This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Píseň zhýralého Jinocha

Portre of Gellner, František

Píseň zhýralého Jinocha (Czech)

Nezemru já od práce,
nezahynu bídou,
nezalknu se v oprátce,
skončím syfilidou.

Nezemru já u holky
ani na silnici.
Zemru volky nevolky
klidně v nemocnici.

Nezískal jsem za živa
lásky skutky svými.
Jeptiška jen šedivá
oči zatlačí mi.

Nad mou mrchou stáhne clown
tvář svou v smutnou masku:
"Zemřel tady vilný Faun
na nešťastnou lásku."Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/B%C3% A1snick%C3%A1_poz%C5%AFstalost/ P%C3%ADse%C5%88_zh%C3%BDral %C3%A9ho_Jinocha

A léha Ifjú éneke (Hungarian)

Nem a munka nyom agyon,
éhhalál se ér majd,
nem lesz kötél nyakamon,
mert elvisz a vérbaj.

Nem lánykarban végezem,
nem ingben-gatyában,
hanem, ha tetszik, ha nem,
egy kórházi ágyon.

Szerelmet nem kaptam én,
érdemem akármi.
Apáca fogja (de vén!)
szememet lezárni.

Bohóc jön siratni csak,
vág szomorú képet:
"Kimúlt egy buja alak
rossz szerelme végett."Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap