This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Po nás ať přijde potopa

Portre of Gellner, František

Po nás ať přijde potopa (Czech)

Vy dobří hoši, co jste vyšli bořit
se vzdorem v srdcích, s pěstí sevřenou,
co lidstvu nové ráje chcete stvořit,
vám zpívám píseň na rozloučenou.

Můj vzdor se zchladil volnou sprchou času,
rez s pochvou srostil meče rukojeť.
Brutální, zpěvnou, lehkovážnou chasu
v svém srdci jsem si zamiloval teď.

Mí přátelé se v sympoziích baví,
by zase zítra klesli do bídy.
Na večer z loží zvedajíce hlavy
se v duchu těší: Diem perdidi.

Se zbožnou úctou nelíbají holku,
je nevábí zjev plodných samiček.
V kavárnách nočních u politých stolků
jsou rytíři pochybných dámiček.

Mám za přátele marnotratné muže.
Z nás každý rád svou hřivnu zakopá.
My do svých vlasů vplétáme si růže,
a po nás — — ! což — ať přijde potopa!Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Po_n%C3%A1s _a%C5%A5_p%C5%99ijde_potopa/Po_n%C 3%A1s_a%C5%A5_p%C5%99ijde_potopa

Utánunk az özönvíz (Hungarian)

Jó srácok, kik jöttetek törni-zúzni,
ököllel, daccal vívni viadalt,
kiknek új édent hódít meg a csúzli,
nektek dalolom ezt a búcsudalt.

Az én dacom kihűlt — időzuhanyban,
a kard — hüvelyébe rozsdásodott.
Könnyűvérű, harsány és durva banda
vette be szívemet, most az van ott.

Gyűlésen barátaim heccelődnek,
de sorsuk másnap, mint tegnap, piti.
Esténként, hogyha végre ágybadőlnek,
örül a lelkük: Diem perdidi.

Leányt nem csókolnak ők áhitattal,
a szapora nőstény nem esetük.
Édenük lokál, egy borfoltos asztal,
kis lotyóktól kapnak lapostetűt.

Barátaim mind tékozló fiúcskák,
küldetéséről mindünk leköszön.
Fejünket ma műrózsák koszorúzzák,
és holnap — utánunk a vízözön!


....................................

Diem perdidi: Elpazaroltam egy napot. Titusnak tulajdonított mondás = Ma nem végeztem semmit, nem vittem végbe semmi nagyot. A vers ironikusan a visszájára fordítja a mondás értelmét: a léha cimborák örülnek, hogy ma sem csináltak semmi értelmes dolgot...Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap