This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Bréda Ferenc, Romanian biography

Image of Bréda Ferenc
Bréda Ferenc
(1956–)
 

Biography

François Bréda

 

Data şi locul naşterii : 20 februarie 1956, Deva, jud.Hunedoara

 

Studii

 

1970-1974 : Liceul nr.2, Deva, secţia  Matematică-Fizică.

Diplomă de bacalaureat

 

1975-1979 : Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie.
Specialitatea : Limba şi Literatura maghiară/Limba şi Literatura franceză.

Diplomă de absolvire

 

1984-1985 : Universitatea din Nantes, Facultatea de Litere, Franţa, masterand.

Specialitatea : Literatură franceză/Literatură comparată
Diplomă de masterat, Diplôme des Etudes Approfondies (D.E.A.)

 

1984-1991 : Universitatea din Angers, Facultatea de Litere, Franţa, doctorand.

Specialitatea : Literatura franceză

Conducător ştiinţific : prof. dr. Georges Cesbron

 

1996-1999 : Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, doctorand.
Specialitatea : Teoria literaturii

Conducător ştiinţific : prof. dr. Mircea Muthu.

Titlul tezei de doctorat : La critique littéraire et dramatique de Gabriel Marcel

 

 

 

LOCURI DE MUNCĂ

Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea „Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca

FUNCŢIA : lector dr.

 


ACTIVITATE DIDACTICĂ

 

1979-1984 : profesor la Şcoala Generală Huedin

 

1984-1991 : profesor de colegiu şi de liceu în învăţămîntul public şi privat din Franţa

 

1991-1994 : profesor la Liceul Teoretic „Brassai Sámuel”, Cluj-Napoca


1994-2006 : lector la Facultatea de Litere, Catedra de Teatru, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

 

2007-2008 : lector dr. la Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

 

 

GRAD ŞTIINŢIFIC

1999 : doctor în  Ştiinţele filologice

Specialitatea : Teoria literaturii

Conducător ştiinţific : profesor dr. Mircea Muthu

Titlul tezei de doctorat : La critique littéraire et dramatique de Gabriel Marcel

 


Reviste literare

 

1977-1979 : redactor responsabil al paginilor în limba maghiară la revista studenţească de cultură Echinox. Conducerea revistei : Ion Pop, Marian Papahagi, Ion Vartic.

1979-1984 : redactor responsabil al paginilor în limba maghiară la revista studenţească de cultură Napoca-Universitară din Cluj-Napoca. Redactor şef : Dorin Sârghea.

 

1991-1992 : secretar de redacţie şi redactor responsabil la revista de cultură Jelenlét din Cluj-Napoca.

 

1991-1994 : redactor responsabil al paginilor în limba maghiară la revista studenţească de cultură Echinox din Cluj-Napoca.

 

1991-1999 : membru fondator şi redactor responsabil al paginilor în limba franceză la revista studenţească de cultură Echinox din Cluj-Napoca.Edituri

1993-1994 : redactor responsabil la Editura Kriterion din Bucureşti, filiala din Cluj-Napoca.

 

Cenacluri literare

1977-1984 : membru de conducere al Cenaclului Literar Gaál Gábor din Cluj-Napoca.

 

1991-2007 : membru fondator şi coordonator de conducere la Cenaclul Literar Bretter György din Cluj-Napoca.

 

2007-2008 : membru fondator şi coordonator de conducere al Cenaclului Literar Insomnia al Uniunii Scriitorilor din România,filiala din Cluj-Napoca.

 

Colocvii şi tabere literare

 

1. Tabără litereară Zetea, membru fondator, 2001-2008.

2. Festivalul Internaţional Diva Deva pentru dialog intercultural. Coordonator de proiect de cercetare : lector dr.François Bréda. Ediţia I. Deva,15 aprilie - 17 aprilie 2007. Participanţi : prof. dr. Pavel Puşcaş; conf. dr. Ghorghe Mândrescu; prof. dr. Alin Mihai Gherman; dr. Giordano Altarozzi.

 

3. Festivalul Internaţional Diva Deva pentru dialog intercultural. Coordonator de proiect de cercetare: lector dr. François Bréda. Deva. Ediţia a II-a. 11 - 12 aprilie 2008. Cu participarea prof. dr. Pavel Puşcaş; conf. dr. Ghorghe Mândrescu; prof. dr. Alin Mihai Gherman; dr. Giordano Altarozzi; drd. Casian Popa.

 

 

Conferinţe

 

1. Noua generaţie în literatura de limbă maghiară din România. Prelegere susţinută în cadrul Universităţii de vară Tusványos – Tuşnad. 19-22 iulie 2006.

 

2. Poeţi tineri de limba maghiară din România. Salon literar, Novy Zamky, Slovacia, 2005.

3. Poeţi români din Cluj-Napoca. Tabără literară, Lukanenye, Slovacia, 2007.

 

 

 

Afilieri

 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj-Napoca

 

Asociaţia Présence de Gabriel Marcel, Franţa, Paris

(Editor of this page: Balázs F. Attila)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap