This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: A přece zdráhám se

Portre of Gellner, František

A přece zdráhám se (Czech)

Skleněná lahvička, a lebka na vignettě
v mou duši vbodává svůj pohled příšerný
Den ze dne s myšlénkou o onom lepším světě
já neznaboh se stávám více důvěrný.

Chlebíček vezdejší a rozmnožení rodu
rád lidu zůstavím s instinkty zdravými,
a velké žádosti mé, jak sníh v kanou vodu,
jak je se dotknu jich, se mění v dlani mi.

A přece zdráhám se, já piják notorický,
svým hrdlem prolíti svůj doušek poslední.
Sny směšných zázraků mne uchlácholí vždycky,
a stesk můj udusí noc jedna výstřední.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Po_n%C3%A1s _a%C5%A5_p%C5%99ijde_potopa/A_p%C5 %99ece_zdr%C3%A1h%C3%A1m_se

S én mégis habozok (Hungarian)

Címke egy üvegcsén: halálfej szeme tágul
s fúr lelkembe üres tekintetet — fagyot.
Annyit gondolkodom egy jobb és más világról,
hogy, bár istentelen, szinte hívő vagyok.

Mindennapi kenyér, fajunk szaporítása —
ezt egészségesebb polgárokra hagyom.
Minden vágyam, mi volt, mint hó a vízre szállva,
elolvad, semmi lesz, vagy én ütöm agyon.

És én, a nagyivó, habozok meditálva,
folyjon-e torkomon a végső korty, a nagy.
S lecsillapít a vágy, csodák ostoba álma:
e nagy ivászaton inni sohase hagy.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap