This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Neruda, Jan: The ballad of Charles IV (Romance o Karlu IV. in English)

Portre of Neruda, Jan
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

Romance o Karlu IV. (Czech)

Král Karel s Buškem z Vilhartic
teď zasedli si k dubovému stolu –
ti dva už pili mnohou číši spolu
a zapěli si z plných plic.
„Nuž dej sem zlaté číše, páže,
a nalej vína – dolej výš –
dnes, pane Bušku, čehos zvíš!“
král Karel vesel káže.

„Zde po tom víně, Bušku, slyš,
domácí slunce naše vloni hrálo –
toť první víno, které v Čechách zrálo –
aj tedy vzhůru, pijme již!“
A pili – král však náhle prsknul –
„To že je víno? tenhle kvas?
vždyť křiví ústa, láme vaz!“
a zlostně rukou mrsknul.

„Eh – vezu révu z Burgund sem,“
král dál a dál si v zlosti svojí vede,
„a takovouhle peluň mně z ní svede
ta velebená česká zem!
Jsem přesvědčen, když broskve vsadím,
že sčesám trpké trnky z nich,
a chceš-li sklidit pustý smích,
zde růže sázet radím!

Však jaká země – taký lid!
vás kdyby učit chtěli všichni svatí,
zda všimnou si jich Češi paličatí –
buď svatý rád, když není bit!
Jak bych zde mlátil otep slámy!
Nechť chci co chci, za krátký čas
se všechno jinak zvrtne zas –
mám já to bídu s vámi!“

Přec zase číši k ústům zdvih‘,
a napiv se své velké dobré oči
teď kradmo přes stůl po soudruhu točí,
ten však je jako pěna tich.
Jen – aby marně nezahálel –
pan Bušek máčel zub a pysk
a víno ku půnebí tisk‘
a po jazyku válel.

„Ba je to bída,“ děl zas král
a rychle zavdal sobě vína znovu,
tak rychle, jak by bránil zlému slovu;
však kolem úst již úsměv hrál.
„Mám žízní umřít? – na mou víru,
Ty‘s oslep‘, páže – nevidíš,
že přede mnou je prázdná číš? –
a dej mi dobrou míru!

Pij, Bušku – již se nezarmuť –
a poslyš, co Ti král Tvůj moudrý praví:
můj jazyk je jak známo vybíravý –
a našel již v tom víně chuť.
Víš – zkoumat třeba, Bušku milý!
to víno má svůj zvláštní ráz,
zprv trpké, ale milé zas –
my, myslím, se už vpili!“

„„Nu vidíš, králi: tak náš lid!
Má duši zvláštní – trochu drsná zdá se –
však kvete po svém, v osobité kráse –""
teď přerušil svůj náhle klid
hned rozveselen Vilhartice –
„„ach přibliž k tomu lidu hled
a přitiskneš svůj k němu ret
a neodtrhneš více!““Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://babel.mml.ox.ac.uk/naughton/ballady.html
Publication date

The ballad of Charles IV (English)

King Charles, with his adviser, Bušek old
of Vilhartice, sat by oaken table –
many a draught they shared, inseparable,
and heartily gave voice to songs untold.
“So, page, bring golden goblets here,
and pour the wine out – brimming full –
Now, trusty Bušek, you’ll be schooled!”
quoth Charles, in mirthful sneer.

“This here wine, Bušek, pay good heed,
our sunlight here at home did gild last year –
these very first Czech grapes raised for good cheer –
let’s raise our cups, to drink proceed!”
They did – the king spat, grimacing –
“What wine is this? Such dregs? Such bile?
It makes the mouth cringe, deadly vile!”
Irate, his hand did fling.

“Oh – why, from Burgundy I brought
the grapevines here,” the king berates his deeds,
“to see them turned into such bitter weeds
by vaunted Czech soil, highly sought!
I have no doubt, if peaches one proposes,
to grow here, all one gets is the odd sloe,
and if thou wouldst contemptuous laughter know,
I tell thee, here plant roses!

And not only the land – the people, too!
If all the saints were to come here to preach,
would stubborn Czechs be moved, now that is rich –
a saint would gladly pass unbattered through!
With barren straw, no threshing gleans the grain!
Want what I may, it comes back swift,
for all my pains, I get short shrift –
Nought here to entertain!”

And yet the goblet comes back to his lips,
and having drunk, he turns his kindly gaze
furtively where his good companion stays,
who pensive silence keeps.
Only – so as his tongue to hold –
Bušek did wet his lips, reclined,
against his palate pressed the wine,
with it, his tongue cajoled.

“Good grief, alack,” the king went on to say
while swiftly beckoning for some more wine,
in haste, as if to thwart impending whines;
but a smile on his lips did play.
“Am I to die of thirst? – and how,
thou must be blind, page – I decree
my cup is empty, can’st thou see? –
and don’t hold back, for now!

Do drink up, Bušek – do not fret –
and listen well, to what thy wise monarch states:
I, as thou know’st, have quite selective tastes –
and I have found a taste for this wine, yet.
One must – explore, my trusty Bušek, hark!
This wine does have its quirky flavour,
bitter at first, then fine to savour –
we have, it seems, now found its mark!”

““My king, indeed: it does our folk attest!
Peculiar souls – somewhat uncouth, one finds –
to blossoming in their own ways inclined –””
He roused up from his rest
and gleefully, up Vilhartice spoke –
““Hold this folk dear, as nought to miss,
and thy affection’s kiss
thou shalt not more withhold!””Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.vzjp.cz/blinks.htm

Related videos


minimap