelent meg magyar, román vagy francia nyelven.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9da_Ferenc

 

(Editor of this page: Balázs F. Attila)

Literature ::
Translation ::

minimap