This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Frantinová, Eva: K tvému odjezdu

Portre of Frantinová, Eva

K tvému odjezdu (Czech)

Jsme od sebe daleko
jako docent od nemluvněte
já si myslím na sedátka rychlíku
Praha - Bratislava
chtěla bych ti poslat dopis v bleděmodré
se stříbrnou známkou
abys ho otevřel v špinavé blátivé ulici
na řasy ti skočili veslaři sametových slůvek
a nic by tě v tu chvíli nemohlo zranit
víc
než moje očiUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationEva Frantinová
Publication date

K tvojmu odchodu (Slovak)

Sme od seba ďaleko
ako docent od nemluvniatka
myslím na sedadlá rýchlika
Praha – Bratislava
chcela by som ti poslať list v belasej obálke
so striebornou známkou
aby si ho otvoril v špinavej blatnatej ulici
na riasy ti skočili veslári zamatových slov
a nič by ťa v tú chvíľu nemohlo zraniť
viac
než moje očiUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap