This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Besedy

Portre of Gellner, František

Besedy (Czech)

Ruce si tisknem, výtečně se známe,
však jsme si stále cizí, třeba že
otázky různé hlučně rozbíráme,
když opojná noc jazyk rozváže.

Ctím vás. - Spíš opak je to nežli chtění,
a tož to také není nevděčnost,
že mimo vás mé srdce umíněné
vyhledává též jinou společnost.

Zem dálná otevírá svoje hroby,
z vyhaslých očí padá dřímota;
důvěrně u mne hosté z jiné doby
dál spřádají sny svého života.

Marie Baškirceva zoufalá se
pře s Bohem, světem, se svou rodinou,
pokašlává a zmírá v mladé kráse
uštvána marné slávy vidinou.

Zapíjí Musset s tváří usměvavou
vzpomínku slepých vášní vraždících,
a Verlaine s holou ovázanou hlavou
zří do mlh po polích se plazících. –

Návštěvy tichých hostí zanechají
tajemné znamení ti ve zraku.
Jak divné večer ulice se zdají!
A živí v nich vzhled mají přízraků.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/B%C3%A1sn ick%C3%A1_poz%C5%AFstalost/Besedy

Csevegések (Hungarian)

Kezet szorítunk, jól ismerjük egymást,
mégis idegenek vagyunk, habár
vitatkozunk ordítva folyvást,
a szeszes éjben visszhangzik a bár.

Tisztellek bennetek. — Nem térden éppen,
s nem hálátlanság jele, nem,
ha rajtatok kívül én eltökélten
mások társaságát is keresem.

Sírjait kitárja a földkerekség,
kihúnyt szemekből szendergés pereg,
hogy meghitten tovább szövögethessék
álmuk régi korok és emberek.

Baskircseff Mária perel, nem állja
a világot, családját, Istenét,
köhécsel, és meghal szép ifjusága,
vele látomás, hírnév, büszkeség.

Musset egy mosollyal arcán elissza
emlékét: gyilkos szenvedélyeket,
kopasz Verlaine előtt őszi kulissza,
ködöket néz, kúsznak mezők felett. —

Ők írnak egy titkos jelet szemedbe,
ezek a halkszavú látogatók.
De furcsák az utcák ilyenkor este!
Az élők ott — akár a fantomok.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap