This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Křesadlo, Jan: VII. Into the cold I'll go, snow's drift (VII. Odejdu raděj do zimy in English)

Portre of Křesadlo, Jan
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

VII. Odejdu raděj do zimy (Czech)

Odejdu raděj do zimy,
a budu bloudit po cizině,
nebudu tesknit po tom víně,
v němž gorilenko hrozí mi.

Přišel prý duben, hleďte lidé.
Nad řekou prolét cizý pták.
Jak je ti, starý Theognide ?
Díváš se divně do oblak.

Ten osud na mne také čeká,
poutnická hůl a kalabasa;
to přece stačí pro člověka.

Do dáli propadl se týn,
i se mnou kráčí hůl a stín,
pryč od erárních hrnců masa.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVzdorověnec, překladatelova vlastní reakce na Seifertův Věnec Sonetů, dokončeno 1.8.1995
Source of the quotationkresadlo.cz

VII. Into the cold I'll go, snow's drift (English)

Into the cold I'll go, snow's drift
Wandering aimlessly far afield
Not yearning after the wine here stored
Gorilla-faced reflection chilled.

So April has come, behold, behold.
Alien bird flew o'er the river.
How do you feel Theognidos, old,
Gazing up skyward, sense a shiver ?

That fate awaits me too, I must heed
The wanderer with his pouch and mast;
Is that not all that a man should need ?

Týn churchtowers into the distance gone,
With staff and shadow I travel on
Spurning the communal flesh-pots. Fast:Uploaded byRépás Norbert
PublisherCounter-garland, written in reaction to and during translation of Jaroslav Seifert's Wreath of Sonnets, completed on August 1, 1995
Source of the quotationkresadlo.cz

minimap