This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Otec a syn

Portre of Gellner, František

Otec a syn (Czech)

Bylo tak asi patnáct roků mi. 
Týral jsem bližní svými rozumy. 
  
Na všechno díval jsem se z hlediska 
a vycházel jsem ze stanoviska, 
názory měl jsem, v lidském životu 
jsem cenil pouze mravní hodnotu, 
také jsem choval pevné přesvědčení 
o sociálních zmatků rozuzlení. 

V své rozumnosti ovšem otce svého 
jsem nemiloval jako takového, 
než viděl jsem v něm předem člověka. 
S odvahou, jež se pravdy neleká, 
jsem přísně jeho život kritizoval, 
neboť můj otec se mi divně choval. 
  
Co večer chodil otec do hospody 
a pil tam těžké pivo místo vody. 
Když viděl jsem, že pije toho tolik, 
konstatoval jsem, že je alkoholik. 
Postrádal republikánských všech ctností 
a vystupoval v zájmu veřejnosti 
jen k vůli osobní své zábavě. 
V novinách čítal klepy hltavě 
a různé zprávy. Sebevzděláním 
se neobíral ani před spaním. 
Žil obklopený špatnou společností 
ku vážným věcem v hříšné netečnosti. 
  
Bylo tak asi patnáct roků mi, 
týral jsem bližní svými rozumy. 
A roky míjely. A za ta léta 
poznal jsem lidi, viděl kousek světa. 
  
K mudrcům vážným do školy jsem chodil 
a taky jsem si holky domů vodil, 
co ctil jsem kdysi, na to jsem pak plival, 
pod okny ženským hloupé písně zpíval 
a bojoval jsem s větrnými mlýny. 
Mládí má právo na své osloviny. 
  
A po tom všem teď žiju s drzým klidem 
na obtíž bližním a všem řádným lidem. 
Večer co večer chodím do hospody 
a piju těžké pivo místo vody, 
a poněvadž ho spotřebuji tolik, 
konstatoval jsem, že jsem alkoholik. 
Postrádám republikánských všech ctností 
a vystupuji v zájmu veřejnosti 
jen k vůli osobní své zábavě. 
V novinách čítám klepy hltavě 
a různé zprávy. Sebevzděláním 
se nebavím už ani před spaním. 
Vesele žiju v špatné společnosti 
ku vážným věcem v hříšné netečnosti.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/B%C3% A1snick%C3%A1_poz%C5%AFstalost /Otec_a_syn

Apa és fia (Hungarian)

Valaha — tizenöt éves lehettem —
az érvelésben nagy voltam s kegyetlen.

Mindenhez találtam egy szemszöget,
fejem álláspontokat követett,
csupa nézet voltam és kritika,
az életelvem csupa etika,
és halálbiztos gyógyszer volt zsebemben
bárminő társadalmi bajra menten.

Nagy ésszerűségemből kifolyólag
jó atyámat nem láttam hű-de-jónak:
szerettem — de mint embertársamat,
s mert csak az igazságban van zamat,
vele szemben se voltam kritikátlan,
benne sok kivetnivalót találtam.

Esténként a kocsmába sietett,
s mert ott is sört ivott csak víz helyett,
nem voltam megállapítani lusta,
hogy nem csak iszik, de: Alkoholista!
Republikánusi erénye egy se
volt őneki, s csak a heccet kereste,
ha közszereplésre hívta a hon.
Csak pletykát olvasott, de azt mohón,
az újságban, s alvás előtt se, késve
sem fordított gondot önművelésre,
s mert a rosszat rossz társasága rontja,
nem volt — sajna! — komoly dolgokra gondja.

Valaha — tizenöt éves lehettem —
az érvelésben nagy voltam s kegyetlen.
Teltek-múltak az évek. Jártam itt-ott,
s ez lassan erre-arra megtanított.

Bölcs férfiakhoz jártam iskolába,
bölcs nőkkel (lányokkal) jártam szobára.
Hajdan imádott elveimre köptem,
szerenádok okát láttam a nőkben,
szélmalmokkal is bátran verekedtem,
mert minden zöldfülű szamár nagy ebben.

Mára beszűkült énem láthatára,
sok rendes embernek megyek agyára.
Esténként a kocsmába sietek,
s mert ott is sört iszok csak víz helyett,
megállapítom: a cech hosszú lista,
s én nem vagyok, csak egy alkoholista.
Republikánusi erényem egy se;
elmegyek, de csak a heccet keresve,
hogyha közszereplésre hív a hon.
Csak pletykát olvasok, de azt mohón,
az újságban, s alvás előtt se, késve
sem fordítok gondot önművelésre.
S mert rossz társaság van itt rossz porondon,
nincsen — sajna! — komoly dolgokra gondom.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap