This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Pinkava , Václav Z. J., Translations from Czech

Image of Pinkava , Václav Z. J.
Pinkava , Václav Z. J.
(1958–)
 

Translations

I. In unison of spires uprearing (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: I. Souzvukem věžoví se vzpíná (Czech)
XV. In unison of spires uprearing (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: XV. Souzvukem věžoví se vzpíná (Czech)
A ballad to the critics (English) ⇐ Nezval, Vítězslav :: Balada kritikům (Czech)
Ailing love (English) ⇐ Holan, Vladimír :: Chorá láska (Czech)
At the gates of fortune (English) ⇐ Sládek, Josef Václav :: U bran štěstí (Czech)
Autumn in the City (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: Podzim v městě (Czech)
Christmas Rondel (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: Vánoční Rondel (Czech)
Crystal spring (English) ⇐ Sládek, Josef Václav :: Lesní studánka (Czech) [video]
Debt due (English) ⇐ Dyk, Viktor :: Dluh chce se splatit (Czech)
Easterwise (English) ⇐ Neruda, Jan :: Velikonoční (Czech)
Evensong / II (English) ⇐ Hálek, Vítězslav :: Večerní písně / II (Czech)
Evensong / LXI (English) ⇐ Hálek, Vítězslav :: Večerní písně / LXI (Czech)
Goodbye and a wave (English) ⇐ Nezval, Vítězslav :: Sbohem a šáteček (Czech) [video]
II. Below, the river's low pedal bass (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: II. A dole pedál řeky hučí (Czech)
III. To some she tastes of wine, light, cheering (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: III. Někomu chutná jak hlt vína (Czech)
IV. To some of bile and vinegar, base (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: IV. Někomu po octě a žluči (Czech)
IX. What use can be her masonry (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: IX. Ach, na co je mi kamení (Czech)
Life´s Book (English) ⇐ Sládek, Josef Václav :: Kniha života (Czech)
Lovers in the snow (English) ⇐ Seifert, Jaroslav :: Milenci v sněhu (Czech)
Mirogoj (English) ⇐ Wolker, Jiří :: Mirogoj (Czech)
Mount říp (English) ⇐ Seifert, Jaroslav :: Hora říp (Czech)
Obituary knell for Otokar Březina (English) ⇐ Nezval, Vítězslav :: Smuteční hrana za Otokara Březinu (Czech)
Oward! (English) ⇐ Neruda, Jan :: Jen dál! (Czech)
Pre-spring dawn (English) ⇐ Holan, Vladimír :: Předjarní svítání (Czech)
Snow craving (English) ⇐ Skácel, Jan :: Touha po sněhu (Czech)
Song of love (English) ⇐ Seifert, Jaroslav :: Píseň o lásce (Czech)
Song of proximate blame (English) ⇐ Skácel, Jan :: Píseň o nejbližší vině (Czech)
Stand your ground (English) ⇐ Sládek, Josef Václav :: Silen buď (Czech)
The Autumn Rondel (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: Rondel o podzimu (Czech)
The ballad of Charles IV (English) ⇐ Neruda, Jan :: Romance o Karlu IV. (Czech) [video]
The ballad of the black lake (English) ⇐ Neruda, Jan :: Romance u černém jezeře (Czech)
The Calling (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: Povolání (Czech)
The land speaks (English) ⇐ Dyk, Viktor :: Země mluví (Czech)
The Night Wanderer Rondel (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: Rondel o nočním chodci (Czech)
The Patron's Day Rondel (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: Rondel o patronově svátku (Czech)
The Rose Rondel (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: Rondel růže (Czech)
The Starvoyager Rondel (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: Rondel o hvězdoplavci (Czech)
The Sun Rondel (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: Rondel o slunci (Czech)
The timid girl (English) ⇐ Dyk, Viktor :: Bázlivá (Czech)
The Travelling Versemonger Rondel (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: Rondel potulného veršovce (Czech)
The Woodland Fire Rondel (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: Rondel o lesním ohni (Czech)
To Prague (1938) (English) [video]Halas, František :: Praze (Torso nadĕje) (Czech) [video]
To the night (English) ⇐ Nezval, Vítězslav :: Noci (Czech)
V. What use is her beauty, overcast (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: V. Co je mi platna její krása (Czech)
VI. When my soul deadens, will not lift (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: VI. Když moje duše mrtví mi (Czech)
VII. Into the cold I'll go, snow's drift (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: VII. Odejdu raděj do zimy (Czech)
VIII. Spurning the communal flesh-pots; fast (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: VIII. Pryč od erárních hrnců masa (Czech)
X. Blessings that centuries have given (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: X. Byť staletími posvěcené (Czech)
XI. The hills dressed sweet in greenery (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: XI. Kopce, jež sládnou zelení (Czech)
XII. And blossoms reborn with each spring day (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: XII. A květ, jenž s každým jarem vzniká (Czech)
XIII. And erotic words in fluffed-up play (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: XIII. A načechraná erotika (Czech)
XIV. By such invaders won't be driven (English) ⇐ Křesadlo, Jan :: XIV. To okupanty nezaže (Czech)

(Editor of this page: Répás Norbert)

Literature ::
Translation ::

minimap